Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Evelina Liliequist

Evelina Liliequist

Evelina Liliequist är förste forskningsassistent på Humlab, Umeå universitet. Hon har avlagt doktorsexamen i etnologi inom fältet digital humaniora. 

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsassistent vid Humlab
Plats
Samhällsvetarhuset, Humlab är beläget under UB Umeå universitet, 901 87 Umeå

Evelina Liliequist är förste forskningsassistent på Humlab, Umeå universitet. Hon har avlagt doktorsexamen i etnologi inom fältet digital humaniora april 2020. Hennes forskningsintressen cirkulerar kring queera orienteringar, i synnerhet hur dessa görs genom och i relation till sociala medier. Som en följd av att ofta ha en nära personlig relation till de forskningsfrågor som studerats har Liliequist i pågående forskning närmat sig autoetnografi som metod.
Liliequist är emellanåt engagerad som föreläsare både inom och utanför akademin kring frågor som rör digital etnografi och jämlikhet.
Hon ingår i Humlabs programgrupp som ansvarar för att lyfta fram aktuell forskning och relevanta frågor inom fältet digital humaniora, aktuellt program finns på: https://www.umu.se/humlab/programverksamhet/
Projektkoordinator för konferensen Digital Transformations: The Humanities in Challenging Times, 16-17 Nov 2021 https://www.umu.se/en/humlab/digital-transformations/

 

Aktuellt forskningsprojekt: Stolta bilder – hbtq-personers digitala göranden av familj på Instagram

Med utgångspunkt i Sverigebaserade hbtq-personers publika delningar av digitala familjefotografier på Instagram är syftet att förstå hur queert föräldraskap, familj och släktskap görs genom publikt delat bildmaterial, samt i bildtexter och hashtags. Hur kan praktiken att publikt dela familjefotografier på Instagram förstås utifrån olika queera positioner, och vad förväntas publika bilddelningar göra, betyda och innebära? Hur framställer, gör och gestaltar hbtq-personer föräldraskap, familj och släktskap genom digitalt delade fotografier, bildtexter och hashtags?
Syftet är också att förstå hur familjefoton skapas som objekt på Instagram i relation till plattformens funktioner, design, gränssnitt etcetera, samt hur hbtq-personers digitalt producerade och publikt publicerade familjefotografier kan förstås i relation till familjefotografier som genre.

Forskningsintressen: digitala praktiker, digital etnografi, forskningsetik, queer, autoetnografi, queer kinship, ruralitet

Avhandlingsprojekt, godkändes vid disputation 24 april 2020:

Mitt avhandlingsarbete Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar handlade om att finna sin väg i livet utifrån en icke-heterosexuell position. Syftet var mer precist att studera hbtq-personers användning av digitala miljöer och hur detta kan ha betydelse för queera orienteringar. I avhandlingen är frågor om när erfarenheter görs och var de görs viktiga. Särskilt intresse riktas mot hur tid och geografisk situering, men också digitala materialiteter, skapar villkor för användningen av och förståelsen för digitala miljöer. Vilka betydelser tillskrivs digitala miljöer när hbtq-personer berättar om sina liv? Vilka problem och möjligheter pekas ut i relation till öppenhet och synlighet i digitala kontexter? Hur används digitala miljöer för att åstadkomma förändring och omförhandla betydelser av geografiska rum och sexualitet?

Inspirationen till studien kom från min egen erfarenhet av att med trevande steg närma mig en lesbisk identitet i en mindre stad i norra Sverige, där tillgången till mötesplatser på internet, i mitt fall den tidiga sajten Sylvia.se – för tjejer som gillar tjejer och deras vänner utgjorde ett betydelsefullt rum för gemenskap och identitet.   

 

Redaktörskap:

Biträdande redaktör, Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift (2021-)

Editor, Journal of Digital Social Research (JDSR) https://www.jdsr.io/ (2020-)

Gästredaktör, Kulturella Perspektiv, Tema: autoetnografi (under utgivning våren 2021)

Gästredaktör, lambda nordica, Tema:"Queer in the Nordic countryside/Queering the Nordic countryside". Publicerat: 2019-07-28

 

Styrelsearbete:

Sekreterare lambda nordica (2021-)
Styrelseledamot Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift  (2020)
Styrelseledamot Sveriges genusforskarförbund SGF Umeåavdelningen (2020-)

 

Affilieringar:

Affilierad forskare, TechnAct, Göteborgs universitet sedan 2020. TechnAct är ett internationellt nätverk, med finansiering från Vetenskapsrådet över 5 år (2019-2023).

 

Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Föreningen Kulturella Perspektiv 2021, Vol. 30, (1) : 1-6
Bylund, Christine; Liliequist, Evelina; Silow Kallenberg, Kim
Digitala metoder inom humaniora och samhällsvetenskap, Studentlitteratur AB 2021 : 27-44
Cocq, Coppélie; Liliequist, Evelina
Etnologiska skrifter, 67
Liliequist, Evelina
Makt, moral, motstånd: engagemang för norrländska landsbygder, Umeå: Umeå universitet 2020 : 165-183
Lundgren, Anna Sofia; Liliequist, Evelina
Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, Vol. 24, (1) : 11-18
Liliequist, Evelina; Olovsdotter Lööv, Anna
Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, Vol. 24, (1) : 101-116
Liliequist, Evelina; Olovsdotter Lööv, Anna; Wimark, Thomas
Provins - Norrländsk litterär tidskrift, Umeå: Norrländska litteratursällskapet 2018, (1)
Liliequist, Evelina
Journal of Aging Studies, Vol. 44 : 1-8
Lundgren, Anna Sofia; Liliequist, Evelina; Sjöstedt Landén, Angelika
Tanten, vem är hon?: en (t)antologi, Umeå: Boréa Bokförlag 2012 : 183-
Lindahl, Evelina

Forskningsprojekt