"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompetensutveckling för studenter

Professionsseminarier

Studenterna erbjuds under varje VFU att delta vid två eller flera professionsseminarier. Dessa ska ge studenten praktiska kunskaper och tillämpningar av teoretiska studier. De kommunala kontaktpersonerna ansvarar i allmänhet för planering och genomförande, men någon annan ansvarig kan också utses. 

Här hittar du skolornas och förskolornas professionsseminarier

När studenten tar över uppdraget som lärare eller förskollärare

Under totalt tre dagar tar studenten över handledarens arbetsuppgifter i syfte att prova på att ta det fulla ansvaret som lärare, det kallas övertagande. Dessa dagar planerar handledare och student tillsammans och följer sedan upp.

Till student och handledare: studentens övertagande av uppdraget som lärare

Till rektor: Studentens övertagande och handledarens kompetensutveckling

Senast uppdaterad: 2023-03-27