Hoppa direkt till innehållet
printicon

VFU- och praktik information

Här finns riktlinjer och dokument inför en VFU- och praktikperiod.

Generell information

  • Stödmaterial för VFU är ett stöd för dig som är student, lokal VFU-handledare eller universitetslärare. Här hittar du information om ditt ansvar och vilka regler och riktlinjer du har att förhålla dig till. 

    Stödmaterialet är under omarbetning. Det nya stödmaterialet publiceras så snart som möjligt.

    Tillsvidare gäller befintligt stödmaterial ovan.

Kurspecifik information vt 2020

Att undervisa i förskolan,  6PE251

Kursansvarig: Agneta Malmedal

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i F-3, 6LÄ048

Kursansvarig: Malin Öberg

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i åk 4-6, 6LÄ046

Kursansvarig: Margita Rönngren

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att vara förskollärare, 6PE184

Kursansvarig: Helena Rosqvist

Kursplan

Närvaroblankettc

Läraryrkets dimensioner, 6ES037

Kursansvarig: Ulf Sackerud

Kursplan

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner, 6MA034

Kursansvarig: Catarina Rudälv

Kursplan

Bedömningsunderlag

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1, 6PE229

Kursansvarig: Susanne Yttergren

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan till handledarkonferens

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3, 6PE259

Kursansvarig: Susanne Yttergren

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan till handledarkonferens

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1, 6PE253 

Kursplan

Bedömningsunderlag

Kursen anordnas både i Umeå och Örnsköldsvik.

Utbildningsort Umeå

Kursansvarig: Anders Råde

Inbjudan konferens 3 feb för handledare

Handledarkonferensn är flyttad till Bio.E.203 Aula Biologica, i Biologihuset 

Utbildningsort Örnsköldsvik

Kursansvarig: Helena Rosqvist

Inbjudan konferens 7 feb för handledare och studenter

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2, 6PE254

Kursansvarig: Anna Olausson

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan till handledarkonferens

Studie- och yrkesvägledningens praktik 6SY018

Kursansvarig: Annica Brännlund

Kursplan

Undervisning och lärande - läroplansteori... (KPU), 6PE214

Kursansvarig: Torbjörn Lindmark

Kursplan

Närvarorapport

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet, 6PE192

Kursansvarig: Gunilla Näsström

Kursplan

Mer info om kursen (video)

Verksamhetsförlagd utbildning, 6PE234

Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare, 6PE209

Kursansvarig:

Kursplan

Bedömningsunderlag

Ämnesdidaktik i skolpraktiken, 6ES066

Kursansvarig: Erik Sigurdson

Kursplan

Bedömningsunderlag