Utställningar

I galleriet på Konsthögskolan visar våra studenter sina verk för allmänheten, oftast under och i anslutning till helger.

Studenternas examensarbeten på kandidat- respektive masterprogrammet i fri konst visas i slutet av varje vårtermin på Bildmuseet och på Västerbottens museum.

Examensutställningar i fri konst

Utställningar av studenternas examensarbeten på kandidat- respektive masterprogrammet i fri konst.

Skyltfönstret

Skyltfönstret är en plats för små intensiva konstprojekt av och med studenter vid Konsthögskolan i Umeå.

Galleriet

I galleriet visar våra studenter sina konstnärliga arbeten och tematiska grupputställningar.

Senast uppdaterad: 2023-03-20