Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för att samordna och ta ut kompassriktningen för universitetets externa och interna kommunikation. Här ingår bland annat arbetet med universitetets webb.

Kommunikationsenheten ansvarar också för universitetsgemensamma kommunikationsinsatser inom exempelvis studentrekrytering, forskningskommunikation och större arrangemang.

I enhetens arbete ingår också att koordinera universitetets kontakt med massmedia, liksom arbetet med sociala medier.

Vid enheten finns även Inhousebyrån, som arbetar med de grafiska riktlinjerna och producerar kommunikationsinsatser på uppdrag.

Personal

Anställda medarbetare

Anja Axelsson, kommunikatör
Telefon
090-786 68 47

Jag arbetar framför allt som teamledare inom uppdrag och arrangemang. 

Anna Lawrence, kommunikatör

Jag är engelsk översättare, kommunikatör och sammankallande i Språkrådet. Jag är delprojektledare inom Digital tillgänglighet och medlem i krisledningsgruppen för covid-19.

Anna Lundström, informatör, kommunikatör
Telefon
090-786 61 87
Anna Svanbeck, kommunikatör

Jag jobbar med innehåll på umu.se, webbutveckling och webbförvaltning av universitetets webbpubliceringssystem.

Boel Elmroth, kommunikatör

Jag arbetar med innehåll på externwebben och planerar och koordinerar utbildningar och träffar för webbredaktörer och innehållsansvariga. 

Camilla Bergvall, kommunikatör

Jag jobbar med intern kommunikation och forskningskommunikation, framförallt i skriftlig form i nyhetsbrev och magasin och på universitetets intranät och externa webb. 

Cecilia Nilsson, administrativ samordnare
Telefon
090-786 66 77

Jag arbetar som produktionsledare på Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten

David Meyers, kommunikatör

Webbredaktör på den centrala webbplatsen (på svenska och engelska) samt sociala medier-redaktör med ansvar för publicering, bemanning och interaktion i universitets sociala kanaler.

Elin Sköld, kommunikatör
Telefon
090-786 66 95

Jag arbetar med kommunikation inom verksamhetsområdet ITS, IT-stöd och systemutveckling. Jobbar också med förvaltnings-, lednings- och uppdragskommunikation.

Erik Vesterberg, informatör
Telefon
090-786 70 54

Jag arbetar med förvaltning av bibliotekets webbplats, kommunikation och grafisk design.

Gabriella Dekombis, grafisk formgivare
Telefon
090-786 97 06

Arbetar som grafisk formgivare på Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten.

Hans Karlsson, grafisk formgivare

Grafisk formgivare och filmansvarig på Inhousebyrån. Livefilmning.

Ida Åberg, grafisk formgivare
Telefon
090-786 99 87

Jag arbetar med grafisk formgivning, webbdesign och livesändningar.

Jonas Ericson, kommunikatör

Jag jobbar främst som projektledare för arrangemang, bland annat för Kultur på campus och samtalsserien Umeå universitet möter.

Jonas Lidström, kommunikatör

Kommunikatör på Personalenheten.

Jonas Mattebo, kommunikatör

Jag jobbar med funktionsutveckling och innehåll på externwebben och studentwebben.

Julia Berggren, projektledare

Projektledare för Botnia Atlantica-projektet Food Bait som drivs av Restauranghögskolan i samarbete med UTU och SAMK i Finland. Projektet har till syfte att stärka konkurrenskraften i små och medelstora företag inom mat och livsmedel.

Lina Strömquist, grafisk formgivare

Jag jobbar med webbdesign, webbförvaltning och universitetets grafiska profil.

Magdalena Munther, språkkonsult
Telefon
090-786 92 37

Min kompetens är att göra texter tydliga, begripliga och funktionella utifrån syfte, kontext och mottagare. Jag redigerar och skriver texter samt håller utbildningar.

Malin Sunna, kommunikatör
Telefon
090-786 63 56
Maria Hammarström, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 50 70

Jag jobbar med olika arrangemang och event. Bl.a. utbildningsmässor, Öppet hus, Välkomstmässor och så är jag enhetens ekonom och administratör.

Marika Wahlberg, kommunikatör
Telefon
090-786 64 64

Arbetar med de akademiska högtiderna, Vårpromotion och Årshögtid.

Maud Lie, administratör
Telefon
090-786 68 54

Arbetar bl a med de akademiska högtiderna, Vårpromotion och Årshögtid.

Miia Wännström, kommunikatör

Förvaltnings-, lednings- och uppdragskommunikation.

Sara Mejtoft, projektledare

Arbetar som områdeschef för Uppdragskommunikation vid Kommunikationsenheten. Inom området ingår Inhousebyrån, arrangemang och mässor samt kommunikationsuppdrag.

Simon Öhman Jönsson, grafisk formgivare
Telefon
090-786 58 29

Jag jobbar med filmproduktion och grafiskt formgivning på Inhousebyrån.

Sofia Wiesler, kommunikatör

Jag jobbar med nationell studentrekrytering på strategisk och operativ nivå.

Sonja Nordström, grafisk formgivare
Telefon
090-786 77 40

Jag jobbar med grafisk formgivning på Inhousebyrån.

Tomadj Karimi, kommunikatör
Telefon
090-786 75 10
Ulrika Bergfors, kommunikatör

Jag arbetar med bildkommunikation, med universitetets bilddatabas Mediabanken och som bildredaktör samt har vissa uppdrag som kommunikatörsstöd mot interna avtalskunder.