"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kurser med VFU och praktik

Här hittar du dokument och kursansvariga inför en VFU- och praktikperiod.

Kursspecifik information vt 23

Att vara förskollärare (VFU), distans, 6PE184

Kursplan
Kursansvarig: Helena Rosqvist
Närvarorapport

Att undervisa i förskolan (VFU), 6PE304

Kursplan
Kursansvarig: Agneta Malmedal
Bedömningsunderlag

Inbjudan

Att undervisa i F-3, 6LÄ048

VFU-placeras i åk 2 eller 3

Kursplan
Kursansvarig: Malin Öberg
Bedömningsunderlaget är under revidering och publiceras inom kort

Att undervisa i åk 4-6, 6LÄ046 

Kursplan
Kursansvarig: Margita Rönngren
Bedömningsunderlaget är under revidering och publiceras inom kort

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU), 6PE229

Kursplan
Kursansvarig: Susanne Yttergren
Bedömningsunderlag
Inbjudan till handledarträff

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3 (VFU), 7,5hp, 6PE259

Kursansvarig: Susanne Yttergren

Kursplan

Inbjudan till handledarträff

Bedömningsunderag

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU), 6PE338

Kursplan
Kursansvarig: Helena Rosqvist
Bedömningsunderlag
Närvarorapport
Brev till handledare i förskoleklass
Inbjudan till handledarträff

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU), 6PE287

Kursplan
Kursansvarig: Anna Olausson

Inbjudan till handledarkonferens
Bedömningsunderlag

Verksamhetsförlagd utbildning 1 inom KPU, 6KP019

Kursplan
Kursansvarig: Frida Marklund
Bedömningsunderlag

Verksamhetsförlagd utbildning inom KPU för forskarutbildade, 6KP017

Kursplan
Kursansvarig: Karolina Broman 
Bedömningsunderlag

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare, 6PE285

Kursplan
Kursansvarig: Robert Holmgren
Bedömningsunderlag

Att undervisa 1 (VFU), 6ES120

Kursplan
Kursansvarig: Erik Sigurdson
Bedömningsunderlag

Att undervisa 2 (VFU), 6ES121

Kursplan
Kursansvarig: Erik Sigurdson
Bedömningsunderlag

Att undervisa 2 (VFU), 6ES122

Kursplan
Kursansvarig: Erik Sigurdson
Bedömningsunderlag

SYV - Karriärvägledningens praktik, 6SY051

Kursplan
Kursansvarig: Annica Brännlund
Stöd vid feedback och bedömning av vägledningssamtal
Stöd vid feedback på lektion

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet, 6PE192

Kursplan
Kursansvarig: Daniel Nyström

 

Kurser med VFU hösten 23

Att vara förskollärare (VFU), 6PE184

Kursplan

Kursansvarig: Helena Rosqvist

Att vara grundlärare (VFU), 6PE268

Kursplan

Kursansvarig:

Att vara lärare, 6PE186

Kursplan

Kursansvarig: Gunilla Näsström

Att undervisa i bild, 6ES096

Kursplan

Kursansvarig: Göran Wretling 

Att undervisa i biologi (VFU), 6BI028

Kursplan

Kursansvarig:

Att undervisa i engelska(VFU), 6EN038

Kursplan

Kursansvarig: John Vincent Baker

Att undervisa i franska, 6FA007

Kursplan

Kursansvarig: Susuanne Haugen

Att undervisa i geografi (VFU), 6KG009

Kursplan

Kursansvarig: Håkan Appelblad

Att undervisa i historia (VFU), 6HI037

Kursplan

Kursansvarig: Daniel Andersson 

Att undervisa i idrott och hälsa (VFU), 6PE271

Kursplan

Kursansvarig: Johan Lundberg

Att undervisa i matematik (VFU), 6MA049

Kursplan

Kursansvarig: Catarina Rudälv

Att undervisa i musik (VFU), 6ES095

Kursplan

Kursansvarig: Göran Wretling

Att undervisa i naturkunskap (VFU), 6NK003

Kursplan

Kursansvarig:

Att undervisa i religion, 6RV024

Kursplan

Kursansvarig: Johan Eriksson

Att undervisa i samhällskunskap, 6PE272

Kursplan

Kursansvarig: Kristina Ledman

Att undervisa i spanska, 6SA013

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Att undervisa i svenska, 6SV058

