Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Evelina Liliequist

Evelina Liliequist

Anknytning

Doktorand vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Etnologi

E-post

evelina.liliequist@umu.se

Telefon

090-786 63 05

Plats

Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå


Anknytning

Anknuten som övrig/annan befattning till Humlab

E-post

evelina.liliequist@umu.se

Telefon

090-786 63 05

Plats

Samhällsvetarhuset, Humlab är beläget under UB Umeå universitet, 901 87 Umeå

Aktuellt avhandlingsprojekt:
Digitala förbindelser- hbtq-personers meningsskapande i relation till sociala medier, identitet och plats i norra Sverige.

 • Presentation

  Evelina Liliequist är doktorand i etnologi inom fältet digital humaniora. Hon har en magisterexamen i kulturanalys från Umeå universitet.

  Forskningsintressen:  Sexualitet, hbtq-frågor, digital etnografi, sociala medier, ruralitet.

  Aktuellt avhandlingsprojekt:
  Digitala förbindelser- hbtq-personers meningsskapande i relation till sociala medier, identitet och plats i norra Sverige

  Syftet med avhandlingen är att studera hur hbtq-personer, med koppling till norra Sverige, skapar mening kring och använder sig av sociala medier. Särskilt fokus har betydelser av plats i relation till identitet och tid.

  Tidigare meriter:

  Jag har ingått i forskningsnätverket Tantforsk! och medverkar med en artikel i (t)antologin Tanten - vem är hon? En (t)antologi (2012). 2014 jobbade jag som forskningsassistent och genomfört ett fältarbete inom projektet Paths to healthy and active ageing där jag intervjuade ett antal blivande och nyblivna pensionärer i glesbygdsområden. Tillsammans med Anna Olovsdotter Lööv, Lunds universitet kommer jag vara gästredaktör för lambda nordica (nordisk vetenskaplig tidskrift som presenterar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till homo/lesbiska/bi/trans och queerstudier) på temanumret "Queer in the Nordic countryside/Queering the Nordic countryside".

  Fäll ihop
 • Senaste publikationer

  2019
  Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, Vol. 24, (1) : 101-116
  Liliequist, Evelina; Olovsdotter Lööv, Anna; Wimark, Thomas
  2019
  Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, Vol. 24, (1) : 11-18
  Liliequist, Evelina; Olovsdotter Lööv, Anna
  2018
  Journal of Aging Studies, Vol. 44 : 1-8
  Lundgren, Anna Sofia; Liliequist, Evelina; Sjöstedt Landén, Angelika
  2012
  Tanten, vem är hon?: en (t)antologi, Umeå: Boréa Bokförlag 2012 : 183-
  Lindahl, Evelina