"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Byggnad med alternativa fasadmaterial

UMA Talks: Att omfamna det överblivna

tor
25
apr
Tid Torsdag 25 april, 2024 kl. 17:00 - 19:00
Plats Auditorium, Arkitekthögskolan

Dagens levnadssätt är både slösaktigt och skapar en allt giftigare miljö omkring oss. Hur kan vi hantera vårt eget avfall som vi inte längre accepterar eller vill hantera? Kan vi bygga ett klimatanpassat sätt att tillvarata det överblivna som en del av ett narrativ för en socialt och ekologiskt hållbar framtid? I detta rundabordssamtal diskuteras olika tillvägagångssätt; från exteriöra byggnadsanpassningar med biobaserade material, återanvändning av material och sätt att aktivera rum på gränsen mellan fiktion och verklighet, till att arbeta direkt med människor för att kommunicera deras behov. Kan arkitekter, vid sidan av att arbeta direkt för sina kunder, agera som aktivister och facilitatorer i att utveckla tankeväckande idéer och nya processer för att leva med alla våra rester på nya sätt, och ge nytt värde till det vi tror inte längre behövs?

Susanne Brorson är arkitekt, forskare och universitetslärare verksam på ön Rügen i norra Tyskland. Hon utforskar lokal klimatresponsiv och resursmedveten arkitektu, bland annat genom fullskaleexperimenterande (1:1).

Benedikt Hartl är en "wannabe architect" och dagdrömmare verksam i München, Tyskland. Han är grundare av den aktivistiska arkitekturbyrån OPPOSITE OFFICE .

Maja Hallén är arkitekt, verksam i Umeå. Hennes arbete fokuserar på deltagarprocesser och utveckling av gemensamheter i olika skalor, ofta med fokus på landsbygden.

Om evenemanget:
Evenemanget hålls på engelska och inleds med en introduktion av Julio Diarte Almada, lektor på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA). Introduktionen följs av ett samtal med Susanne Brorson, Benedikt Hartl och Maja Hallén modererat av Constanze Hirt, adjunkt på UMA. 

Om UMA Talks:
UMA Talks är en öppen och tillgänglig evenemangsserie. Syftet är att bidra till arkitekturämnets utveckling såväl ur ett lokalt som ett internationellt perspektiv. Genom evenemangen söker Arkitekthögskolan ge allmänheten, studenter, lärare och forskare såväl inom som utanför arkitekturämnet inblick, samt en chans att medverka i, utbildnings- och forskningsaktiviteterna vid institutionen. Teoretiker, yrkesverksamma arkitekter, konstnärer och andra relevanta gäster bjuds in för att föreläsa, delta i rundabordsamtal eller liknande format. Evenemangen är öppna för allmänheten och äger, om inte annat anges, rum på Arkitekthögskolan. Alla evenemang i serien är på engelska. Läs mer på engelska här

Arrangör: Arkitekthögskolan
Evenemangstyp: Föreläsning
Kontaktperson
Constanze Hirt
Läs om Constanze Hirt