Utbildning

På Konsthögskolan vid Umeå universitet fokuserar vi på studenternas individuella behov. Våra utbildningar speglar den kreativa mångfald och kritiska diskurs som finns inom samtidskonsten i dag.

Tillsammans med skolans nationella och internationella lärare får du som student utveckla din praktiska, tekniska och teoretiska kompetens inom området samtida konst. Samtidigt får du träna din förmåga att kritiskt granska tankar och idéer av konstnärlig art genom att diskutera och skriva om din konst och om ämnen som är intressanta för konsten. Vi undersöker också vilken roll konsten haft och har idag, såväl kulturellt som socialt och ekonomiskt.

Konsthögskolans placering på Konstnärligt campus, med närhet till både natur och Umeås universitetsmiljö, ger bra förutsättningar för våra studenter i fri konst att arbeta med och utveckla sin konst i en lugn och fokuserad miljö.

 

Infärgningsrulle och kopparplåtar på ett arbetsbord.

Program

Som student hos oss får du en god inblick i och förståelse för konstens roll i dagens samhälle och hur den har förändrats över tiden.

Utsikt över Konsthögskolans bakgård genom entrédörr.

Kurser

I kurserna presenteras teoretiska och praktiska grunder för olika sätt att arbeta inom de konstnärliga fälten foto och rörlig bild, måleri och teckning.

Verkstäder

Konsthögskolan har ett brett utbud av verkstäder och lärarkompetens i de flesta tekniker.

Konstnärligt campus sett från strandpromenaden, älven i förgrunden.

Konstnärligt campus

Konstnärligt campus är en inspirerande miljö för utbildningar inom konst, arkitektur och design.

Senast uppdaterad: 2024-05-06