Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Kurser med VFU och praktik

Här hittar du dokument och kursansvariga inför en VFU- och praktikperiod.

VFU-översikter

Översikterna visar alla kurser som har VFU en termin

Kursspecifik VFU-information vt 21

LÄRARPROGRAMMEN

Att vara förskollärare (VFU) 6PE184

Kursansvarig: Helena Rosqvist
Kursplan: 6PE184
Närvaroblankett

Att undervisa i förskolan (VFU) 6PE251

FÖ som började HT20

Kursansvarig: Agneta Malmedal
Kursplan:6PE251
Bedömningsunderlag
Inbjudan handledarkonferens

Att undervisa i F-3, 6LÄ048

Kursansvarig: Malin Öberg
Kursplan: 6LÄ048
Bedömningsunderlag

                                                                                      
Att undervisa i åk 4-6, 6LÄ046  

Kursansvarig: Margita Rönngren
Kursplan: 6LÄ046
Bedömningsunderlag

Att undervisa i slöjd-textil, 6ES097

Kursansvarig:Lena Liljemark
Kursplan: 6ES097
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne biologi (VFU), 6 BIO20

Kursansvarig: Karolina Broman
Kursplan: 6BIO20
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne engelska 6LÄ053

Kursansvarig:John Baker
Kursplan: 6LÄ053
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner (Estetiska ämnen), 6ES037

Kursansvarig: Nina Mattsson
Kursplan: 6ES037
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner (Historia), 6HI031

Kursansvarig: Jacob Stridsman
Kursplan: 6HI031
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne idrott och hälsa, 6PE201

Kursansvarig: Peter Åström
Kursplan: 6PE201
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne matematik, 6MA034

Kursansvarig: Catarina Rudälv 
Kursplan: 6MA034
Bedömningsunderlag


Läraryrkets dimensioner - ingångsämne religion (VFU), 6RV018

Kursansvarig: Niclas Lindström 
Kursplan: 6RV018
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne samhällskunskap, 6PE205

Kursansvarig: Johan Hansson
Kursplan: 6PE205
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne spanska, 6LÄ059

Kursansvarig: Catrine Jonsson
Kursplan: 6LÄ059
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne svenska, 6LÄ054

Kursansvarig: Susanne Haugen
Kursplan: 6LÄ054
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne svenska som andraspråk, 6LÄ062

Kursansvarig: Susanne Haugen 
Kursplan: 6LÄ062
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne tyska, 6LÄ061

Kursansvarig: Mareike jendis
Kursplan: 6LÄ061
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 6PE229

Kursansvarig: Susanne Yttergren
Kursplan: 6PE229
Bedömningsunderlag
Inbjudan till handledarkonferens

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3 (VFU), 6PE259

Kursansvarig: Susanne Yttergren
Kursplan: 6PE259
Bedömningsunderlag
Inbjudan till handledarkonferens

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU), 6PE253

Kursansvarig: Anders Råde
Kursplan: 6PE253
Bedömningsunderlag
Inbjudan till handledarkonfererens

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU) Umeå, 6PE287

Kursansvarig: Anna Olausson
Kursplan: 6PE287
Bedömningsunderlag
Inbjudan handledarkonferens

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU) Örnsköldsvik, 6PE287

Kursansvarig: Anna Olausson
Kursplan: 6PE287
Bedömningsunderlag
Inbjudan handledarkonferens

KPU - VFU 1, 6KP003

15 hp, 50% takt
VFU enligt överenskommelse under terminen

Kursansvarig: Frida Marklund
Kursplan: 6KP003
Bedömningsunderlag

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU), 6PE285

VFU enligt överenskommelse under terminen
Kursansvarig: Robert Holmgren
Kursplan: 6PE285
Bedömningsunderlag

Ämnesdidaktik i skolpraktiken del 1, KPU 50% och VAL 50%, 6ES066

VFU enligt överenskommelse under terminen

Kursansvarig: Nina Mattsson
Kursplan: 6ES066
Bedömningsunderlag

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARPROGRAMMET

SYV - Studie- och yrkesvägledningens praktik, Reguljär och distans. 6SY018

Kursansvarig: Annica Brännlund
Kursplan: 6SY018
Närvarorapport
Utvecklingsplan samt mall för utvärdering
Mall- feedback samtal
Mall- feedback lektion
Information till handledare covid-19

INRESANDE UTBYTESSTUDENTER

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet, Inresande utbytesstudenter period 1, 6PE192

Kursansvarig: Björn Norlin
Kursplan: 6PE192

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet, Inresande utbytesstudenter period 2, 6PE192

Kursansvarig: Björn Norlin
Kursplan: 6PE192

 


 

Kursspecifik VFU-information ht21

Att vara förskollärare 6PE184

Kurskod: 6PE184
Kursansvarig: Helena Rosqvist

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara grundlärare 6PE268 (campus)

Kurskod: 6PE268
Kursansvarig: Helena Näs

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara grundlärare 6PE186 (AIL)

