"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

INSTÄLLD: Partnerskapsdag för Umeå kommun och Umeå universitet

ons
25
mar
Tid Onsdag 25 mars, 2020 kl. 08:30 - 13:00
Plats Curiosum, Konstnärligt campus

OBS! Alla publika evenemang med Umeå universitet som arrangör ställs in på grund av Corona-viruset.

Vi hoppas kunna genomföra partnerskapsdagen vid ett senare tillfälle. 

_______________________________________________

PROGRAM


8.30–9.00 KAFFE


9.00–9.20 INLEDNING

 • Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, och Hans Lindberg, kommunalråd vid Umeå kommun, hälsar välkomna och berättar om varför vi har ett strategiskt partnerskap

 • Erika Sörensson, Enheten för forskningsstöd och samverkan, berättar om möjligheter till forskningsfinansiering och sätt att främja samverkan. 


9.20–10.30 GODA EXEMPEL PÅ SAMARBETEN

 • HÅLLBAR STADSUTVECKLING:
  Socialt kapital i en växande stad – samverkan för social hållbarhet
  Malin Eriksson, professor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
  Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun
  Pernilla Helmersson, samhällsplanerare, Umeå kommun

 • SKOLA: 
  Att stödja en mer välgrundad design och utvärdering av hur tillgängliga lärmiljöer kan främja lärandet för elever med funktionsvariationer
  Fredrik Strandgren, skolstrateg vid utbildningskontoret, Umeå kommun
  Johan Lithner, professor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet

 • DIGITAL UTVECKLING:
  Internet of things för samhällsnytta – smarta fastighetstjänster
  Katrin Jonsson, docent och prefekt vid Institutionen för informatik, Umeå universitet
  Thomas Häggström, verksamhetsutvecklare IT, Umeå kommun

 • ÄLDRES HÄLSA:
  Skapande av samverkansmiljöer för äldres hälsa
  Anna Nordström, adj. professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
  Ann-Margrethe Iseklint, folkhälsostrateg, Umeå kommun

 • KULTUR:
  Kulturens roll i stadens utveckling
  Katarina Pierre, konstnärlig ledare och chef för Bildmuseet, talar om kulturens betydelse för utvecklingen av Umeå. 

10.30–11.00 KAFFE11.00–12.15 UTMANINGAR FRÅN UMEÅ KOMMUN

Då utmaningarna presenteras och diskuteras under parallella pass behöver du ange i anmälan vilket pass du helst önskar delta i. De parallella passen inleds med en kort visning av Curiosum. 

 1. HÅLLBAR STADSUTVECKLING:
  Med skattkista och verktygslåda – hur arbetar vi tillsammans för att öka det sociala kapitalet i Umeå?
  Samtalsledare från Umeå kommun:
  Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg
  Pernilla Helmersson, samhällsplanerare

 2. SKOLA:
  Hur ska morgondagens skola stimulera elevernas lust att lära?
  Utmaningar: 
  * Elever som redan på mellanstadiet är stressade över betygen och samtidigt inte vet vad betygen ska användas till.
  * Elever som med stigande ålder rör sig mindre, sover mindre och i mindre utsträckning äter frukost och lunch. 
  * Särskilt begåvade barn och elever som lär sig att de inte lär sig i skolan. 
  Samtalsledare från Umeå kommun:
  Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör grundskola
  Fredrik Strandgren, skolstrateg, utbildningskontoret

 3. DIGITAL UTVECKLING: 
  Hur kan vi leda och genomföra en digital transformation i offentlig sektor? 
  – Utmaningar kring beteendeförändring, attityder, omställning av personal, digital kompetens och mognad
  Samtalsledare från Umeå kommun:
  Thomas Molén, digitaliseringsstrateg

 4. ÄLDRES HÄLSA:
  Hur påverkar vår åldrande befolkning behovet av vård, omsorg och rehabilitering – och vad innebär det för samhällsekonomin? 
  Utmaning:
  Med vår åldrande befolkning ökar också många sjukdomar i antal. Somliga åkommor är ännu vanligare i Västerbotten än i andra delar av landet (hjärtinfarkter, vissa typer av demens, fallolyckor och höftfrakturer). Vilka konsekvenser får detta för behovet av vård, omsorg och rehabilitering, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv?
  Samtalsledare från Umeå kommun:
  Nils Enwald, kanslichef äldreomsorgsförvaltningen 

 
12.15–13.00 AVSLUTANDE LUNCH

 

 

Vill du veta mer om dagen eller det strategiska partnerskapet?

Kontakta gärna:

Anna Sandström Emmelin
Koordinator för det strategiska partnerskapet
Enheten för forskningsstöd och samverkan
anna.emmelin@umu.se, 090–786 60 21

Evenemangstyp: Workshop