"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Symposium: Civic Identity and Education

tis
19
dec
Tid Tisdag 19 december, 2023 kl. 08:45 - 16:00
Plats Hum F.221 Rum för lärande

Med anledning av docent Anuleena Kimanens besök vid Umeå universitet anordnas ett symposium med titeln: 

Civic Identity and Education

Anuleena Kimanen, Åbo universitet, Finland, kommer att presentera resultat från ett projekt om finska etniska minoritetsungdomar som bygger medborgerlig identitet.

Därutöver presenteras fem andra projekt med anknytning till temat med föredragshållare från Högskolan Dalarna, Södertörns högskola, Örebro universitet samt Umeå universitet. Presentationerna hålls på svenska eller engelska. 

Symposiet samarrangeras av forskningsprojektet "Controversial Issues in Social Studies Education: A Comparative Study in Subject Didactic", HESSD-seminariet, UmSOD och Pedagogiska institutionen

Lokal
Hum F.221 Rum för lärande https://link.mazemap.com/hcXcMZld

Anmälan
Anmäl deltagande senast 12 december via formuläret.

Kontaktperson
Kontakta kristina.ledman@umu.se om du har frågor, eller om du önskar delta via zoom.

Program


08:45
                
Welcome!


09:00  
               
Carin Fröjd, Örebro Universitet
Citizenship conceptions in educational research on vocational education and training


09:40    
             
Mikael Berg och Anders Persson, Högskolan Dalarna
Jag, samhället och framtiden – undervisning i samhällskunskap och historia bland elever på gymnasieskolans yrkesförberedande program


10:20               
Coffe break


10:40               
Maria Deldén och Gull Törnegren, Högskolan Dalarna
Gymnasieelevers meningsskapande och identitetsformerande processer i möte med berättelser i ämnesövergripande undervisning inom yrkesutbildning med fokus på samhällsorienterande ämnen


11:20                
Kristina Ledman, Katarina Kärnebro och Christina Ottander, Umeå universitet
Yrkeselevers medborgarbildning och lärares undervisning i historia, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap


12:00               
Lunch break


13:15                
Anuleena Kimanen, University of Turku
Elements of civic identity: Finnish ethnic minority youth constructing belonging and agency


14:15                
Linda Ekström, Södertörns högskola
What is colored in and what is colored out? Democracy training in vocational programs


14:55                
Coffe break


15:15                
Discussion

Evenemangstyp: Symposium