Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kurser med VFU och praktik

Här hittar du dokument och kursansvariga inför en VFU- och praktikperiod.

VFU-översikter

Översikterna visar alla kurser som har VFU en termin

Kursspecifik VFU-information ht20

Att vara förskollärare 6PE184

Kurskod: 6PE184
Kursansvarig: Helena Rosqvist

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara grundlärare 6PE268 

Kurskod: 6PE268
Kursansvarig: Helena Näs

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara ämneslärare (7-9 och gymnasiet) 6PE186

Kurskod: 6PE186
Kursansvarig: Monica Diehl

Kursplan

Närvaroblankett

Att undervisa (biologi) 6PE269

Kurskod: 6PE269
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (engelska) 6EN038

Kurskod: 6EN038
Kursansvarig: John Baker

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i musik 6ES095

Kurskod: 6ES095
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i slöjd - textil 6ES097

Kurskod: 6ES097
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (historia) 6HI032

Kurskod: 6HI032
Kursansvarig: Jacob Stridsman
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (idrott och hälsa) 6PE271

Kurskod: 6PE271
Kursansvarig: Johan Lundberg
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (matematik) 6MA049

Kurskod: 6MA049
Kursansvarig: Catarina Rudälv

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (naturkunskap) 6PE270

Kurskod: 6PE270
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (religion) 6RV019

Kurskod: 6RV019
Kursansvarig: Mimmi Norgren Hansson 
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (samhällskunskap) 6PE272

Kurskod: 6PE272
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (spanska) 6SA013

Kurskod: 6SA013
Kursansvarig: Berit Aronsson

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (svenska) 6SV058

Kurskod: 6SV058
Kursansvarig: Susanne Haugen
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (svenska som andraspråk) 6SV057

Kurskod: 6SV057
Kursansvarig: Vesna Busic

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (tyska) 6TY021

Kurskod: 6TY021
Kursansvarig: Mareike Jendis
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i fritidshem 6PE207

Kurskod: 6PE207
Kursansvarig: Susanne Yttergren

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan till handledarkonferens

Att undervisa i förskolan 6PE251

Kurskod: 6PE251

Kursansvarig: Agneta Malmedal

Bedömningsunderlag

Kursplan

Läraryrkets dimensioner (biologi) 6BI020

Kurskod: 6BIO20

Kursplan

Kursansvarig: Karolina Broman

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap) 6PE205

Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (engelska) 6LÄ053

Kurskod: 6LÄ053
Kursansvarig: John Baker
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (estetiska ämnen) 6ES037

Kurskod: 6ES037
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander
Kursplan

Bedömingsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (hem- och konsumentkunskap) 6KN021

Kurskod: 6KN021
Kursansvarig:

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (historia) 6HI031

Kurskod: 6HI031
Kursansvarig: Jacob Stridsman
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (idrott och hälsa) 6PE201

Kurskod: 6PE201
Kursansvarig: Peter Åström
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (matematik) 6MA034

Kurskod: 6MA034
Kursansvarig: Catarina Rudälv
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (religion) 6RV018

Kurskod: 6RV018
Kursansvarig: Elisabeth Raddock 
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap) 6PE205

Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (svenska) 6LÄ054

Kurskod: 6LÄ054
Kursansvarig: Susanne Haugen
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 6PE257

Kurskod: 6PE257
Kursansvarig: Ingela Andersson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för åk 4-6 6PE258

Kurskod: 6PE258
Kursansvarig: Krister Ödmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2 - bild 6ES080

Kurskod: 6ES080
Kursansvarig: 

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2 - idrott och hälsa 6PE249

Kurskod: 6PE249
Kursansvarig: Carola Fahlén

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för förskolan I 6PE253

Kurskod: 6PE253
Kursansvarig: Anders Råde

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan handledarkonferens

Lärararyrkets dimensioner för förskolan II 6PE287

Kurskod: 6PE287
Kursansvarig: Anna Olausson

Kursplan

Inbjudan till handledarkonferens

Bedömningsunderlag

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare 6PE209

Kurskod: 6PE209
Kursansvarig: Robert Holmgren

Kursplan

Bedömningsunderlag

Undervisning och lärande – läroplansteori och didaktik med VFU (KPU) 6PE214

Kurskod: 6PE214
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark

Kursplan

Närvaroblankett

Verksamhetsförlagd utbildning (KPU forsk) 6PE234

Kurskod: 6PE234
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Ämnesdidaktik i skolpraktiken del 2 6ES067

Kurskod: 6ES067
Kursansvarig: Frida Marklund

Kursplan

Bedömningsunderlag


Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik 6SY037

obs: CAMPUS och DISTANS

Kurskod: 6SY037
Kursansvarig: Annica Brännlund

Kursplan

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet 6PE192

Utbytesstudenter
Kurskod: 6PE192
Kursansvarig: Sara Engvall

Kursplan