"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

HESSD-seminariet

I HESSD-seminariet (The History and Education/Social Studies Didactics Seminar) presenteras utbildningshistorisk och SO-didaktisk forskning. Det innefattar områden som fostran och utbildning, läroplanshistoria och läroplansstudier, samt de samhällsorienterande skolämnenas utformning och förmedling i skolan. Det innefattar också områden som historiekultur, historiemedvetande och historiebruk utanför skolans ram som del i skapandet av olika slags identiteter.

Forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning har sedan flera år tillbaka en väl etablerad seminarieverksamhet där både forskarstuderande och disputerade forskare är välkomna att presentera texter och idéer. Forskningsmiljön har en tvärvetenskaplig sammansättning och till seminariet välkomnas alla som är intresserade av utbildningshistoria, historiedidaktik och ämnesdidaktik inom det övriga samhällsorienterande området. Seminarierna äger företrädesvis rum på torsdagar mellan kl 10.15 och 11.45. Lokalen är oftast ett seminarierum på entréplanet i Norra beteendevetarhuset. Om inget annat anges tillhör presentatörerna Umeå universitet.

Seminarieansvarig: Anna Larsson

Kommande seminarier

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Senast uppdaterad: 2020-09-17