"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Koncentration - möjligheter till samverkan

Målsättningen är att placera minst två studenter i varje kurs på samma skola eller förskola. Detta ger möjlighet till samverkan med olika innehåll och i olika former som bidrar till att höja kvaliteten i VFU. 

Samverkan pågår redan idag på förskolor och skolor men koncentration ger ökade möjligheter att utveckla den. Det ger bättre förutsättningar för kollegialt lärande mellan aktiva handledare i samma kurs, öppnar möjligheter för att studenter som gör VFU i samma kurs att samarbeta.

Med denna sammanställning vill vi bidra med förslag som kan förverkligas i er verksamhet.

Handledare  –  två eller flera aktiva handledare i samma kurs

Tillfällen då studenterna tar över handledarnas roll och dessa kan gå ifrån och samtala om det som känns angeläget, om möjligt en fast tid varje vecka.

Två eller flera aktiva handledare i samma kurs kan bidra till kollegialt lärande kring:

 • Innehåll i handledarens hela uppdrag som studenterna bör få ta del av
 • Organisation kring handledning; tid, antal tillfällen, plats och så vidare.
 • Handledarrollen; olika typer av samtal, innehåll, dokumentation med mera.
 • Kursens innehåll; förväntade studieresultat (FSR), VFU-uppgifter för student.
 • Bedömning; bedömningsunderlagets användning - formativ och summativ.
 • Risk för avrådan till studenten; fler ögon som ser.
 • Erfaren handledare tar på sig rollen som mentor till mindre erfaren.

Studenter – två eller flera studenter som gör VFU i samma kurs

Två eller flera studenter som gör VFU i samma kurs kan bidra till kollegialt lärande kring:

 • Fast inplanerad tid för samtal kring för studenterna angelägna frågor,  självvalda eller förslag från handledare.
 • Auskultation hos varandra kopplad till feedback.
 • Besök på varandras avdelningar/klasser där student är ”mottagande”.
 • Delta vid speciella aktiviteter vid annan students VFU-plats.
 • ”Byta” avdelning/klass för en stund/en dag för att få möjlighet att ”se” annan verksamhet.

Studenter och handledare – två eller flera studenter/handledare i samma VFU-kurs

 • Grupphandledning av studenter.
 • Handledare har korta informationsträffar för studenter kring angelägna frågor.
 • Studenter delger handledare vad de läst inför VFU-kursen.
Senast uppdaterad: 2023-03-27