"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Det senaste inom AI – TAIGA dagarna 11-13 oktober

ons
11
okt
Tid Onsdag 11 oktober till fredag 13 oktober, 2023 kl. 09:00 - 17:00
Plats Umea

Centre for Transdisciplinary AI (TAIGA) är glada att bjuda in forskare och medlemmar av TAIGA-communityn till vårt årliga evenemang 11-13 oktober.  Det är möjligt att delta alla tre dagarna eller bara delar av evenemanget. 

TAIGA dagar program

Registrera dig här före den 3 oktober

11 oktober: 

Vi tittar på nuvarande och framtida möjligheter att samarbeta inom både forskning och utbildning. Vi kommer att diskutera de verktyg som redan finns på plats, men också nya möjligheter och idéer från TAIGA-affilierade forskare.

12 oktober: 

Under denna dag kommer vi att fokusera på att stödja processen för att initiera tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Dagen kommer att inledas med en blandning av presentationer med fokus på hur man lyckas med tvärvetenskapliga samarbeten och hur man skriver bra ansökningar. Efter lunch kommer vi att omsätta teori i praktik genom att arbeta direkt med specifika forskningsidéer som presenterades under höstens pitch-evenemang. 

13 oktober:  

Den tredje dagen kommer att fokusera på den gröna omställningen. Detta kommer att organiseras av UTRI, ARCUM och TAIGA tillsammans. Under dagen kommer vi att diskutera mycket konkreta frågor som behöver lösas för att nå Umeås mål att bli en klimatneutral stad 2030. Vi kommer att bjuda in ett brett spektrum av organisationer för att beskriva vilka konsekvenser detta mål har för den framtida verksamheten i deras organisation. Under dagen kommer vi att ha flera parallella sessioner för att starta praktiska sätt att hantera de problem och möjligheter som uppstår till följd av dessa konsekvenser. Vi inbjuder forskare, näringsliv och beslutsfattare att använda denna dag som startskottet för ytterligare samarbete för att arbeta med detta viktiga mål om ett klimatneutralt Umeå 2030.

Evenemangstyp: Konferens