"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Evelina Liliequist

Evelina Liliequist är lektor vid Humlab och forskare inom "Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering". 

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Humlab
Plats
Samhällsvetarhuset, Humlab är beläget under UB Umeå universitet, 901 87 Umeå

Evelina Liliequist är verksam som lektor i digital humaniora vid Humlab samt forskare vid CERUM inom ramen för forskningsprogrammet "Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering". Hon har avlagt doktorsexamen i etnologi inom fältet digital humaniora.

Min forskning utgörs till största del av ämnen med tydlig samhällsaktualitet. I synnerhet är jag specialiserad på tillämpning av etnografiska metoder och angreppssätt i en digital samtid. Mina forskningsintressen cirkulerar främst kring att belysa hbtq-perspektiv och livsvillkor i olika kontexter. Jag är även kunnig inom autoetnografi, etikfrågor, samt maktperspektiv i relation till geografiska rum och platser. Utöver dessa områden har jag ett brett intresse för frågor som handlar om identitet, vardagsliv och praktiker.

Bland mina publikationer återfinns pedagogiska läromedel baserat på mina forskarerfarenheter och kompetens.
Jag har även vana av att bedriva utredningar och studier på uppdrag av externa parter. Jag är återkommande engagerad som föreläsare i akademin och civilsamhället.

Mina akademiska erfarenheter inkluderar undervisning inom bl a etnografiska metoder, hbtq och etikfrågor. Min pedagogiska grundsyn utgår från en övertygelse om trygghet som en central förutsättning för att våga växa, utvecklas och lära.

 

Forskningsintressen: digitala praktiker, digital etnografi, forskningsetik, queer, autoetnografi, AI, queer kinship, ruralitet, regional omvandling

Redaktörskap:

Biträdande redaktör, Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift (2021-)

Editor, Journal of Digital Social Research (JDSR) https://www.jdsr.io/ (2020-2021)

Gästredaktör, Kulturella Perspektiv, Tema: autoetnografi. Publicerat: 2021-08-19

Gästredaktör, lambda nordica, Tema:"Queer in the Nordic countryside/Queering the Nordic countryside". Publicerat: 2019-07-28

 

Styrelsearbete:

Sekreterare/Redaktionssekreterare lambda nordica (2021-2023)
Styrelseledamot Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift  (2020-2021)
Styrelseledamot Sveriges genusforskarförbund SGF Umeåavdelningen (2020-2021)

 

Affilieringar:

Affilierad forskare, TechnAct, Göteborgs universitet sedan 2020. TechnAct är ett internationellt nätverk, med finansiering från Vetenskapsrådet över 5 år (2019-2023).

Affilierad forskare, Humlab, Umeå universitet sedan 2018. 

 

Handbook of critical studies of artificial intelligence, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2023 : 595-606
Danielsson, Karin; Aler Tubella, Andrea; Liliequist, Evelina; et al.
Plan, Stockholm: Föreningen för samhällsplanering 2023, (2) : 51-53
Eriksson, Madeleine; Liliequist, Evelina; Lundgren, Anna Sofia
Ethnologia Scandinavica, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2023, Vol. 53 : 79-95
Liliequist, Evelina
interactions, ACM Digital Library 2023, Vol. 30, (3) : 31-33
Liliequist, Evelina; Aler Tubella, Andrea; Danielsson, Karin; et al.
CERUM rapport, 78
Näsman, Mattias; Bergquist, Ann-Kristin; Björling, Nils; et al.
Etnologiskt fältarbete: nya fält och former, Studentlitteratur AB 2022 : 193-212
Cocq, Coppélie; Liliequist, Evelina
Proceedings of the 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022) : 195-202
Cocq, Coppélie; Liliequist, Evelina; Okonski, Lacey
Formbundet, formbart!: Vänbok till Alf Arvidsson, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2022 : 41-48
Liliequist, Evelina
Skeiv lokalhistorie: kulturhistoriske perspektiver på sammekjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser, Oslo: Nasjonalbiblioteket Oslo 2022 : 453-476
Liliequist, Evelina
Etnologiskt fältarbete: nya fält och former, Studentlitteratur AB 2022 : 153-172
Liliequist, Evelina; Silow Kallenberg, Kim
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Föreningen Kulturella Perspektiv 2021, Vol. 30, (1) : 1-6
Bylund, Christine; Liliequist, Evelina; Silow Kallenberg, Kim
Digitala metoder inom humaniora och samhällsvetenskap, Studentlitteratur AB 2021 : 27-44
Cocq, Coppélie; Liliequist, Evelina
Etnologiska skrifter, 67
Liliequist, Evelina
Makt, moral, motstånd: engagemang för norrländska landsbygder, Umeå: Umeå universitet 2020 : 165-183
Lundgren, Anna Sofia; Liliequist, Evelina
Lambda Nordica, Vol. 24, (1) : 11-18
Liliequist, Evelina; Olovsdotter Lööv, Anna
Lambda Nordica, Vol. 24, (1) : 101-116
Liliequist, Evelina; Olovsdotter Lööv, Anna; Wimark, Thomas
Provins - Norrländsk litterär tidskrift, Umeå: Norrländska litteratursällskapet 2018, (1)
Liliequist, Evelina
Journal of Aging Studies, Vol. 44 : 1-8
Lundgren, Anna Sofia; Liliequist, Evelina; Sjöstedt Landén, Angelika
Tanten, vem är hon?: en (t)antologi, Umeå: Boréa Bokförlag 2012 : 183-
Lindahl, Evelina

Forskningsprojekt

1 januari 2023 till 31 december 2029