Hoppa direkt till innehållet
printicon

Genomförda VFU-och praktikperioder

Här hittar du information om avslutade VFU- och praktikperioder

Kursspecifik VFU-information ht19

Att vara förskollärare 6PE184

Kurskod: 6PE184
Kursansvarig: Helena Rosqvist

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara grundlärare 6PE268

Kurskod: 6PE268
Kursansvarig: Helena Näs

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara ämneslärare (7-9 och gymnasiet) 6PE186

Kurskod: 6PE186
Kursansvarig: Monica Diehl

Kursplan

Närvaroblankett

Att undervisa (biologi) 6PE269

Kurskod: 6PE269
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (engelska) 6EN038

Kurskod: 6EN038
Kursansvarig: John Baker

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i musik 6ES095

Kurskod: 6ES095
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i slöjd - textil 6ES097

Kurskod: 6ES097
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (historia) 6HI032

Kurskod: 6HI032
Kursansvarig: Johan Hansson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (idrott och hälsa) 6PE271

Kurskod: 6PE271
Kursansvarig: Johan Lundberg
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (matematik) 6MA049

Kurskod: 6MA049
Kursansvarig: Catarina Rudälv

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (naturkunskap) 6PE270

Kurskod: 6PE270
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (religion) 6RV019

Kurskod: 6RV019
Kursansvarig: Elisabeth Raddock
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (samhällskunskap) 6PE272

Kurskod: 6PE272
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (spanska) 6SA013

Kurskod: 6SA013
Kursansvarig: Berit Aronsson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (svenska) 6SV058

Kurskod: 6SV058
Kursansvarig: Susanne Haugen
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (svenska som andraspråk) 6SV057

Kurskod: 6SV057
Kursansvarig: Vesna Busic

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (tyska) 6TY021

Kurskod: 6TY021
Kursansvarig: Mareike Jendis
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i fritidshem 6PE207

Kurskod: 6PE207
Kursansvarig: Susanne Yttergren

Inbjudan till handledarkonferens

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i förskolan 6PE251

Kurskod: 6PE251

Kursansvarig Umeå: Agneta Malmedal

Kursansvarig Örnsköldsvik: Anna Rantala

Bedömningsunderlag

Kursplan

Inbjudan till handledarkonferens

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner (biologi) 6BI020

Kurskod: 6BIO20

Kursplan

Kursansvarig: Karolina Broman

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap) 6PE205

Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (engelska) 6LÄ053

Kurskod: 6LÄ053
Kursansvarig: John Baker
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (estetiska ämnen) 6ES037

Kurskod: 6ES037
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander
Kursplan

Bedömingsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (hem- och konsumentkunskap) 6KN021

Kurskod: 6KN021
Kursansvarig:

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (historia) 6HI031

Kurskod: 6HI031
Kursansvarig: Johan Hansson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (idrott och hälsa) 6PE201

Kurskod: 6PE201
Kursansvarig: Peter Åström
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (matematik) 6MA034

Kurskod: 6MA034
Kursansvarig: Catarina Rudälv
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (religion) 6RV018

Kurskod: 6RV018
Kursansvarig: Niclas Lindström
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap) 6PE205

Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (svenska) 6LÄ054

Kurskod: 6LÄ054
Kursansvarig: Susanne Haugen
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 6PE257

Kurskod: 6PE257
Kursansvarig: Ingela Andersson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för åk 4-6 6PE258

Kurskod: 6PE258
Kursansvarig: Krister Ödmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2 - bild 6ES080

Kurskod: 6ES080
Kursansvarig: Emil Lindqvist

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2 - idrott och hälsa 6PE249

Kurskod: 6PE249
Kursansvarig: Carola Fahlén

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för förskolan I 6PE253

Kurskod: 6PE253
Kursansvarig: Anders Råde

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan handledarkonferens

Lärararyrkets dimensioner för förskolan II 6PE254

Kurskod: 6PE254
Kursansvarig: Anna Olausson

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan handledarkonferens

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare 6PE209

Kurskod: 6PE209
Kursansvarig: Robert Holmgren

Kursplan

Bedömningsunderlag

Undervisning och lärande – läroplansteori och didaktik med VFU (KPU) 6PE214

Kurskod: 6PE214
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark

Kursplan

Närvaroblankett

Verksamhetsförlagd utbildning (KPU forsk) 6PE234

Kurskod: 6PE234
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Ämnesdidaktik i skolpraktiken del 2 6ES067

Kurskod: 6ES067
Kursansvarig: Erik Sigurdson

Kursplan

Bedömningsunderlag


Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik 6SY037

obs: CAMPUS och DISTANS

Kurskod: 6SY037
Kursansvarig: Ulrika Engfors-Holmbom och Liselott Åström

Kursplan

Praktikinformation

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet 6PE192

Utbytesstudenter
Kurskod: 6PE192
Kursansvarig: Gunilla Näsström

Kursplan

Kursspecifik VFU-information våren 2019

Att undervisa i förskolan,  6PE251

Kursansvarig: Agneta Malmedal

Kursplan 

Bedömningsunderlag

Inbjudan handledarkonferens

Att undervisa i F-3, 6LÄ048

Kursansvarig: Malin Öberg

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i åk 4-6, 6LÄ046

Kursansvarig: Margita Rönngren 

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att vara förskollärare, 6PE184

Kursansvarig: Helena Rosqvist

Kursplan

Närvarorapport

Läraryrkets dimensioner, idrott och hälsa, 6PE201

Kursansvarig: Peter Åström

Kursplan

 Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner, matematik, 6MA034

Kursansvarig: Catarina Rudälv

Kursplan

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner, samhällskunskap, 6PE205

