Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Åsa Össbo

Åsa Össbo

Jag arbetar som forskare vid Várdduo. Min forskning berör sociala konsekvenser av naturresursexploatering, främst vattenkraftproduktion, i urfolks områden.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 4 tr Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som forskare vid Várdduo. Det forskningsprojekt jag arbetar med bygger till viss del vidare på mitt avhandlingsarbete om svensk vattenkraftutbyggnad i Sápmi. Projektet heter Skada skedd och undersöker urfolks erfarenheter av och rekommendationer för energiproduktion, finansierat av Energimyndigheten 2019-2022.

Jag disputerade 2014 i historia och har sedan dess undervisat i samiska studier ett år, arbetat som forskningssamordnare på Várdduo under två år som även inkluderade egen forskning. Därefter arbetade jag som postdoktor vid Várdduo.

Utöver forskningsprojektet är jag sammankallande i Skogssamiska forskningsplattformen, en grupp forskare och aktörer som arbetar för att lyfta fram skogssamiska forskningsfrågor till ökad belysning. Plattformen arbetar med en antologi till minne av Karin Stenberg och hennes skrift ”Dat läh mijen situd – Det är vår vilja. En vädjan till den svenska nationen från samefolket” med planerad publicering under 2020, då det är 100 år sedan denna kampskrift om skogssamiska frågor först gavs ut.

Mina forskningsintressen handlar om urfolks samtida och historiska markanvändning samt konflikter kring och konsekvenser av naturresursexploatering i urfolks områden, i synnerhet i Arktis. Inom ramen för markanvändning och naturresursutvinning och vad jag i min avhandling har kallat industriell kolonialism, är statens och utvinningsbolags sociala ansvar, vägar mot dekolonisering och historisk rättvisa också teman som intresserar mig.

2018
Norrländska Socialdemokraten
Sehlin MacNeil, Kristina; Svonni, Charlotta; Össbo, Åsa
2018
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society 2018, Vol. 12, (2) : 63-80
Össbo, Åsa
2017
Historielärarnas förenings årsskrift, Stockholm: Historielärarnas förening 2017 : 91-106
Össbo, Åsa
2016
Samiska rötter: släktforska i svenska Sápmi, Solna: Sveriges Släktforskarförbund 2016 : 75-88
Lundström, Kjell-Åke; Silversparf, Agneta; Össbo, Åsa
2015
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
2015
Sápmi i ord och bild: en antologi. 1, Västra Frölunda: On Line 2015 : 162-179
Össbo, Åsa
2014
Västerbottens-Kuriren, 20140703
Össbo, Åsa
2013
Västerbottens Kuriren
Ledman, Anna-Lill; Brännlund, Isabelle; Löf, Annette; et al.
2013
Västerbottens-Kuriren
Löf, Annette; Andersson, Tore; Horstkotte, Tim; et al.
2011
Scandinavian Journal of History, Stockholm: Almqvist & Wiksell 2011, Vol. 36, (3) : 324-348
Össbo, Åsa; Lantto, Patrik

Forskningsprojekt

1 november 2019 till 30 november 2022