"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mikael Lundgren

Besök Umeå universitet

Kom till något av våra fyra campus och upptäck den inspirerande miljö som våra omkring 4 500 anställda och närmare 36 500 studenter arbetar i.

På våra campus vill vi vara välkomnande för alla, därför eftersträvar vi en god tillgänglighet för både studenter, anställda och besökare. Såväl inomhus som utomhus finns hjälpmedel av olika former att tillgå för en ökad fysisk tillgänglighet. 

Lokaler och ytor

Universitetets lokaler och ytor är anpassade för att vara tillgängliga.  Genomgående på campusområdena finns hissar, ramper och automatiska dörröppnare att enkelt tillgå. I samtliga hörsalar på huvudcampus Umeå, och i några övriga lärosalar, finns automatiska dörröppnare och separata rullstolsplatser på den främre raden.

Digitala kartor

Med de digitala kartorna är det lätt att hitta på campus Umeå, sjukhusområdet och Konstnärligt campus. Hitta till lektionssalen och bokningsbara grupprum, lunchrummen eller närmaste café. Du får vägbeskrivning till den valda platsen, både utom- och inomhus. I vägbeskrivningen kan du välja att undvika trappor och hinder. Kartan visar även var toaletter för rörelsehindrade finns och var vilrummen är belägna. 

Kartan kan du se i datorns webbläsare eller i app på telefon.

Här hittar du de digitala kartorna

Parkering för rörelsehindrade

I närhet till de flesta huvudentréer finns det uppmärkta parkeringar för rörelsehindrade. Parkeringarna är avgiftsfria. På Umeå huvudcampus och Konstnärligt campus kommer parkeringarna inom kort finnas utmärkta på den digitala kartan

Dofta lagom 

Tänk på att dofta lagom när du vistas i universitetets lokaler och ytor. Visa hänsyn till allergiker och doftöverkänsliga som kan reagera kraftigt på starka dofter. Universitetet använder enbart parfymfria rengöringsprodukter.

Läs om vad Allergiförbundet skriver om att underlätta för allergiker. 

Rökfritt område

På alla Umeå universitets campusområden råder rökförbud i lokaler, vid entréer och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till. Förbudet gäller även e-cigaretter. Rökning får enbart ske utomhus på anvisade platser. På Umeå huvudcampus är området i anslutning till campusdammen ett rökfritt område.

Ledsagning och hörslingor

Fasta hörslingor finns att tillgå i samtliga av universitetets hörsalar och i ett urval av universitetets gemensamt bokningsbara lokaler. I salarna finns en täckningskarta som visar vilka områden i salen som har bäst upptagningsförmåga. Ledsagning kan utan kostnad erbjudas till studenter med synnedsättning.

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning. 

 

Bok om konstvandring på campus

Boken "Konstvandring på Umeå universitet. En guide till konsten på campus" presenterar ett sextiotal av de cirka 1 200 konstverk som tillförts Umeå universitets campus under snart 50 år. Konstverken beskrivs i förhållande till omgivande miljö och arkitektur. Guiden är rikt illustrerad med fotografier.

Boken går att beställa från Statens konstråd

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2024-05-23