"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Säkerhetspolisens informationshantering - mellan AI och dataskydd

tis
5
dec
Tid Tisdag 5 december, 2023 kl. 13:00 - 16:00
Plats Aula Anatomica

Juridiska institutionen och Umeå universitets transdisciplinära AI-centrum TAIGA bjuder in till forskningsseminarium om dataskydd, AI och demokrati, med anledning av utredningen om Säkerhetspolisens informationshantering.

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av de bestäm­melser som reglerar Säker­hets­polisens behandling av person­uppgifter som rör nationell säkerhet. Reglerna bör enligt regeringen som utgångs­punkt ge Säker­hetspolisen ökade möjligheter att behandla personuppgifter, särskilt vad gäller att samla in, sortera, lagra, bearbeta och analysera information med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Regeringen lyfter i direktiven till utredningen att Säkerhetspolisen har behov av att samla in stora mängder information som många gånger är helt öppen, för att analysera vilka uppgifter som kan vara relevanta att agera utifrån för att exempelvis upptäcka spioneri eller förhindra terrorattentat. Genom nya tekniska möjligheter kan informationshanteringen automatiseras i större utsträckning och antas ge snabbare och mer träffsäkra resultat genom en granskning av stora datamängder och flaggning av information som är relevant. Detta, liksom ambitionen att i större utsträckning samla in data från exempelvis sociala medier med hjälp av automatiserade medel väcker dock frågor om förhållandet mellan dessa tekniker och de principer för dataskydd som gäller på området, liksom de demokratiska värden som dessa ger uttryck för.

Vid seminariet presenterar utredningen sitt uppdrag, erfarenheter från liknande lagstiftningsåtgärder i Norge och Danmark diskuteras, och företrädare från tillsynsmyndigheten samt forskare på området kommenterar de integritets-, demokrati, och dataskyddsfrågor som aktualiseras. Seminariet avslutas med en diskussion och frågestund.

Föranmälan krävs och sker till Sandra Mattsson, forskningsadministratör, sandra.mattsson@umu.se senast den 1 december.

Program

13:00 Inledning och välkommen
Markus Naarttijärvi, Professor i rättsvetenskap, Umeå universitet

13:15 Utredningen om Säkerhetspolisens informationshantering
Mikael Forsgren, särskild utredare

13:30 Behandling av öppen data – inblickar från norska PST
Hedvig Moe, specialist counsel, Thommessen, tidigare bitr. chef för norska säkerhetstjänsten PST.

14:00 Reflektioner från tillsynsmyndigheten
Gunnel Lindberg, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

14:15 – 14:30 Fika

14:30 POL-INTEL och polisiär dataanvändning – Dataskyddsfrågor ur ett danskt perspektiv.
Tanja Kammersgaard Christensen, Fil. Dr. Adjunkt, Aalborg universitet.

14:50 Hur integritetskänslig är säkerhetstjänstens behandling av öppen information? En analys från norskt perspektiv
Ingvild Bruce, Jur Dr, førsteamanuensis II, Oslo universitet & Politihøgskolen

15:20 Dataskydd och demokrati – reflektioner från forskning och rättslig praxis
Markus Naarttijärvi, Professor i rättsvetenskap, Umeå universitet

15:40 – 16:00 Frågestund och diskussion

Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Markus Naarttijärvi
Läs om Markus Naarttijärvi