Bild: Malin Grönborg

Det här är Konsthögskolan

Konsthögskolan vid Umeå universitet är en av fem institutioner i Sverige som utbildar konstnärer.

Konsthögskolan vid Umeå universitet startade 1987 och är tillsammans med Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Bildmuseet och Curiosum en del av Konstnärligt campus. Här finns även ett bibliotek med inriktning mot konst, design och arkitektur.

Utbildningen fokuserar på studenternas individuella behov och speglar den kreativa mångfald och den kritiska diskurs som finns inom samtidskonsten idag. Under sin studietid utvecklar studenterna praktisk, teknisk och teoretisk kompetens inom området samtida konst.
Studenter får också möjlighet att träna sin förmåga att kritiskt granska tankar och idéer av konstnärlig art genom att diskutera och skriva om sin konst och för konsten intressanta ämnen. Här finns också välutrustade verkstäder i de flesta skulpturala tekniker och grafik samt verkstäder för bland annat foto, video och ljud.

Konsthögskolan samarbetar nära med andra Konsthögskolor i Norden och de Baltiska länderna. Detta görs bland annat i gemensamma workshops eller andra workshops som skolans studenter kan delta i.

Platsen och dess geografiska närhet till både natur och en utvecklad universitetsmiljö samt till ett konstnärligt campus, ger möjlighet för studerande i Fri konst att arbeta med att utveckla sin konst i en lugn och fokuserad miljö.

Verkstäder för våra studenter

Vi har ett flertal verkstäder som spänner över de flesta tekniker. De är tillgängliga för våra studenter när de arbetar med sina individuella konstnärliga projekt. Vår tanke är att studenterna ska få lära känna verkstäderna genom sina egna behov och i sin egen takt.

Våra verkstäder

Senast uppdaterad: 2024-03-14