"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kristina Ledman

Mitt forskningsintresse rör skolans demokratiska uppdrag. I min forskning studerar jag dels medborgarskapande processer inom gymnasiets yrkesprogram och dels SO-ämnenas funktion för medborgarbildning.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Att undervisa om kontroversiella frågor: didaktiska utmaningar och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2024 : 55-65
Ledman, Kristina
Att undervisa om kontroversiella frågor: didaktiska utmaningar och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2024 : 41-53
Ledman, Kristina; Persson, Anders
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 13-24
Knekta, Eva; Ledman, Kristina; Kärnebro, Katarina; et al.
Undervisning idag och för framtiden: Medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 53-61
Kärnebro, Katarina; Ledman, Kristina; Lindmark, Torbjörn; et al.
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstads universitet 2023, Vol. 13, (1) : 66-73
Larsson, Anna; Ledman, Kristina
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 63-65
Ledman, Kristina; Knekta, Eva; Kärnebro, Katarina; et al.
Umeå: Umeå universitet 2023
Ledman, Kristina; Ottander, Christina
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 1-11
Ottander, Christina; Knekta, Eva; Kärnebro, Katarina; et al.
Gender and Education, Routledge 2021, Vol. 33, (5) : 514-530
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; Rönnlund, Maria; et al.
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 79-92
Ledman, Kristina
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 35-51
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 21-34
Nylund, Mattias; Ledman, Kristina; Rosvall, Per-Åke
British Journal of Sociology of Education, Routledge 2020, Vol. 41, (1) : 1-17
Nylund, Mattias; Ledman, Kristina; Rosvall, Per-Åke; et al.
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020
Rosvall, Per-Åke; Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; et al.
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 125-140
Rönnlund, Maria; Nylund, Mattias; Ledman, Kristina
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 111-124
Rönnlund, Maria; Nylund, Mattias; Ledman, Kristina
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: CSD Karlstads universitet 2019, (3) : 149-167
Ledman, Kristina
NERA 2019: The Nordic Educational Research Association, 6-8 March, Uppsala Sweden
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; Rönnlund, Maria; et al.
Educational research (Windsor. Print), Routledge 2019, Vol. 61, (3) : 302-318
Rönnlund, Maria; Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; et al.
ECER 2018, Bolzano, 3–7 September, 2018, Free University Bolzano: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; Rosvall, Per-Åke; et al.
Journal of Vocational Education and Training, Abingdon: Routledge 2018, Vol. 70, (1) : 85-106
Ledman, Kristina; Rosvall, Per-Åke; Nylund, Mattias
Journal of Education and Work, Routledge 2018, Vol. 31, (7-8) : 645-659
Rosvall, Per-Åke; Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; et al.
NERA 2018 - 46th Congress: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: Abstracts : 175-175
Rönnlund, Maria; Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; et al.
Journal of education policy, Routledge 2017, Vol. 32, (6) : 788-808
Nylund, Mattias; Rosvall, Per-Åke; Ledman, Kristina
Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet 2016 : 7-23
Larsson, Anna; Ledman, Kristina
European Conference on Educational Research, Leading education: the distinct contributions of educational research and researchers, 22-26 august, 2016, Dublin.
Nylund, Mattias; Ledman, Kristina; Rosvall, Per-Åke
Umeå studies in history and education, 10
Ledman, Kristina
Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier 2014 : 18-29
Ledman, Kristina
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, (2) : 161-179
Ledman, Kristina
ECER 2014, Porto,The Past, Present and Future of Educational Research in Europe
Ledman, Kristina
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2014, Vol. 1, (1) : 21-43
Ledman, Kristina
ECER 2013 “Creativity and Innovation in Educational Research”, Istanbul, Turkey
Ledman, Kristina
the 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, march 8-10, 2012, Copenhagen, Denmark.
Ledman, Kristina
Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen, 26-28 september 2012, Umeå
Ledman, Kristina