Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD)

I Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik samlas didaktikforskning i samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia.

Miljön består av ett nätverk av forskare vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna, från bland andra Institutionen för idé- och samhällsstudier, Pedagogiska institutionen, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Statsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Miljön stöds av Lärarhögskolan under perioden 2016-2019 med ett antal forskartjänster och gästprofessorsmedel. Verksamheten utgörs av forskningsutveckling på kort och lång sikt, gemensamma seminarier och besök av inbjudna internationella forskare. Forskningen har en skolnära inriktning mot förskola, grundskola eller gymnasium och komparativa perspektiv uppmuntras.

Forskningsledare

Anna Larsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 24

Forskningsprojekt

Affilierade forskare
Affilierade forskare

Affilierade forskare inom Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik.

Pågående forskning
Pågående forskning

Läs mer om forskningsprojekt, konferenser och publikationer inom UmSOD.