"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Slutseminarium: Digitala förbindelser

tor
5
sep
Tid Torsdag 5 september, 2019 kl. 10:00 - 12:00
Plats HC 206 Humanisthuset

Digitala förbindelser - hbtq-personers meningsskapande i relation till sociala medier, identitet och plats i norra Sverige 

Slutseminarium med Evelina Liliequist, doktorand i etnologi, digital humaniora, institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

Läsare

Lena Martinsson, professor i genusvetenskap och docent i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.

Om studien

Studien berör öppenhet och synlighet, maktförhållanden mellan stad och land, och orientering mot en icke-heterosexuell identitet, där tillgången till internet och möjligheterna att upprätta digitala förbindelser, utgör en betydelsefull komponent. Mer precist är syftet är att analysera hur hbtq-personer, med utgångspunkt i norra Sverige, använder och skapar mening kring digitala miljöer och digitala förbindelser. Vilken betydelse har nätet för förståelsen av var och hur queera liv kan levas? 

Utgångspunkten är att internet på olika sätt möjliggör förbindelser mellan människor, identiteter och plats – fysiska, digitala och symboliska. Studien tar även avstamp i hur digitala miljöer görs meningsfull i relation till dominerande föreställningar kring urbana och glesbefolkade områden, och hur dessa föreställningar potentiellt utmanas eller bekräftas. Vilken mening tillskrivs digitalt medierade förbindelser i informanternas berättelser om sina liv? Hur förhåller sig informanterna till öppenhet och synlighet i sociala medier?

Evenemangstyp: Seminarium
Talare
Evelina Liliequist
Universitetslektor
Läs om Evelina Liliequist
Kontaktperson
Evelina Liliequist
Läs om Evelina Liliequist