Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kurser med VFU och praktik

Här hittar du dokument och kursansvariga inför en VFU- och praktikperiod.

VFU-översikter

Översikterna visar alla kurser som har VFU en termin

Kursspecifik VFU-information ht21

Att vara förskollärare 6PE184

Kurskod: 6PE184
Kursansvarig: Helena Rosqvist
Kursplan
Närvaroblankett

Att vara grundlärare 6PE268 (campus)

Kurskod: 6PE268
Kursansvarig: Helena Näs

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara grundlärare 6PE268 (AIL)

Kursplan

Kursansvarig: Gunilla Näsström

Närvaroblankett

Att vara lärare (VFU - gymnasiet) 6PE186

Kurskod: 6PE186
Kursansvarig: Monica Diehl

Kursplan

Närvaroblankett

Att undervisa (bild) 6ES096 

Kurskod:6ES096 
Kursansvarig: Nina Mattsson
Kursplan

Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Att undervisa 1 (VFU), 15 hp för VAL- och ULV-studenter

Kursplan 6ES120

Kursansvarig: Erik Sigurdson

Att undervisa 2 (VFU), 15 hp för VAL- och ULV-studenter

Kursplan 6ES121

Kursansvarig: Erik Sigurdson

Att undervisa (biologi) 6PE269

Kurskod: 6PE269
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Att undervisa (engelska) 6EN038

Kurskod: 6EN038
Kursansvarig: John Baker

Kursplan

Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Att undervisa (geografi) 6KG009

Kursplan: 6KG009
Kursansvarig: Håkan Appelblad

Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Att undervisa (historia) 6HI032

Kurskod: 6HI032
Kursansvarig: Emil Marklund
Kursplan

Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Att undervisa (idrott och hälsa) 6PE271

Kurskod: 6PE271
Kursansvarig: Johan Lundberg
Kursplan

Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Att undervisa (matematik) 6MA049

Kurskod: 6MA049
Kursansvarig: Catarina Rudälv

Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Att undervisa (naturkunskap) 6PE270

Kurskod: 6PE270
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Att undervisa (religion) 6RV019

Kurskod: 6RV019
Kursansvarig: Mimmi Norgren Hansson 
Kursplan

Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Att undervisa (samhällskunskap) 6PE272

Kurskod: 6PE272
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Att undervisa (spanska) 6SA013

Kurskod: 6SA013
Kursansvarig: Berit Aronsson

Kursplan

Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Att undervisa (svenska) 6SV058

Kurskod: 6SV058
Kursansvarig: Susanne Haugen
Kursplan

Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Att undervisa (svenska som andraspråk) 6SV057

Kurskod: 6SV057
Kursansvarig: Vesna Busic

Kursplan

Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Att undervisa (tyska) 6TY021

Kurskod: 6TY021
Kursansvarig: Mareike Jendis
Kursplan

Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Att undervisa i fritidshem 6PE207

Kurskod: 6PE207
Kursansvarig: Susanne Yttergren

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan till handledarkonferens

Att undervisa i förskolan 6PE304

Kursplan: 6PE304

Kursansvarig: Agneta Malmedal

Inbjudan handledarkonferens 6PE304 ht21

Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Läraryrkets dimensioner (biologi) 6BI020

Kurskod: 6BIO20

Kursplan

Kursansvarig: Karolina Broman

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner (bild) 6ES110

Kursplan: 6ES110
Kursansvarig: 

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner (musik) 6ES116

Kursplan: 6ES116
Kursansvarig: 

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner (slöjd) 6ES117

Kursplan: 6ES117
Kursansvarig: 

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap) 6PE205

Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (engelska) 6LÄ053

Kurskod: 6LÄ053
Kursansvarig: John Baker
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (historia) 6HI031

Kurskod: 6HI031
Kursansvarig: Emil Marklund
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (idrott och hälsa) 6PE201

Kurskod: 6PE201
Kursansvarig: Peter Åström
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (matematik) 6MA034

Kurskod: 6MA034
Kursansvarig: Catarina Rudälv
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (religion) 6RV018

Kurskod: 6RV018
Kursansvarig: Elisabeth Raddock 
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap) 6PE205

Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (svenska) 6LÄ054

Kurskod: 6LÄ054
Kursansvarig: Susanne Haugen
Kursplan
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner  (tyska) 6LÄ061

Kursplan
Kursansvarig:
Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 6PE257

Kurskod: 6PE257
Kursansvarig: Ingela Andersson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för åk 4-6 6PE258

Kurskod: 6PE258
Kursansvarig: Carina Widebo
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2 - bild 6ES080

Kurskod: 6ES080
Kursansvarig: Nina Mattsson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2 - idrott och hälsa 6PE249

Kurskod: 6PE249
Kursansvarig: Carola Fahlén
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för förskolan I 6PE338

Kursplan
Kursansvarig: Helena Rosqvist

Bedömningsunderlag

Inbjudan till handledarkonferens

Lärararyrkets dimensioner för förskolan II 6PE287

Kurskod: 6PE287
Kursansvarig: Anna Olausson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan till handledarkonferens

VFU1 inom KPU 6KP003

Kursplan 
Kursansvarig: Frida Marklund
Bedömningsunderlag

VFU2 inom KPU 6KP014

Kursplan
Kursansvarig: Frida Marklund
Bedömningsunderlag

VFU2 inom KPU 6KP009

Kursplan
Kursansvarig: Frida Marklund
Bedömningsunderlag

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare 6PE209

Kurskod: 6PE209
Kursansvarig: Robert Holmgren
Kursplan

Undervisning och lärande – läroplansteori och didaktik med VFU (KPU) 6PE214

Kurskod: 6PE214
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 6PE285

Kursplan
Kursansvarig:

Ämnesdidaktik i skolpraktiken del 2 6ES067

Kurskod: 6ES067
Kursansvarig: Erik Sigurdson

Kursplan


Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik 6SY037

obs: CAMPUS och DISTANS

Kurskod: 6SY037
Kursansvarig: Annica Brännlund

Kursplan

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet 6PE192

Utbytesstudenter
Kurskod: 6PE192
Kursansvarig: Daniel Nyström

Kursplan

Kursspecifik information vt 2022

Att vara förskollärare (VFU) 6PE184

Kursplan
Kursansvarig: Helena Rosqvist
Närvarorapport

Att undervisa i förskolan 6PE304

Kursplan
Kursansvarig: Agneta Malmedal
Bedömningsunderlag: Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Att undervisa i F- 3 6LÄ048

Kursplan
Kursansvarig: Malin Öberg
Bedömningsunderlag 

Att undervisa i åk 4-6 6LÄ046

Kursplan
Kursansvarig: Margita Rönngren
Bedömningsunderlag 

Att undervisa i slöjd-trä och metall 6ES098

Kursplan
Kursansvarig: Erik Sigurdson 
Bedömningsunderlag: Nytt bedömningsunderlag är under utarbetande och tillhandahålls via kursansvariga.

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 6PE229

Kursplan
Kursansvarig: Susanne Yttergren
Bedömningsunderlag 

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3 6PE259

Kursplan
Kursansvarig: Susanne Yttergren
Bedömningsunderlag 

Inbjudan till handledarkonferens

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 6PE338

Kursplan
Kursansvarig: Helena Rosqvist
Bedömningsunderlag 
Närvarorrapport

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 6PE287

Kursplan
Kursansvarig: Anna Olausson
Bedömningsunderlag 

KPU forsk 6KP017

Kursplan
Kursansvarig
Bedömningsunderlag 

KPU - VFU 1 6KP003

Kursplan
Kursansvarig: Frida Marklund
Bedömningsunderlag 

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 6PE285

Kursplan
Kursansvarig: Robert Holmgren
Bedömningsunderlag 

Att undervisa 1 (VFU) 6ES120

Kursplan
Kursansvarig: Erik Sigurdson
Bedömningsunderlag 

Att undervisa 2 VAL 6ES121

Kursplan
Kursansvarig: Erik Sigurdson
Bedömningsunderlag 

SYV - Studie- och yrkesvägledningens praktik 6SY018

Kursplan
Kursansvarig: Annica Brännlund
Bedömningsunderlag 

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet 6PE192

Kursplan
Kursansvarig: Daniel Nyström
Bedömningsunderlag