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Att undervisa i svenska som andraspråk, 6SV057

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Att undervisa i tyska, 6TY021

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Att undervisa i fritidshem, 6PE207

Kursplan

Kursansvarig: Maria Norqvist

Bedömningsunderlag

Att undervisa i förskolan, 6PE304

Kursplan

Kursansvarig: Agneta Malmedal

Att undervisa i åk 4-6, 6LÄ046

Kursplan

Kursansvarig: Annika Lundell

Läraryrkets dimensioner i estetiska ämnen, 6ES037

Kursplan

Kursansvarig:

Läraryrkets dimensioner - bild 6ES110

Kursplan

Kursansvarig: Göran Wretling 

Läraryrkets dimensioner - musik 6ES116

Kursplan

Kursansvarig: Göran Wretling

Läraryrkets dimensioner - biologi 6BI027

Kursplan

Kursansvarig:

Läraryrkets dimensioner - engelska 6LÄ053

Kursplan

Kursansvarig: John Vincent Baker

Läraryrkets dimensioner - franska 6LÄ060

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Läraryrkets dimensioner - geografi, 6KG011

Kursplan

Kursansvarig: Håkan Appelblad

Läraryrkets dimensioner - historia, 6HI038

Kursplan

Kursansvarig: Glenn Sandström 

Läraryrkets dimensioner -idrott och hälsa, 6PE201

Kursplan

Kursansvarig: Peter Åström

Läraryrkets dimensioner - matematik, 6MA034

Kursplan

Kursansvarig: Catarina Rudälv

Läraryrkets dimensioner - naturkunskap, 6NK002

Kursplan

Kursansvarig:

Läraryrkets dimensioner - religion, 6RV025

Kursplan

Kursansvarig: Johan Eriksson

Läraryrkets dimensioner - samhällskunskap, 6PE205

Kursplan

Kursansvarig: Johan Hansson

Läraryrkets dimensioner - spanska, 6LÄ059

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Läraryrkets dimensioner - svenska, 6LÄ054

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Läraryrkets dimensioner - svenska som andraspråk, 6LÄ062

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Läraryrkets dimensioner - tyska, 6LÄ061

Kursplan

Kursansvarig: Susanne Haugen

Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 6PE257

Kursplan

Kursansvarig:

Läraryrkets dimensioner för grundskolans årskurs 4-6, 6PE258

Kursplan

Kursansvarig:

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2, bild, 6ES131

Kursplan

Kursansvarig: Leenah Malmi Pauser

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2, idrott och hälsa, 6PE325

Kursplan

Kursansvarig: Carola Fahlen

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1, 6PE338

Kursplan

Kursansvarig:Helena Rosqvist

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2, 6PE287

Kursplan

Kursansvarig: Anders Råde

Verksamhetsförlagd utbildng 2 inom KPU, 6KP020

Kursplan

Kursansvarig:

Verksamhetsförlagd utbildning 1 inom KPU, 6KP019

Kursplan

Kursansvarig: Frida Marklund 

Verksamhetsförlagd utbildning 2 inom KPU, 6KP014

Kursplan

Kursansvarig: Frida Marklund 

Verksamhetsförlagd utbildng 2 inom KPU, avancerad nivå, 6KP009

Kursplan

Kursansvarig: Frida Marklund

Verksamhetsförlagd utbildning yrkeslärare, 6PE319

Kursplan

Kursansvarig: Robert Holmgren

Verksamhetsförlagd utbildning ULV, Att undervisa 1, 6ES120

Kursplan

Kursansvarig: Erik Sigurdson

Verksamhetsförlagd utbildning, VAL och ULV, Att undervisa 2, 6ES121

Kursplan

Kursansvarig: Erik Sigurdson

Verksamhetsförlagd utbildning, VAL, Att undervisa 2, 6ES122

Kursplan

Kursansvarig: Erik Sigurdson

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 6SY046

Kursplan

Kursansvarig: Annica Ceder

Utbytesstudenter

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet. Inresande utbytesstudenter, 6PE192

Kursplan

Kursansvarig: Daniel Nyström

 

Senast uppdaterad: 2023-03-31