Provrör innehållande växtrötter står i fönstret, älven utanför.
Bild: Robert Djärv
Bild: Robert Djärrv

Forskning

Forskningen på Konsthögskolan i Umeå har sin utgångspunkt i en konstnärlig praktik med de akademiska friheterna som riktmärke.

Forskning hos oss kan vara i konst, genom konst, eller för konst. Vi bedriver främst forskning med konstnärliga metoder, men utesluter inte tvärvetenskapliga samarbeten där andra metoder används.

De konstnärliga forskningsprojekten är ofta exempel på forskarens egen metod, som utvecklas under projektens gång. Metodutveckling blir både projektets objekt och metod genom undersökandet av den egna processen.

Senast uppdaterad: 2022-09-08