Kursplan:

Grafiska tekniker, 15 hp

Engelskt namn: Printmaking
Denna kursplan gäller: 2024-06-03 till 2024-06-09 (nyare version av kursplanen finns)
Kursplan för kurser med start innan 2024-06-09
Kurskod: 1FK104
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning: Fri konst: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsskala: Tvågradig skala
Ansvarig institution: Konsthögskolan
Beslutad av: Prefekt för Konsthögskolan, 2024-01-30

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.