"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Markus Naarttijärvi

Min forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Centrum för transdisciplinär AI

Forskning

Min forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts. 

Jag leder och bedriver för närvarande forskning i det VR-finansierade projektet "HYDE – Mänsklig agens och rättsstatlighet i semi-automatiserat beslutsfattande". Projektet pågår mellan 2021–2025 och studerar rättsliga frågor rörande det ökade bruket av semi-automatiserat beslutsfattande med stöd av bland annat artificiell intelligens och maskininlärning inom områden som påverkar grundläggande rättigheter, mer specifikt inom brottsbekämpning, sociala välfärdssystem och inom moderering av sociala medier. I projektet söker vi bland annat klargöra vilket rättsligt ansvar som åligger mänskliga beslutsfattare när de använder sådana system, liksom hur hybrid-system påverkar det mänskliga beslutsfattandet och möjligheten till självständiga bedömningar. Det kan i sin tur leda både till kunskap om hur beslutssystem bör regleras som hur de kan implementeras för att inte kollidera med rättsliga krav.

Jag är också en del av forskningsprojektet "Cyborgpolitik: En studie av artificiella agenter i demokratiska processer online" finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. I projektet som pågår mellan 2021–2025 undersöks artificiella agenter i form av sociala botar som spelar en allt viktigare roll för kommunikationen på internet. Denna typ av botar används alltmer av politiska kampanjer, regeringar, lobbyister och aktivister för att försöka påverka den politiska debatten och manipulera opinionen.

I min tidigare forskning har jag framför allt fokuserat på polisiära frågor, särskilt införandet av ny teknik i polisarbetet, samt konstitutionella frågor relaterade till informationssäkerhet och krisberedskap. 

Undervisning

Jag undervisar i konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter på juristprogrammets termin 1 samt i allmän rättslära och rättsfilosofi på juristprogrammets termin 6. Jag är också programansvarig för det internationella magisterprogrammet i konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter där jag också undervisar på samtliga kurser. Jag är därtill kursföreståndare för kursen Praktisk Europaprocessrätt.

Uppdrag

Samordnar fokusområdet för Critical, Ethical, Legal, and Social AI (CELS-AI) inom Umeå universitets transdisciplinära AI center, TAIGA.

Senior editor, Journal of Digital Social Research (JDSR)

Tillhör styrgruppen för det europeiska forskningsnätverket Policing in the Digital Society.

Samverkan

Jag tillhör institutionens forskningsteman Stat individ och brottslighet, samt Law and Emerging Technologies. Jag är också en del av universitetets tvärvetenskapliga forskningscentrum DIGSUM - Digital Social Research Unit Umeå och aktiv i forskningsgruppen AI and Society.

The Rule of Law and Automated Decision-Making: Exploring Fundamentals of Algorithmic Governance, Cham: Springer 2023 : 147-178
Enqvist, Lena; Naarttijärvi, Markus
The Rule of Law and Automated Decision-Making: Exploring Fundamentals of Algorithmic Governance, Springer 2023 : 15-31
Naarttijärvi, Markus
Handbook of critical studies of artificial intelligence, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2023 : 749-762
Naarttijärvi, Markus
Information & communications technology law, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 31, (1) : 123-153
Enarsson, Therese; Enqvist, Lena; Naarttijärvi, Markus
Rättsstaten i den svenska förvaltningen: en forskningsantologi, Stockholm: Statskontoret 2022 : 217-249
Enqvist, Lena; Naarttijärvi, Markus
European Public Law, Kluwer Law International 2021, Vol. 27, (4) : 707-732
Enqvist, Lena; Naarttijärvi, Markus
Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, CCXI
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan; Naarttijärvi, Markus
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 75-90
Enqvist, Lena; Naarttijärvi, Markus
Policing & society, Routledge 2020, Vol. 30, (9) : 1061-1080
Landström, Lena; Eklund, Niklas; Naarttijärvi, Markus
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Kriminalistisk Institut 2020, (3) : 268-286
Landström, Lena; Naarttijärvi, Markus
Technology and Regulation, Technology and Regulation 2019 : 35-48
Naarttijärvi, Markus
Juridisk Tidskrift, Stockholm: Stockholms universitet 2019, (2) : 405-431
Naarttijärvi, Markus
Tidsskrift for rettsvitenskap, Vol. 131, (2–3) : 206-234
Naarttijärvi, Markus
The Computer Law and Security Review, Elsevier 2018, Vol. 34, (5) : 1019-1038
Naarttijärvi, Markus
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 245-259
Naarttijärvi, Markus
Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning, 211
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan; Markus, Naarttijärvi
International Review of Victimology, Vol. 22, (2) : 123-138
Enarsson, Therese; Naarttijärvi, Markus
Computer Law & Security Review, Vol. 32, (6) : 852-867
Naarttijärvi, Markus
Övervakning och integritet: teknik, skydd och aktörer i det nya kontrollandskapet, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2016 : 55-87
Naarttijärvi, Markus
Polisutbildningens skriftserie, 5
Saati, Abrak; Wimelius, Malin E; Naarttijärvi, Markus
Europarättslig tidskrift, (3) : 556-576
Enarsson, Therese; Naarttijärvi, Markus
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2015
Naarttijärvi, Markus; Bergling, Per; Wimelius, Malin E.; et al.
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 29
Naarttijärvi, Markus
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, (1) : 62-65
Lindholm, Johan; Naarttijärvi, Markus
Förrättsligande: Rapport från 2011 års forskningsinternat, Umeå: 2011 : 87-100
Naarttijärvi, Markus
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010, Vol. 33, (4) : 77-100
Lindholm, Johan; Naarttijärvi, Markus