Hoppa direkt till innehållet
printicon

VFU och praktik: Student

På den här sidan hittar du som är student information om VFU och praktik.

Om VFU och praktik

Den verksamhetsförlagda utbildningen utvecklar samspelet mellan teori och praktik i lärarutbildningen, stärker utbildningens yrkesinriktning och kopplar de ämnesteoretiska studierna till verksamheten i skolväsendet. VFU och praktik är den del av lärarutbildningen som är förlagd till en förskola eller skola. Samarbetet regleras via VFU-avtalet.