Kursansvarig: Torbjörn Lindmark

Kursplan

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1, 6PE229

Kursansvarig: Susanne Yttergren

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan handledarkonferens

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3, 6PE259

Kursansvarig: Susanne Yttergren

Kursplan

Schema

Bedömningsunderlag

Inbjudan till handledarkonferens

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1, 6PE253

Kursansvarig: Anna Rantala

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan till handledarkonferens

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2, 6PE254

Kursansvarig: Anna Olausson

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan till handledarkonferens

Studie- och yrkesvägledningens praktik 6SY018

Kursansvarig: Annica Brännlund

Kursplan

Närvarorapportering

Trepartssamtal

Information till handledare

Undervisning och lärande - läroplansteori... (KPU), 6PE214

Kursansvarig: Lina Spjut

Kursplan

Närvaroblankett

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet, 6PE192

Kursansvarig: Ron Mahieu

Kursplan

Verksamhetsförlagd utbildning, 6PE234

Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Ämnesdidaktik i skolpraktiken 6ES066

Kursansvarig: Erik Sigurdson

Kursplan

Bedömningsunderlag

Kursspecifik VFU-information ht18

Att vara förskollärare

Kurskod: 6PE184
Kursansvarig: Helena Rosqvist

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara grundlärare

Kurskod: 6PE268
Kursansvarig: Helena Näs

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara ämneslärare (7-9 och gymnasiet)

Kurskod: 6PE186
Kursansvarig: Monica Diehl

Kursplan

Närvaroblankett

Studieguide

Att undervisa (biologi)

Kurskod: 6PE269
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (engelska)

Kurskod: 6EN038
Kursansvarig: John Baker

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i bild

Kurskod: 6ES096
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i musik

Kurskod: 6ES095
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i slöjd - textil

Kurskod: 6ES097
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i slöjd - trä och metall

Kurskod: 6ES098
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (historia)

Kurskod: 6HI032
Kursansvarig: Johan Hansson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (idrott och hälsa)

Kurskod: 6PE271
Kursansvarig: Johan Lundberg
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (matematik)

Kurskod: 6MA049
Kursansvarig: Catarina Rudälv

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (naturkunskap)

Kurskod: 6PE270
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (religion)

Kurskod: 6RV019
Kursansvarig: Elisabeth Raddock
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (samhällskunskap)

Kurskod: 6PE272
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (spanska)

Kurskod: 6SA013
Kursansvarig: Berit Aronsson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (svenska)

Kurskod: 6SV058
Kursansvarig: Susanne Haugen
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (svenska som andraspråk)

Kurskod: 6SV057
Kursansvarig: Vesna Busic

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (tyska)

Kurskod: 6TY021
Kursansvarig: Mareike Jendis
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i fritidshem

Kurskod: 6PE207
Kursansvarig: Susanne Yttergren

Kursplan

Bedöningsunderlag

Inbjudan till handledarkonferens

Att undervisa i förskolan

Kurskod: 6PE251
Kursansvarig Umeå: Agneta Malmedal

Kursansvarig Örnsköldsvik: Anna Rantala

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan Handledarkonferens Örnsköldsvik 27 november

Inbjudan Handledarkonferens Umeå, Skellefteå, Lycksele 23 november

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap)

Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (engelska)

Kurskod: 6LÄ053
Kursansvarig: John Baker
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (estetiska ämnen)

Kurskod: 6ES037
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander
Kursplan

Bedömingsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (hem- och konsumentkunskap)

Kurskod: 6KN021
Kursansvarig:

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (historia)

Kurskod: 6HI031
Kursansvarig: Johan Hansson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (idrott och hälsa)

Kurskod: 6PE201
Kursansvarig: Peter Åström
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (matematik)

Kurskod: 6MA034
Kursansvarig: Catarina Rudälv
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (religion)

Kurskod: 6RV018
Kursansvarig: Niclas Lindström
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap)

Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (svenska)

Kurskod: 6LÄ054
Kursansvarig: Susanne Haugen
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Kurskod: 6PE257
Kursansvarig: Ingela Andersson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för åk 4-6

Kurskod: 6PE258
Kursansvarig: Krister Ödmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2

- bild el slöjd trä/metall
Kurskod: 6ES080
Kursansvarig:

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2 - idrott och hälsa

Kurskod: 6PE249
Kursansvarig: Helena Hellgren

Lärararyrkets dimensioner för förskolan I

Kurskod: 6PE253
Kursansvarig: Anders Råde

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan handledarkonferens

Lärararyrkets dimensioner för förskolan II

Kurskod: 6PE254
Kursansvarig: Anna Olausson

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan till handledarkonferens

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare

Kurskod: 6PE209
Kursansvarig: Robert Holmgren
Kursplan

Bedömningsunderlag

Studieguide
(gäller för både denna VFU och nästa VFU-period

Undervisning och lärande – läroplansteori och didaktik med VFU (KPU)

Kurskod: 6PE214
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Närvaroblankett

Verksamhetsförlagd utbildning (KPU forsk)

Kurskod: 6PE234
Kursansvarig: Karolina Broman
Kursplan

Bedömningsunderlag

Ämnesdidaktik i skolpraktiken del 2

Kurskod: 6ES067
Kursansvarig: Erik Sigurdson
Kursplan

Bedömningsunderlag


Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik

obs: CAMPUS och DISTANS
Kurskod: 6SY037
Kursansvarig: Ulrika Engfors-Holmbom och Liselott Åström

Kursplan

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet

Utbytesstudenter
Kurskod: 6PE192
Kursansvarig: Ron Mahieu

Kursplan