"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Koncentration, samverkan och kompetens

De tre ledorden skapar en kedja som förväntas leda till högre kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen. En koncentration av fler studenter på ett färre antal förskolor och skolor under deras VFU är en förutsättning för att  samverkan ska kunna utvecklas.

Koncentration

Koncentration innebär att ett färre antal skolor och förskolor tar emot flera studenter på VFU samtidigt. Inom avtalsområdet för Lärarhögskolan vid Umeå universitet har ett antal förskolor och skolor valts ut att delta i verksamheten. Dessa förbinder sig att ta emot ett flertal studenter på VFU, vilket regleras i avtal. Umeå, Lycksele, Örnsköldsvik, Vännäs och Skellefteå kommuner deltar i verksamheten med övningsförskolor och övningsskolor. Programmen som omfattas är förskollärare, grundlärare F-3 och 4-6, yrkeslärare samt ämneslärare.

Samverkan

Koncentrationen av studenter och VFU-handledare på varje förskola eller skola inom samma VFU-kurs skapar förutsättningar för samverkan i olika former. Detta kan ske inom enheten men också mellan flera enheter. Möjligheten till samverkan mellan förskola eller skola och lärarutbildningen ökar också. Vi vill synliggöra och stötta utvecklingen av dessa samverkansformer.

Läs mer om koncentration och möjligheter till samverkan

Kompetens

För att kunna utbilda studenter behövs VFU-handledare och universitetslärare med kompetens att handleda och bedöma. Det är viktigt att utbilda dessa för att de ska kunna fullfölja sitt uppdrag på ett professionellt sätt som garanterar likvärdighet och rättssäkerhet.

Läs mer om kompetensutveckling för handledare och universitetslärare

Senast uppdaterad: 2023-03-27