Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Koncentration, samverkan och kompetens

De tre ledorden skapar en kedja som förväntas leda till högre kvalitet för studenterna i deras blivande yrkesutövning. En koncentration av fler studenter på ett mindre antal förskolor och skolor under VFU:n är en förutsättning för att kunna utveckla samverkan.

Koncentration

Med koncentration menas att ett mindre antal skolor och förskolor tar emot flera studenter på VFU samtidigt. Inom avtalsområdet för Lärarhögskolan vid Umeå universitet har ett antal förskolor och skolor valts ut att delta i försöksverksamheten. Dessa förbinder sig att ta emot ett flertal studenter på VFU, vilket regleras i avtal. Umeå, Lycksele, Örnsköldsvik, Vännäs och Skellefteå kommuner deltar i försöksverksamheten. Programmen som omfattas är förskollärare, grundlärare F-3 och 4-6 samt ämneslärare.

Samverkan

Koncentrationen av studenter och VFU-handledare på varje förskola eller skola inom samma VFU-kurs skapar förutsättningar för samverkan i olika former. Det kan ske inom enheten men också mellan flera enheter. Möjligheten till samverkan mellan förskola eller skola och lärarutbildningen ökar också. Inom försöksverksamheten vill vi synliggöra och stötta utvecklingen av dessa samverkansformer.

Läs mer om koncentration och möjligheter till samverkan

Kompetens

För att kunna utbilda kompetenta studenter behövs VFU-handledare och universitetslärare med kompetens att handleda och bedöma. Det är viktigt att utbilda dessa för att de ska kunna fullfölja sitt uppdrag på ett professionellt sätt som garanterar likvärdighet och rättssäkerhet.

Läs mer om kompetensutveckling för handledare och universitetslärare