"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Religionsdidaktik: samhälle, livfrågor, värderingar och kunskapssyn

mån
12
dec
Tid Måndag 12 december till tisdag 13 december, 2022 kl. 09:00 - 13:00
Plats HUM.G.219 (HC208) och HUM.F.221 - Rum för lärande

Umeå universitet 12-13 december 2022

Religionsdidaktik samt Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD) håller ett symposium på temat religionsdidaktik med fokus på samhälle, livfrågor, värderingar och kunskapssyn.

Syftet med symposiet att utbyta erfarenheter och knyta kontakter liksom identifiera områden för samarbete mellan både enskilda forskare och våra institutioner. Av den anledningen presenterar och diskuterar vi planerad och pågående forskning på ett antal aktuella teman däribland: kontroversiella samhällsfrågor, etik och miljö, medborgarbildning samt elevers livsförståelse.

Program

Måndag 12/12 HUM.G.219 (HC208)

9.00-9.25           Kaffe

9.25-9.30           Niclas & Kristina: Välkomna!

TEMA: Kontroversiella och känsliga frågor i undervisning

9.30-10.00        Niclas Lindström: Kontroversiella samhällsfrågor

10.00-10.30      Karin Årman: Högstadieelevers upplevelser, erfarenheter och önskemål om känsliga frågor i undervisningen

10.30-11.00      Johan Eriksson: Stängningar av muslimska friskolor

                            Bensträckare 

TEMA: Etik och miljö

11.10-11.40      Sara Irisdotter Aldenmyr & Maria Olson: Utkast till bokkapitel och synopsis på bok om etik och hur arbetet i pedagogisk praktik kan ledas utifrån olika etiska tankefigurer.

11.40-12.00      Samtal om förmiddagens presentationer.

12.00-13.00      Lunch                

13.00-13.30      Lars Samuelsson: Etiska aspekter på undervisning för hållbar utveckling

13.30-14.00      Maria Deldén: Idé till bokkapitel om historia i antropocen och radikal empati.

14.00-14.30      Kaffe

TEMA:  Kunskapssyn och berättelser i undervisningen

14.30-15.00      Henrik Åström Elmersjö: Historia och kunskapssyn

15.00-15.30      Simon Lundberg: Kunskapssyn inom historieundervisning

15.30-15.40      Bensträckare

15.40-16.10      Mikael Berg & Anders Persson: Presenterar artikel tillsamman med Anders Persson som handlar om hur lärare hanterar elevers värdeomdömen/ställningstaganden om samhället. Artikelns namn: "The Didactic Function of Narratives: Teacher discussions on the use of challenging, engaging, unifying, and complementing narratives in the history classroom"

16.10-16-40      Andreas Mårdh: Postdoc-projekt-presentation

16.40-17            Samtal om eftermiddagens presentationer

18.00-19.00      Middag

Tisdag 13/12 HUM.F.221 - Rum för lärande

TEMA: Medborgarbildning och fostran

9.00-9.30           Kristina Ledman: Nytt VR-projekt: Kritiskt tänkande, social tillhörighet och demokratiskt deltagande: yrkeselevers medborgarbildning och lärares undervisning

9.30-10.00        Anna Henriksson Persson: Avhandlingskapitel (resultatavsnitt) som är under tillblivelse. Om grundskollärares överväganden utifrån aspekter av skolans demokratiuppdrag med fokus på en spänning rörande (elev-) inflytande och omsorg.                                              

10.00-10.30      Stefan Gelfgren: Digitala medier, deltagande och engagemang: Potential och begränsningar utifrån Svenska kyrkans arbete under pandemin

10.30-10.50       Kaffe

TEMA: Elevers livsfrågor och förståelse av varandra

10.50-11.35      Karin Sporre & Katarina Kärnebro: Barn och läroplan – livsfrågor

11.35-12.05      Gull Törnegren: Presenterar ADNO-artikel nyligen accepterad för publicering: ”Vem är du, vem är jag och hur kan jag värdera när våra världar möts? : Om religionskunskapsämnets potential att bidra till utvecklingen av elevers omdömesbildning”

                         Samtal om förmiddagens presentationer.

12.15-13          Lunch             

Deltagande

Deltagande i mån av plats. Konakta Niclas Lindström nedan om du är intresserad av att delta. 

Registrerade deltagare:

Niclas Lindström (UmU – arrangör)
Kristina Ledman (UmU – arrangör)
Anna Larsson (UmU)
Johan Eriksson (UmU)
Andreas Mårdh (ÖU)
Karin Årman (HD)
Sara Irisdotter Aldenmyr (HD)
Maria Olson (SU)
Lars Samuelsson (UmU)
Maria Deldén (HD)
Henrik Åström Elmersjö (UmU)
Simon Lundberg (UmU)
Mikael Berg (HD)
Anders Persson (HD)
Anna Henriksson Persson (HD)
Stefan Gelfgren (UmU)
Karin Sporre (UmU)
Katarina Kärnebro (UmU)
Gull Törnegren (HD)
Mimmi Norgren Hansson (UmU)

Evenemangstyp: Konferens
Kontaktperson
Niclas Lindström
Läs om Niclas Lindström
Kontaktperson
Kristina Ledman
Läs om Kristina Ledman