"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kurser med VFU och praktik

Här hittar du dokument och kursansvariga inför en VFU- och praktikperiod.

Kurser med VFU våren 2024

Att vara förskollärare (VFU), 6PE184

Kursplan
Kursansvarig: Helena Rosqvist

Närvarorapport

Att undervisa i fritidshem (VFU), AIL 75%, 6PE207

Kursplan
Kursansvarig
Inbjudan handledarkonferens
Bedömningsunderlag

Att undervisa i förskolan (VFU), 6PE304

Kursplan
Kursansvarig: Agneta Malmedal

Bedömningsunderlag

Inbjudan handledare

Att undervisa i F-3, 6LÄ048

Kursplan
Kursansvarig: Hampus Holm

Bedömningsunderlag

Informationsbrev till handledare och samordnare

Att undervisa i åk 4-6, 6LÄ046

Kursplan
Kursansvarig: Hampus Holm

Bedömningsunderlag

Informationsbrev till handledare och samordnare

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 6PE229

Kursplan
Kursansvarig: Susanne Yttergren

Bedömningsunderlag

Inbjudan till handledarkonferens

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3 (VFU), 6PE259

Kursplan
Kursansvarig: Maria Norqvist

Bedömningsunderlag

Handledarkonferens

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU), 6PE338

Kursplan
Kursansvarig: Helena Rosqvist

Bedömningsunderlag

Närvarorapport

Information till handledare

Inbjudan till handledarkonferens

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU), 6PE287

Kursplan
Kursansvarig: Anders Råde

Bedömningsunderlag

Handledarkonferens

Verksamhetsförlagd utbildning 1 inom KPU (VFU), 6KP019

Kursplan
Kursansvarig: Frida Marklund

Bedömningsunderlag

Verksamhetsförlagd utbildning 1 inom KPU för forskarutbildade (VFU), 6KP017

Kursplan
Bedömningsunderlag
Kursansvarig: Karolina Broman

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU), 6PE319

Kursplan
Kursansvarig: Robert Holmgren

Att undervisa 1 (VFU), 6ES120

Kursplan
Kursansvarig: Erik Sigurdson

Bedömningsunderlag

Att undervisa 2 (VFU), grundnivå 6ES121

Kursplan
Kursansvarig: Erik Sigurdson

Bedömningsunderlag

Att undervisa 2 (VFU), avancerad nivå, 6ES122

Kursplan
Kursansvarig: Erik Sigurdson

Bedömningsunderlag

SYV - Karriärvägledningens praktik, reguljär och distans, 6SY051

Kursplan
Kursansvarig: Annica Ceder och Nina Wendel.