Kursplan

Kursansvarig

Att vara lärare (VFU - gymnasiet) 6PE186

Kurskod: 6PE186
Kursansvarig: Monica Diehl

Kursplan

Närvaroblankett

Att undervisa (bild) 6ES096 

Kurskod:6ES096 
Kursansvarig: Nina Mattsson
Kursplan

Att undervisa (biologi) 6PE269

Kurskod: 6PE269
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Att undervisa (engelska) 6EN038

Kurskod: 6EN038
Kursansvarig: John Baker

Kursplan

Att undervisa (geografi) 6KG009

Kursplan: 6KG009
Kursansvarig: Håkan Appelblad

Att undervisa (historia) 6HI032

Kurskod: 6HI032
Kursansvarig: Jacob Stridsman
Kursplan

Att undervisa (idrott och hälsa) 6PE271

Kurskod: 6PE271
Kursansvarig: Johan Lundberg
Kursplan

Att undervisa (matematik) 6MA049

Kurskod: 6MA049
Kursansvarig: Catarina Rudälv

Kursplan

Att undervisa (naturkunskap) 6PE270

Kurskod: 6PE270
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Att undervisa (religion) 6RV019

Kurskod: 6RV019
Kursansvarig: Mimmi Norgren Hansson 
Kursplan

Att undervisa (samhällskunskap) 6PE272

Kurskod: 6PE272
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Att undervisa (spanska) 6SA013

Kurskod: 6SA013
Kursansvarig: Berit Aronsson

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (svenska) 6SV058

Kurskod: 6SV058
Kursansvarig: Susanne Haugen
Kursplan

Att undervisa (svenska som andraspråk) 6SV057

Kurskod: 6SV057
Kursansvarig: Vesna Busic

Kursplan

Att undervisa (tyska) 6TY021

Kurskod: 6TY021
Kursansvarig: Mareike Jendis
Kursplan

Att undervisa i fritidshem 6PE207

Kurskod: 6PE207
Kursansvarig: Susanne Yttergren

Kursplan

Att undervisa i förskolan 6PE304

Kursplan: 6PE304

Kursansvarig: Agneta Malmedal

Läraryrkets dimensioner (biologi) 6BI020

Kurskod: 6BIO20

Kursplan

Kursansvarig: Karolina Broman

Läraryrkets dimensioner (bild) 6ES110

Kursplan: 6ES110
Kursansvarig: 

Läraryrkets dimensioner (musik) 6ES116

Kursplan: 6ES116
Kursansvarig: 

 

Läraryrkets dimensioner (slöjd) 6ES117

Kursplan: 6ES117
Kursansvarig: 

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap) 6PE205

Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner (engelska) 6LÄ053

Kurskod: 6LÄ053
Kursansvarig: John Baker
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner (franska) 

Kursansvarig:
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner (geografi) 

Kursansvarig: Håkan Appelblad
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner (historia) 6HI031

Kurskod: 6HI031
Kursansvarig: Jacob Stridsman
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner (idrott och hälsa) 6PE201

Kurskod: 6PE201
Kursansvarig: Peter Åström
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner (matematik) 6MA034

Kurskod: 6MA034
Kursansvarig: Catarina Rudälv
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner (religion) 

Kursansvarig: Catarina Rudälv
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner (religion) 6RV018

Kurskod: 6RV018
Kursansvarig: Elisabeth Raddock 
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap) 6PE205

Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner (svenska) 6LÄ054

Kurskod: 6LÄ054
Kursansvarig: Susanne Haugen
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 6PE257

Kurskod: 6PE257
Kursansvarig: Ingela Andersson
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner för åk 4-6 6PE258

Kurskod: 6PE258
Kursansvarig: Krister Ödmark
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2 - bild 6ES080

Kurskod: 6ES080
Kursansvarig: 
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2 - idrott och hälsa 6PE249

Kurskod: 6PE249
Kursansvarig: Carola Fahlén
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner för förskolan I 6PE253

Kurskod: 6PE253
Kursansvarig: Anders Råde
Kursplan

Lärararyrkets dimensioner för förskolan II 6PE287

Kurskod: 6PE287
Kursansvarig: Anna Olausson
Kursplan

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare 6PE209

Kurskod: 6PE209
Kursansvarig: Robert Holmgren
Kursplan

Undervisning och lärande – läroplansteori och didaktik med VFU (KPU) 6PE214

Kurskod: 6PE214
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Verksamhetsförlagd utbildning (KPU forsk) 6PE234

Kurskod: 6PE234
Kursansvarig: Karolina Broman
Kursplan

Ämnesdidaktik i skolpraktiken del 2 6ES067

Kurskod: 6ES067
Kursansvarig: Frida Marklund

Kursplan


Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik 6SY037

obs: CAMPUS och DISTANS

Kurskod: 6SY037
Kursansvarig: Annica Brännlund

Kursplan

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet 6PE192

Utbytesstudenter
Kurskod: 6PE192
Kursansvarig: Runa Westerlund

Kursplan