Utställningar

I galleriet på Konsthögskolan visar våra studenter sina verk för allmänheten, oftast under och i anslutning till helger. Håll utkik i kalendern för att se när det är visningar.

Studenternas examensarbeten på kandidat- respektive masterprogrammet i fri konst visas i slutet av varje vårtermin, på Bildmuseet och på Västerbottens museum.

Examensutställningar i fri konst

Utställningar av studenternas examensarbeten på kandidat- respektive masterprogrammet i fri konst.

Galleriet

I galleriet visar våra studenter sina konstnärliga arbeten och tematiska grupputställningar.

Senast uppdaterad: 2022-04-04