"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Studentens övertagande av uppdraget som lärare

Till studenter och handledare

Under sista VFU: n ges studenten möjlighet att ta över dina arbetsuppgifter och hela ditt ansvar under tre dagar.

Syftet med detta är att göra VFU:n mer verklighetstrogen och ge studenten viktiga erfarenheter inför det kommande yrket. Genom att själv praktisera det ges denne goda möjligheter att förstå helheten i läraruppdraget. Därför är det betydelsefullt att studenten genomför övertagandet.

När studenten kommer till sin sista VFU ska denne ha fått information om övertagandet. Det är dock viktigt att även du som handledare tar upp övertagandet med studenten i början av VFU-perioden. Detta görs bäst tillsammans med information kring de professionsseminarier som väntar för studenten. Det är viktigt att övertagande och seminarier framställs som något som ger värdefulla kunskaper inför framtiden och på detta sätt motiverar dem att delta.

Övertagandet förbereds i god tid och ger därmed studenten goda förutsättningar att klara uppdraget. Dels innefattar planeringen arbetet i barngruppen eller klassen men även andra ansvarsbitar, dels bör denna kompletteras med att rektor går igenom vad studenten behöver känna till och hur denne ska agera vid speciella situationer. På förskolan eller skolan ska en ytterst ansvarig utses, som finns på plats under dagarna och som studenten vid behov kan få stöd av. Det är också viktigt att personal på enheten känner till övertagandet. Informationen gäller även till vårdnadshavare i förekommande fall.

Efter övertagandet följer du, tillsammans med studenten, upp dagarna med dennes erfarenheter och tankar som utgångspunkt. 

Under dagarna ska, om möjligt, du som handledare inte finnas på sin arbetsplats och inte vara tillgänglig för studenten. Tiden ska i stället användas till kompetensutveckling. En av dessa dagar blir du inbjuden till en kompetensutvecklingsdag på campus. Datum för denna dag ska bestämmas i god tid av ansvarig universitetslärare och meddelas dig som handledare. Även handledare som inte har student under sista VFU-perioden kan om möjligt delta vid dagen. Deltagandet är kostnadsfritt.

Övriga två övertagandedagar ska användas till kompetensutveckling. Dagarnas innehåll bestäms i överenskommelse med rektor och utifrån uppdraget som handledare. Viktigt är att planera detta i god tid för att innehållet ska bli meningsfullt.                                                                   

Projektledningen kommer att erbjuda ett diskussionsunderlag som har handledarskapets åtaganden som utgångspunkt. Kring detta är tanken att handledare på den egna och andra förskolor/skolor tillsammans samtala och byta erfarenheter under någon av dessa dagar under ledning av den kontaktperson som är knuten till området/skolan. Kontaktpersonerna på universitetet kommer också att lämna förslag på innehåll (text, film och annat material) för att du ska få möjlighet att förkovra dig under någon av dagarna, ensam eller i grupp.                

 

Senast uppdaterad: 2023-03-27