Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Kurser med VFU och praktik

Här hittar du dokument och kursansvariga inför en VFU- och praktikperiod.

VFU-översikter

Översikterna visar alla kurser som har VFU en termin

Kursspecifik VFU-information vt 21

LÄRARPROGRAMMEN

Att vara förskollärare (VFU) 6PE184

Kursansvarig: Helena Rosqvist
Kursplan: 6PE184
Närvaroblankett

Att undervisa i förskolan (VFU) 6PE251

FÖ som började HT20

Kursansvarig: Agneta Malmedal
Kursplan:6PE251
Bedömningsunderlag

Att undervisa i F-3, 6LÄ048

Kursansvarig: Malin Öberg
Kursplan: 6LÄ048
Bedömningsunderlag

                                                                                      
Att undervisa i åk 4-6, 6LÄ046  

Kursansvarig: Margita Rönngren
Kursplan: 6LÄ046
Bedömningsunderlag

Att undervisa i slöjd-textil, 6ES097

Kursansvarig:Lena Liljemark
Kursplan: 6ES097
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne biologi (VFU), 6 BIO20

Kursansvarig: Karolina Broman
Kursplan: 6BIO20
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne engelska 6LÄ053

Kursansvarig:John Baker
Kursplan: 6LÄ053
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner (Estetiska ämnen), 6ES037

Kursansvarig: Nina Mattsson
Kursplan: 6ES037
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner (Historia), 6HI031

Kursansvarig: Jacob Stridsman
Kursplan: 6HI031
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne idrott och hälsa, 6PE201

Kursansvarig: Peter Åström
Kursplan: 6PE201
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne matematik, 6MA034

Kursansvarig: Catarina Rudälv 
Kursplan: 6MA034
Bedömningsunderlag


Läraryrkets dimensioner - ingångsämne religion (VFU), 6RV018

Kursansvarig: Niclas Lindström 
Kursplan: 6RV018
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne samhällskunskap, 6PE205

Kursansvarig: Johan Hansson
Kursplan: 6PE205
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne spanska, 6LÄ059

Kursansvarig: Catrine Jonsson
Kursplan: 6LÄ059
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne svenska, 6LÄ054

Kursansvarig: Susanne Haugen
Kursplan: 6LÄ054
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne svenska som andraspråk, 6LÄ062

Kursansvarig: Susanne Haugen 
Kursplan: 6LÄ062
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne tyska, 6LÄ061

Kursansvarig: Mareike jendis
Kursplan: 6LÄ061
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 6PE229

Kursansvarig: Susanne Yttergren
Kursplan: 6PE229
Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3 (VFU), 6PE259

Kursansvarig: Susanne Yttergren
Kursplan: 6PE259
Bedömningsunderlag
Inbjudan till handledarkonferens

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU), 6PE253

Kursansvarig: Anders Råde
Kursplan: 6PE253
Bedömningsunderlag
Inbjudan till handledarkonfererens

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU) Umeå, 6PE287

Kursansvarig: Anna Olausson
Kursplan: 6PE287
Bedömningsunderlag
Inbjudan handledarkonferens

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU) Örnsköldsvik, 6PE287

Kursansvarig: Anna Olausson
Kursplan: 6PE287
Bedömningsunderlag
Inbjudan handledarkonferens

KPU - VFU 1, 6KP003

15 hp, 50% takt
VFU enligt överenskommelse under terminen

Kursansvarig: Frida Marklund
Kursplan: 6KP003
Bedömningsunderlag

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU), 6PE285

VFU enligt överenskommelse under terminen
Kursansvarig: Robert Holmgren
Kursplan: 6PE285
Bedömningsunderlag

Ämnesdidaktik i skolpraktiken del 1, KPU 50% och VAL 50%, 6ES066

VFU enligt överenskommelse under terminen

Kursansvarig: Nina Mattsson
Kursplan: 6ES066
Bedömningsunderlag

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARPROGRAMMET

SYV - Studie- och yrkesvägledningens praktik, Reguljär och distans. 6SY018

Kursansvarig: Annica Brännlund
Kursplan: 6SY018
Närvarorapport
Utvecklingsplan samt mall för utvärdering
Mall- feedback samtal
Mall- feedback lektion
Information till handledare covid-19

INRESANDE UTBYTESSTUDENTER

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet, Inresande utbytesstudenter period 1, 6PE192

Kursansvarig: Björn Norlin
Kursplan: 6PE192

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet, Inresande utbytesstudenter period 2, 6PE192

Kursansvarig: Björn Norlin
Kursplan: 6PE192