Hoppa direkt till innehållet
printicon

VFU och praktik: Student

På den här sidan hittar du som är student information om VFU och praktik.

Om VFU och praktik

Den verksamhetsförlagda utbildningen utvecklar samspelet mellan teori och praktik i lärarutbildningen, stärker utbildningens yrkesinriktning och kopplar de ämnesteoretiska studierna till verksamheten i skolväsendet. VFU och praktik är den del av lärarutbildningen som är förlagd till en förskola eller skola. Samarbetet regleras via VFU-avtalet.

Registerutdrag krävs

Beställ ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Ta med utdraget på VFU:ns eller praktikens första dag. Utdraget ska överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där du ska genomföra din VFU/praktik. Lämnar du inte in ett registerutdrag så kan du inte erbjudas att göra din VFU/praktik. Beställ utdraget i god tid! Normal handläggningstid är två veckor men om blanketten är ofullständig eller otydligt ifylld kan det ta längre tid.

Här hittar du blanketten för att beställa registerutdraget