"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Rum med valv, stegar och träbroar

Revolutionär kärlek: Vänlighetens kraft i arkitekturen

tor
21
mar
Tid Torsdag 21 mars, 2024 kl. 17:00 - 19:00
Plats Auditorium, Arkitekthögskolan

Som en del av Arkitekthögskolans evenemangsserie UMA Talks välkomnar vi studenter, personal och allmänhet till en föreläsning med Roemer van Toorn, professor i arkitekturteori.

Istället för att främja en världsbild av gränser mellan människor, natur och andra livsformer; av frånkoppling, krig och befästning som reaktion på global kosmopolitisering, kommer Roemer van Toorn att utforska – genom att välkomna "den globala andre" – hur arkitektur genom revolutionär kärlek: vänlighetens kraft, potentiellt kan bidra till en känsla av gemenskap och situerad kultur; som gränsöverskridare; i bästa fall som en visionär och utförare som kan omvandla ett utrymme av restriktioner till ett rum av radikal öppenhet där vi kan leva väl med varandra i en tjock, glädjefylld och komplex nutid av multietniska, artmångfaldigade och mångsidiga verkligheter.

Om Roemer van Toorn:
Roemer van Toorn är professor i arkitekturteori på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Han är en internationellt erkänd arkitekturteoretiker, utbildare, författare, redaktör och fotograf. Hans arbete är brett tvärvetenskapligt med arkitektur, urbanism och landskapsarkitektur som kärna. Som utbildad arkitekt och expert inom arkitekturteori-, & historia har han ett särskilt intresse för arkitekturens relation till modernisering, ekologi, politik, samhälle, teknik, estetik, filosofi, sociologi, visuell kultur och hur arkitektur, stadsbyggnad och landskapsarkitektur – både för individen och det offentliga livet, kopplat till miljön – kan bidra till att göra världen till en bättre plats; våga skapa liv med varaktigt optimalt välbefinnande och glädje.

Evenemanget, som hålls på engelska, inleds med en välkomnande introduktion av Cornelia Redeker, prefekt och professor på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA). Därefter kommer Roemer van Toorn att föreläsa om Revolutionär kärlek: Vänlighetens kraft i arkitekturen. Efter föreläsningen kommer Luis Berríos-Negrón, universitetslektor på UMA att moderera ett rundabordssamtal med Roemer van Toorn och publiken.

Om UMA Talks:
UMA Talks är en öppen och tillgänglig evenemangsserie. Syftet är att bidra till arkitekturämnets utveckling såväl ur ett lokalt som ett internationellt perspektiv. Genom evenemangen söker Arkitekthögskolan ge allmänheten, studenter, lärare och forskare såväl inom som utanför arkitekturämnet inblick, samt en chans att medverka i, utbildnings- och forskningsaktiviteterna vid institutionen. Teoretiker, yrkesverksamma arkitekter, konstnärer och andra relevanta gäster bjuds in för att föreläsa, delta i rundabordsamtal eller liknande format. Evenemangen är öppna för allmänheten och äger, om inte annat anges, rum på Arkitekthögskolan. Alla evenemang i serien är på engelska. Läs mer på engelska här

Arrangör: Arkitekthögskolan
Evenemangstyp: Föreläsning
Talare
Roemer van Toorn
Professor
Läs om Roemer van Toorn
Kontaktperson
Roemer van Toorn
Läs om Roemer van Toorn