Personal

Prefekt

Per Nilsson
Universitetslektor

Personal vid Konsthögskolan

Annika Eriksson
Professor
Cecilia Andersson
Gästlärare
Daniel Westman
Tekniker
Desirée Jonsson
Administratör, ekonom
Edith Marie Pasquier
Universitetslektor
Emily Fahlén
Gästlärare
Gerd Aurell
Universitetslektor
Helena Laukkanen
Tekniker
Lars Brunström
Tekniker, universitetsadjunkt
Lisa Nyberg
Postdoktor
Maria Granberg
Administratör, studieadministratör
Micael Norberg
Universitetslektor
Monica Granberg
Ekonomiadministratör
Peter Stridsberg
Tekniker
Simon Gran Danielsson
Universitetsadjunkt
Tryggve Lundberg
Universitetsadjunkt

Senast uppdaterad: 2022-12-19