Personal

Prefekt

Per Nilsson
Universitetslektor

Personal vid Konsthögskolan

Annika Eriksson
Professor
Daniel Westman
Gästlärare, tekniker
Edith Marie Pasquier
Universitetslektor
Emily Fahlén
Gästlärare
Gerd Aurell
Universitetslektor
Henrik Jonsson
Universitetsadjunkt
Lisa Nyberg
Postdoktor
Maria Granberg
Administratör, studieadministratör
Micael Norberg
Universitetslektor
Monica Granberg
Ekonomiadministratör
Simon Gran Danielsson
Gästlärare, universitetsadjunkt
Tryggve Lundberg
Universitetsadjunkt

Senast uppdaterad: 2022-12-19