Personal

Annika Eriksson
Professor
Daniel Westman
Gästlärare
Edith Marie Pasquier
Universitetslektor
Emily Fahlén
Gästlärare
Fanni Nylén
Studieadministratör
Gerd Aurell
Universitetslektor
Henrik Jonsson
Universitetsadjunkt
Johannes Samuelsson
Adjungerad universitetsadjunkt (tjänstledig)
Jonna Iversen
Övrig/annan befattning
Kristina Buch
Professor
Micael Norberg
Universitetslektor
Monica Granberg
Ekonomiadministratör
Per Nilsson
Universitetslektor
Simon Gran-Danielsson
Gästlärare
Tryggve Lundberg
Universitetsadjunkt

Senast uppdaterad: 2022-05-18