Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för att samordna och ta ut riktningen för universitetets externa och interna kommunikation. Här ingår bland annat arbetet med universitetets webb.

Kommunikationsenheten ansvarar också för universitetsgemensamma kommunikationsinsatser inom exempelvis studentrekrytering, forskningskommunikation och större arrangemang.

I enhetens arbete ingår också att koordinera universitetets kontakt med massmedia, liksom arbetet med sociala medier.

Vid enheten finns även Inhousebyrån, som arbetar med de grafiska riktlinjerna och producerar kommunikationsinsatser på uppdrag.

Personal

Anställda medarbetare

Alekzandra Granath
Telefon
090-786 90 57
Andreas Borgström

Jag jobbar med funktionsutveckling och webbförvaltning.

Anja Axelsson
Telefon
090-786 68 47

Jag arbetar med förvaltnings- och ledningsstöd samt är teamledare för de som arbetar med kommunikationsstöd och webb.

Anja Sundberg
Telefon
090-786 75 68
Anna Dahlgren
Telefon
090-786 53 64

Övergripande ansvarig för området universitetsövergripande kommunikation. Det innebär flera olika kommunikativa insatser som ämnar att stärka Umeå Universitets varumärke. 

Anna Lawrence

Jag är engelsk översättare, kommunikatör och sammankallande i Språkrådet. Jag är även kommunikatör i krisledningsgruppen för covid-19.

Anna Lundström
Telefon
090-786 61 87
Anna Svanbeck

Jag jobbar med innehåll på umu.se, webbutveckling och webbförvaltning av universitetets webbpubliceringssystem.

Annica Höglund

Jag jobbar bland annat med universitetets kommunikation om distansutbildning, med kommunikationsstöd till enheten för polisutbildning och för WHO-projektet om studenternas psykiska hälsa.

Boel Elmroth
Telefon
090-786 60 37

Jag arbetar med innehåll på externwebben och planerar och koordinerar utbildningar och träffar för webbredaktörer och innehållsansvariga. 

Camilla Bergvall

Jag är ansvarig presskommunikatör för universitetsledning och universitetsförvaltning, och jobbar med pressfrågor och mediekontakter. Jag arbetar också med redaktionellt innehåll i olika kanaler.

Cecilia Nilsson
Telefon
090-786 66 77

Jag arbetar som produktionsledare på Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten

David Meyers

Webbredaktör på den centrala webbplatsen (på svenska och engelska) samt sociala medier-redaktör med ansvar för publicering, bemanning, interaktion och uppföljning.

Elin Sköld
Telefon
090-786 66 95

Jag arbetar med kommunikation inom verksamhetsområdet ITS, IT-stöd och systemutveckling. Jobbar också med förvaltnings-, lednings- och uppdragskommunikation.

Erik Vesterberg

Jag arbetar med universitetets webbplatser med mest fokus på medarbetarwebben Aurora.

Gabriella Dekombis
Telefon
090-786 97 06

Arbetar som grafisk formgivare på Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten.

Hans Karlsson

Grafisk formgivare och filmansvarig på Inhousebyrån. Livefilmning.

Ida Åberg
Telefon
090-786 99 87

Jag arbetar med grafisk formgivning, webbdesign och livesändningar.

Johanna Fredriksson
Telefon
090-786 53 30

Kommunikatör vid Kommunikationsenheten. Jag är främst skribent och arbetar med redaktionellt innehåll till universitetets centrala kanaler. Har ett särskilt kanalansvar för Facebook och Instagram.

Jonas Ericson

Jag jobbar främst som projektledare för arrangemang, bland annat för Kultur på campus och samtalsserien Umeå universitet möter.

Jonas Lidström

Teamledare för Team content. I teamet arbetar vi bland annat med webbinnehåll, redaktionell kommunikation och sociala medier.

Jonas Mattebo

Jag är förvaltningsledare för universitetets webbplatser och jobbar övergripande webbfrågor och med utveckling av umu.se. 

Lina Strömquist

Jag jobbar med webbdesign, webbförvaltning och universitetets grafiska profil.

Magdalena Munther
Telefon
090-786 92 37

Min kompetens är att göra texter tydliga, begripliga och funktionella utifrån syfte, kontext och mottagare. Jag redigerar och skriver texter samt håller utbildningar.

Malin Sunna
Telefon
090-786 63 56
Maria Hammarström
Telefon
090-786 50 70

Jag jobbar med olika arrangemang och event. Bl.a. utbildningsmässor, Öppet hus, Välkomstmässor och så är jag enhetens ekonom och administratör.

Marika Wahlberg
Telefon
090-786 64 64

Arbetar med de akademiska högtiderna, Vårpromotion och Årshögtid.

Sara Mejtoft

Arbetar som områdeschef för området Kommunikationsstöd vid Kommunikationsenheten.

Simon Öhman Jönsson
Telefon
090-786 58 29

Filmproducent på Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten

Sofia Wiesler

Jag jobbar med nationell studentrekrytering på strategisk och operativ nivå.

Sonja Nordström
Telefon
090-786 77 40

Jag jobbar med grafisk formgivning på Inhousebyrån.

Tomas Pleje
Ulrika Bergfors

Jag arbetar med bildkommunikation, med universitetets bilddatabas Mediabanken och som bildredaktör. Jag har också uppdrag som kommunikationsstöd för polisutbildningen och Lärarhögskolan.