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet, 6PE192

Kursplan
Kursansvarig: Jenny Jarldotter Wikström

Kurser med VFU hösten 24

Att vara förskollärare (VFU), 6PE184

Kursplan

Kursansvarig: Helena Rosqvist

Närvarorapport

Att vara grundlärare (VFU), 6PE268

Kursplan

Närvaroblankett

Kursansvarig: Mathias Norqvist

Att vara lärare (VFU ämneslärare), 6PE186

Kursplan

Närvarorapport

Kursansvarig: Gunilla Näsström

Att undervisa i bild, 6ES096

Kursplan

Kursansvarig: Göran Wretling 

Bedömningsunderlag

Att undervisa i biologi (VFU), 6BI028

Kursplan

Kursansvarig: Eva Knekta

Bedömningsunderlag

Att undervisa i engelska(VFU), 6EN038

Kursplan

Kursansvarig: John Vincent Baker

Bedömningsunderlag

Att undervisa i franska, 6FA007

Kursplan

Kursansvarig: Susuanne Haugen

Bedömningsunderlag

Att undervisa i geografi (VFU), 6KG009

Kursplan

Kursansvarig: Håkan Appelblad

Bedömningsunderlag

Att undervisa i historia (VFU), 6HI037

Kursplan

Kursansvarig: Daniel Andersson 

Bedömningsunderlag

Att undervisa i idrott och hälsa (VFU), 6PE271

Kursplan

Kursansvarig: Johan Lundberg

Bedömningsunderlag

Att undervisa i matematik (VFU), 6MA049

Kursplan

Kursansvarig: Catarina Rudälv

Bedömningsunderlag

Att undervisa i musik (VFU), 6ES095

Kursplan

Kursansvarig: Göran Wretling

Bedömningsunderlag

Att undervisa i naturkunskap (VFU), 6NK003

Kursplan

Kursansvarig: Eva Knekta

Bedömningsunderlag

Att undervisa i religion, 6RV024

Kursplan

Kursansvarig: Mimmi Norgren

Bedömningsunderlag

Att undervisa i samhällskunskap, 6PE272

Kursplan

Kursansvarig: Kristina Ledman

Bedömningsunderlag

Att undervisa i spanska, 6SA013

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Bedömningsunderlag

Att undervisa i svenska, 6SV058

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Bedömningsunderlag

Att undervisa i svenska som andraspråk, 6SV057

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Bedömningsunderlag

Att undervisa i tyska, 6TY021

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner i fritidshem, 6PE229

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Yttergren

Att undervisa i fritidshem, 6PE207

Kursplan

Kursansvarig: Maria Norqvist

Bedömningsunderlag

Brev till handledare

Att undervisa i förskolan, 6PE304

Kursplan

Kursansvarig: Agneta Malmedal

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - bild 6ES110

Kursplan

Kursansvarig: Göran Wretling

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - musik 6ES116

Kursplan

Kursansvarig: Göran Wretling

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - biologi 6BI027

Kursplan

Kursansvarig: Eva Knekta

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - engelska 6LÄ053

Kursplan

Kursansvarig: John Vincent Baker

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - franska 6LÄ060

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - geografi, 6KG011

Kursplan

Kursansvarig: Håkan Appelblad

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - historia, 6HI038

Kursplan

Kursansvarig: Glenn Sandström 

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner -idrott och hälsa, 6PE201

Kursplan

Kursansvarig: Peter Åström

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - matematik, 6MA034

Kursplan

Kursansvarig: Catarina Rudälv

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - naturkunskap, 6NK002

Kursplan

Kursansvarig: Eva Knekta

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - religion, 6RV025

Kursplan

Kursansvarig: Mimmi Norgren

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - samhällskunskap, 6PE205

Kursplan

Kursansvarig: Johan Hansson

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - spanska, 6LÄ059

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - svenska, 6LÄ054

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - svenska som andraspråk, 6LÄ062

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - tyska, 6LÄ061

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 6PE257

Kursplan

Kursansvarig: Ingela Andersson

Bedömingsunderlag

Läraryrkets dimensioner för grundskolans årskurs 4-6, 6PE258

Kursplan

Kursansvarig: Carina Widebo

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2, bild, 6ES131

Kursplan

Kursansvarig: Leenah Malmi Pauser

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2, idrott och hälsa, 6PE325

Kursplan

Kursansvarig: Carola Fahlen

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1, 6PE338

Kursplan

Kursansvarig:Helena Rosqvist

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2, 6PE287

Kursplan

Kursansvarig: Anna Norberg

Bedömningsunderlag

Verksamhetsförlagd utbildng 2 inom KPU, 6KP020

Kursplan

Kursansvarig:

Verksamhetsförlagd utbildning 1 inom KPU, 6KP019

Kursplan

Kursansvarig: Frida Marklund 

Bedömnningsunderlag

Verksamhetsförlagd utbildning 2 inom KPU, 6KP014

Kursplan

Kursansvarig: Frida Marklund 

Bedömningsunderlag

Verksamhetsförlagd utbildng 2 inom KPU, avancerad nivå, 6KP009

Kursplan

Kursansvarig: Frida Marklund

Bedömingsunderlag

Verksamhetsförlagd utbildning yrkeslärare, 6PE319

Kursplan

Kursansvarig: Robert Holmgren

Verksamhetsförlagd utbildning, VAL och ULV, Att undervisa 2, 6ES121

Kursplan

Kursansvarig: Erik Sigurdson

Bedömningsunderlag

Verksamhetsförlagd utbildning, VAL, Att undervisa 2, 6ES122

Kursplan

Kursansvarig: Erik Sigurdson

Bedömningsunderlag

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 6SY053

Kursplan

Kursansvarig: Annica Ceder

Utbytesstudenter

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet. Inresande utbytesstudenter, 6PE192

Kursplan

Kursansvarig: Jenny Jarlsdotter Wikström

 

Senast uppdaterad: 2024-04-16