Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för att samordna och ta ut kompassriktningen för universitetets externa och interna kommunikation. Här ingår bland annat arbetet med universitetets webb.

Kommunikationsenheten ansvarar också för universitetsgemensamma kommunikationsinsatser inom exempelvis studentrekrytering, forskningskommunikation och större arrangemang.

I enhetens arbete ingår också att koordinera universitetets kontakt med massmedia, liksom arbetet med sociala medier.

Vid enheten finns även Inhousebyrån, som arbetar med de grafiska riktlinjerna och producerar kommunikationsinsatser på uppdrag.

Personal

Anställda medarbetare

Andreas Borgström, kommunikatör

Jag jobbar med webbförvaltning i universitetets webbpubliceringssystem.

Anja Axelsson, informatör

Jag arbetar som kommunikationssamordnare på ITS. 

Anna Lawrence, kommunikatör

Jag jobbar med översättning och engelsk kommunikation i våra externa och interna kanaler samt med Aktum och Tänk. Jag är sammankallande i Språkrådet vid Umeå universitet.

Anna Svanbeck, kommunikatör

Jag jobbar med webbutveckling och webbförvaltning av universitetets webbpubliceringssystem.

Camilla Bergvall, kommunikatör

Jag jobbar med intern kommunikation och forskningskommunikation, framförallt i skriftlig form i nyhetsbrev och magasin och på universitetets intranät och externa webb. 

Cecilia Nilsson, administrativ samordnare

Jag arbetar som produktionsledare på Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten

David Meyers, kommunikatör

Webbredaktör på den centrala webbplatsen (på svenska och engelska) samt sociala medier-redaktör med ansvar för publicering, bemanning och interaktion i universitets sociala kanaler.

Gabriella Dekombis, grafisk formgivare

Arbetar som grafisk formgivare på Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten.

Hans Karlsson, grafisk formgivare

Grafisk formgivare och filmansvarig på Inhousebyrån. Livefilmning.

Ida Åberg, grafisk formgivare

Grafisk formgivning, webbdesign

Jonas Ericson, kommunikatör

Jag jobbar som projektledare för Kultur på campus samt som guidesamordnare.

Jonas Lidström, kommunikatör

Innehållsansvarig för intranätet Aurora. Arbetar med innehållsstrategi och forskningskommunikation inom projektet för universitetets nya externwebb. Företrädare för lika villkor. 

Jonas Mattebo, kommunikatör

Jag jobbar med funktionsutveckling och innehåll på externwebben och studentwebben.

Magdalena Munther, språkkonsult

Min kompetens är att göra texter tydliga, begripliga och funktionella utifrån syfte, kontext och mottagare. Jag redigerar och skriver texter samt håller utbildningar.

Maria Hammarström, ekonomiadministratör

Jag jobbar med vårt deltagande i utbildningsmässor, vårt Öppet hus, höstens Välkomstmässa och så är jag enhetens administratör och ekonom.

Marika Wahlberg, kommunikatör

Arbetar med de akademiska högtiderna, Vårpromotion och Årshögtid. Ansvarar för inspirationsmässan på Öppet hus.

Maud Lie, administratör

Arbetar bl a med de akademiska högtiderna, Vårpromotion och Årshögtid.

Olof Malmberg, kommunikatör

Jag är förvaltningsledare för universitetets externwebb och intranätet Aurora. Under 2018 projektleder jag arbetet med att ta fram en ny externwebb.

Sara Mejtoft, projektledare

Arbetar som områdeschef för Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten.

Simon Öhman Jönsson, grafisk formgivare

Jag jobbar med filmproduktion och grafiskt formgivning på Inhousebyrån.

Sonja Nordström, grafisk formgivare

Jag jobbar med grafisk formgivning på Inhousebyrån.

Ulrika Bergfors, kommunikatör

Bild och intranätfrågor.