"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bakgrund och syfte

Bakgrund 

Utbildningsdepartementet gick 2014 ut med möjlighet för lärosäten att ansöka om att delta i en femårig försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Uppdraget var att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen – VFU. Lärarhögskolan vid Umeå universitet var ett av 15 lärosäten som ansökte och beviljades medel för att delta under åren 2015-2019.

Från projekt till permanent verksamhet

Då projekttiden löpte ut 2019 valde Lärarhögskolans ledning att förlänga försöksverksamheten med ett år. Ett nytt avtal i form av en överenskommelse upprättades och de förskolor och skolor som deltagit under projekttiden erbjöds ett fortsatt samarbete 2019-2020.                                                                                                    

Inför 2020 beslutade regeringen att fortsätta satsa på övningsskolor och övningsförskolor genom att tillskjuta medel. Lärarhögskolan har därför kunna förlänga försöksverksamheten ytterligare. Överenskommelsen har ersatts av ett nytt tvåårigt tilläggsavtal och alla kommuner som deltagit valde att fortsätta samarbetet.

När tilläggsavtalet 20/22 löpte ut har det, med mindre förändringar, förlängts till 240630 och undertecknats av deltagande kommuner.

Tilläggsavtal 22/24

Tilläggsavtal 20/22

Överenskommelse 19/20

Bilaga 1 - Seminarieplan

Bilaga 2 - Kontaktorganisation

Bilaga 3 - Uppdragsbeskrivning kontaktperson kommun

Bilaga 4 - Uppdragsbeskrivning kontaktperson universitet

Syfte

Huvudmålet med verksamheten är att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och utveckla professions-anknytningen för studenterna (studenternas anknytning till läraryrket).

Förordning (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare

Spridning av verksamhetens goda exempel

Ett begränsat antal förskolor och skolor inom avtalsområdet för Lärarhögskolan i Umeå ingår i övningsskoleverksamheten. Målsättningen är att genom insatser höja kvaliteten i VFU. Ambitionen är också att på olika sätt dela med sig av erfarenheter till förskolor och skolor utanför verksamheten. Utvecklingen av denna hemsida är ett sätt att göra detta. Målsättningen ska vara att kunna sprida framgångsrika delar av övningsskoleverksamheten så att alla studenter och handledare får möjlighet att ta del av dem.

Senast uppdaterad: 2023-06-08