"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Seminarium om skolans styrning, organisation och ledarskap

fre
24
apr
Tid Fredag 24 april, 2020 kl. 10:00 - 12:00
Plats -

Seminariet är framflyttat till hösten 2020. Information om nytt datum kommer senare.

Vilken forskning pågår om skolans styrning, organisation och ledarskap? Centrum för skolledarutveckling anordnar ett seminarium om vad som är på gång.

Skolans ledning, styrning och organisering har sedan 1990-talet framträtt som ett allt viktigare forskningsområde. Decentraliseringen av skolväsendet, ökade krav på att stärka skolans resultat och öka kvaliteten i form av ett stort antal reformer har bidragit till en ökad komplexitet inte bara för skolledare utan utbildningsverksamhet i stort. I internationell jämförelse är forskningsområdet i Sverige litet och relativt outvecklat.

Forskningsområdet utbildningsledarskap är svårt att avgränsa då det har fokus på lednings- och organiseringsprocesser, men också på objektet för dessa processer som till exempel lärande, undervisning, inkludering, policy eller skolutveckling. Det berör även digitalisering, förvaltning, ledarskap och juridik.  Under åren har det vuxit fram olika inriktningar inom området. Vi kan dels se en mer kritisk forskningsinriktning och dels en mer tillämpad, inte minst genom så kallad följeforskning eller aktionsforskning. Vi vet dessutom att den här forskningen blir väsentlig då den påverkar och påverkas av många andra forskningsområden och många olika skolformer.

Även inom Umeå universitet pågår det mycket forskning som berör skolans styrning, organisation och ledarskap. Tyvärr stannar mycket av kunskap och diskussioner inom den egna forskningsgruppen eller institutionen. Syftet med det här seminariet är att synliggöra den forskning som pågår och kanske hitta områden och frågor där vi kan ha nytta av varandra. Om du har du ett projekt där det finns delar som relaterar till skolans styrning, organisation och ledarskap har du möjlighet att på seminariet göra en kort presentation (ca 15 minuter) av din forskning. Förutom att ta del av olika presentationer så finns möjlighet att prata om vad som är på gång, och eventuell fortsatt samverkan och utbyte.

För att vi ska kunna beställa fika så vill vi att du anmäler dig senast den 15 april på denna länk. Anmäl dig även om du bara vill vara med och lyssna. Om du dessutom är intresserad att vara med och presentera din forskning så anmäl det till helene.arlestig@umu.se senast den 1 april.

Välkommen! Vi bjuder på fika.

Evenemangstyp: Seminarium
Kontaktperson
Helene Ärlestig
Läs om Helene Ärlestig