Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon
Personalbild Evelina Liliequist

Evelina Liliequist

Förste forskningsassistent vid Humlab, Umeå universitet.

Forskningsintressen: digitala praktiker, digital etnografi, digital etik, sociala medier, queer, ruralitet

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsassistent vid Humlab
Plats
Samhällsvetarhuset, Humlab är beläget under UB Umeå universitet, 901 87 Umeå

Evelina Liliequist är förste forskningsassistent på Humlab, Umeå universitet. Hon har avlagt doktorsexamen i etnologi inom fältet digital humaniora. 

Aktuellt forskningsprojekt: Proud Pictures: Performing Queer Kinship on Instagram 

Forskningsintressen:  digitala praktiker, digital etnografi, digital etik, sociala medier, queer, ruralitet, queer kinship. 

Avhandlingsprojekt, godkändes vid disputation 24 april 2020:

Mitt avhandlingsarbete Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar handlar om att finna sin väg i livet utifrån en icke-heterosexuell position. Syftet är mer precist att studera hbtq-personers användning av digitala miljöer och hur detta kan ha betydelse för queera orienteringar. I avhandlingen är frågor om när erfarenheter görs och var de görs viktiga. Särskilt intresse riktas mot hur tid och geografisk situering, men också digitala materialiteter, skapar villkor för användningen av och förståelsen för digitala miljöer. Vilka betydelser tillskrivs digitala miljöer när hbtq-personer berättar om sina liv? Vilka problem och möjligheter pekas ut i relation till öppenhet och synlighet i digitala kontexter? Hur används digitala miljöer för att åstadkomma förändring och omförhandla betydelser av geografiska rum och sexualitet?

Inspirationen till studien kommer från min egen erfarenhet av att med trevande steg närma mig en lesbisk identitet i en mindre stad i norra Sverige, där tillgången till mötesplatser på internet, i mitt fall den tidiga sajten Sylvia.se – för tjejer som gillar tjejer och deras vänner utgjorde ett betydelsefullt rum för gemenskap och identitet.   

 

Redaktörskap:

Editor, Journal of Digital Social Research (JDSR) https://www.jdsr.io/ (2020-)

Guest editor, Kulturella Perspektiv, autoetnografi (2020)

Guest editor, lambda nordica, "Queer in the Nordic countryside/Queering the Nordic countryside". Published: 2019-07-28

 

Styrelsearbete:

Styrelseledamot Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift  (2020-)
Styrelseledamot Sveriges genusforskarförbund SGF Umeåavdelningen (2020-)
 

Affilieringar:

Affilierad forskare, TechnAct, Göteborgs universitet sedan 2020. TechnAct är ett internationellt nätverk, med finansiering från Vetenskapsrådet över 5 år (2019-2023).

 

Tidigare meriter:

Jag har ingått i forskningsnätverket Tantforsk! och medverkar med en artikel i (t)antologin Tanten - vem är hon? En (t)antologi (2012).

Under 2014 arbetade jag som forskningsassistent inom projektet Paths to healthy and active ageing i en studie om pensionärer och blivande pensionärer i glesbygd.

2020
Etnologiska skrifter, 67
Liliequist, Evelina
2019
Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, Vol. 24, (1) : 11-18
Liliequist, Evelina; Olovsdotter Lööv, Anna
2019
Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, Vol. 24, (1) : 101-116
Liliequist, Evelina; Olovsdotter Lööv, Anna; Wimark, Thomas
2018
Journal of Aging Studies, Vol. 44 : 1-8
Lundgren, Anna Sofia; Liliequist, Evelina; Sjöstedt Landén, Angelika
2012
Tanten, vem är hon?: en (t)antologi, Umeå: Boréa Bokförlag 2012 : 183-
Lindahl, Evelina

Forskningsprojekt