"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rituella rum och heliga platser

tor
6
sep
Tid Torsdag 6 september till fredag 7 september, 2018 kl. 01:00 - 01:30
Plats Universitetsklubben

Forskarnätverket Religious History of the North (REHN) vid Umeå universitet och Mittuniversitet inbjuder härmed till konferens vid Umeå universitet den 6–7 september 2018. Nätverket bedriver forskning, arrangerar tvärvetenskapliga konferenser med religionsvetenskapliga teman och ansvarar för två skriftserier som behandlar de religiösa villkoren i det nordliga området.

Syftet med konferensen är att belysa och problematisera rituella rum och heliga platser genom historien fram till idag. Med rituella rum avses här sådana rum, byggnader och platser där riter med religiösa inslag genomförs. Dessa kan vara såväl fysiska som virtuella. Konferensens mål är att möjliggöra ett vetenskapligt samtal där ny kunskap kan utvecklas om såväl samtida som historiska villkor i det nordliga området med utgångspunkt i religionsutövningens materiella och spatiala dimensioner.

Konferensen är finansierad av Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)

Program

Program 6 september

13.00–13.15 VÄLKOMSTORD och PRESENTATION, Daniel Lindmark
13.15–14.00 Roald E. Kristiansen, "Lappmarken" som hellig rom i læstadiansk tradisjon
14.05–14.50 Rolf Inge Larsen, Å samles i det "skjulte"
14.50-15.10 KAFFE
15.10–15.55 Anna Westman Kuhmunen, Bassebájke, samiska rituella rum
16.00–16.45 Johan Runemark Brydsten, Platsen för samiska konfirmandläger
16.45–17.30 Jostein Garcia de Presno, Hans Nielsen Hauge og samfunnets hellighet
18.30–21.00 MIDDAG

Program 7 september

09.00–09.45 Karin Jarnkvist, Rummets betydelse vid borgerlig ritualisering
09.45–10.30 Carola Nordbäck, Norrländska friluftsmuseer som rituella miljöer
10.30-10.50 KAFFE
10.50–11.35 Henrik Ohlsson, Skogen som helig plats
11.35–12.20 Ulrika Lif, Heliga fönstersmygar och geomorf gudsrepresentation: Rituella rum och religiös ritual hos Lars Ahlin
12.20-12.35 Avslutning
12.35-13.25 LUNCH

Anmälan

Anmälan om deltagande görs till Daniel Lindmark. Sista anmälningsdag är fredagen den 24 augusti.

Evenemangstyp: Konferens
Kontaktperson
Daniel Lindmark
Läs om Daniel Lindmark