Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Evelina Liliequist

Evelina Liliequist

Evelina Liliequist är verksam som förste forskningsassistent vid institutionen för epidemiologi och global hälsa. Hon har avlagt doktorsexamen i etnologi inom fältet digital humaniora. 

 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsassistent vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Humlab
Plats
Samhällsvetarhuset, Humlab är beläget under UB Umeå universitet, 901 87 Umeå

Evelina Liliequist är verksam som förste forskningsassistent vid institutionen för epidemiologi och global hälsa, samt anknuten forskare på Humlab, Umeå universitet. Hon har avlagt doktorsexamen i etnologi inom fältet digital humaniora april 2020. Hennes forskningsintressen cirkulerar kring queera orienteringar, i synnerhet hur dessa görs genom och i relation till sociala medier. Som en följd av att ofta ha en nära personlig relation till de forskningsfrågor som studerats har Liliequist i senare forskning närmat sig autoetnografi som metod.
Liliequist är emellanåt engagerad som föreläsare både inom och utanför akademin kring frågor som rör digital etnografi och jämlikhet.


Forskningsintressen:
digitala praktiker, digital etnografi, forskningsetik, queer, autoetnografi, queer kinship, ruralitet

Redaktörskap:

Biträdande redaktör, Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift (2021-)

Editor, Journal of Digital Social Research (JDSR) https://www.jdsr.io/ (2020-2021)

Gästredaktör, Kulturella Perspektiv, Tema: autoetnografi. Publicerat: 2021-08-19

Gästredaktör, lambda nordica, Tema:"Queer in the Nordic countryside/Queering the Nordic countryside". Publicerat: 2019-07-28

 

Styrelsearbete:

Sekreterare lambda nordica (2021-)
Styrelseledamot Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift  (2020-2021)
Styrelseledamot Sveriges genusforskarförbund SGF Umeåavdelningen (2020-2021)

 

Affilieringar:

Affilierad forskare, TechnAct, Göteborgs universitet sedan 2020. TechnAct är ett internationellt nätverk, med finansiering från Vetenskapsrådet över 5 år (2019-2023).

 

Etnologiskt fältarbete: nya fält och former, Studentlitteratur AB 2022 : 193-212
Cocq, Coppélie; Liliequist, Evelina
Formbundet, formbart!: Vänbok till Alf Arvidsson, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2022 : 41-48
Liliequist, Evelina
Skeiv lokalhistorie: kulturhistoriske perspektiver på sammekjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser, Oslo: Nasjonalbiblioteket Oslo 2022 : 453-476
Liliequist, Evelina
Etnologiskt fältarbete: nya fält och former, Studentlitteratur AB 2022 : 153-172
Liliequist, Evelina; Silow Kallenberg, Kim
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Föreningen Kulturella Perspektiv 2021, Vol. 30, (1) : 1-6
Bylund, Christine; Liliequist, Evelina; Silow Kallenberg, Kim
Digitala metoder inom humaniora och samhällsvetenskap, Studentlitteratur AB 2021 : 27-44
Cocq, Coppélie; Liliequist, Evelina
Etnologiska skrifter, 67
Liliequist, Evelina
Makt, moral, motstånd: engagemang för norrländska landsbygder, Umeå: Umeå universitet 2020 : 165-183
Lundgren, Anna Sofia; Liliequist, Evelina
Lambda Nordica, Vol. 24, (1) : 11-18
Liliequist, Evelina; Olovsdotter Lööv, Anna
Lambda Nordica, Vol. 24, (1) : 101-116
Liliequist, Evelina; Olovsdotter Lööv, Anna; Wimark, Thomas
Provins - Norrländsk litterär tidskrift, Umeå: Norrländska litteratursällskapet 2018, (1)
Liliequist, Evelina
Journal of Aging Studies, Vol. 44 : 1-8
Lundgren, Anna Sofia; Liliequist, Evelina; Sjöstedt Landén, Angelika
Tanten, vem är hon?: en (t)antologi, Umeå: Boréa Bokförlag 2012 : 183-
Lindahl, Evelina

Forskningsprojekt