Hoppa direkt till innehållet
printicon

VFU- och praktik information

Här finns riktlinjer och dokument inför en VFU- och praktikperiod.

Generell information

  • Stödmaterial för VFU är ett stöd för dig som är student, lokal VFU-handledare eller universitetslärare. Här hittar du information om ditt ansvar och vilka regler och riktlinjer du har att förhålla dig till. 

    Stödmaterialet är under omarbetning. Det nya stödmaterialet kommer att rikta sig till följande målgrupper i form av fyra olika dokument; handledare, studenter, samordnare och universitetslärare. Dessa kommer att läggas ut allt eftersom de blir färdiga och alla beräknas vara klara innan 2019 års utgång.

    Tillsvidare gäller befintligt stödmaterial ovan.

Kursspecifik VFU-information ht19

Att vara förskollärare 6PE184

Kurskod: 6PE184
Kursansvarig: Helena Rosqvist

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara grundlärare 6PE268

Kurskod: 6PE268
Kursansvarig: Helena Näs

Kursplan

Närvaroblankett

Att vara ämneslärare (7-9 och gymnasiet) 6PE186

Kurskod: 6PE186
Kursansvarig: Monica Diehl

Kursplan

Närvaroblankett

Att undervisa (biologi) 6PE269

Kurskod: 6PE269
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (engelska) 6EN038

Kurskod: 6EN038
Kursansvarig: John Baker

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i musik 6ES095

Kurskod: 6ES095
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i slöjd - textil 6ES097

Kurskod: 6ES097
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (historia) 6HI032

Kurskod: 6HI032
Kursansvarig: Johan Hansson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (idrott och hälsa) 6PE271

Kurskod: 6PE271
Kursansvarig: Johan Lundberg
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (matematik) 6MA049

Kurskod: 6MA049
Kursansvarig: Catarina Rudälv

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (naturkunskap) 6PE270

Kurskod: 6PE270
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (religion) 6RV019

Kurskod: 6RV019
Kursansvarig: Elisabeth Raddock
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (samhällskunskap) 6PE272

Kurskod: 6PE272
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (spanska) 6SA013

Kurskod: 6SA013
Kursansvarig: Berit Aronsson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (svenska) 6SV058

Kurskod: 6SV058
Kursansvarig: Susanne Haugen
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (svenska som andraspråk) 6SV057

Kurskod: 6SV057
Kursansvarig: Vesna Busic

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa (tyska) 6TY021

Kurskod: 6TY021
Kursansvarig: Mareike Jendis
Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i fritidshem 6PE207

Kurskod: 6PE207
Kursansvarig: Susanne Yttergren

Inbjudan till handledarkonferens

Kursplan

Bedömningsunderlag

Att undervisa i förskolan 6PE251

Kurskod: 6PE251

Kursansvarig Umeå: Agneta Malmedal

Kursansvarig Örnsköldsvik: Anna Rantala

Kursplan

Inbjudan till handledarkonferens

Bedömningsunderlaget revideras och kommer att publiceras inom kort.

Läraryrkets dimensioner (biologi) 6BI020

Kurskod: 6BIO20

Kursplan

Kursansvarig: Karolina Broman

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap) 6PE205

Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (engelska) 6LÄ053

Kurskod: 6LÄ053
Kursansvarig: John Baker
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (estetiska ämnen) 6ES037

Kurskod: 6ES037
Kursansvarig: Stigbjörn Lestander
Kursplan

Bedömingsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (hem- och konsumentkunskap) 6KN021

Kurskod: 6KN021
Kursansvarig:

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (historia) 6HI031

Kurskod: 6HI031
Kursansvarig: Johan Hansson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (idrott och hälsa) 6PE201

Kurskod: 6PE201
Kursansvarig: Peter Åström
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (matematik) 6MA034

Kurskod: 6MA034
Kursansvarig: Catarina Rudälv
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (religion) 6RV018

Kurskod: 6RV018
Kursansvarig: Niclas Lindström
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (samhällskunskap) 6PE205

Kurskod: 6PE205
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner (svenska) 6LÄ054

Kurskod: 6LÄ054
Kursansvarig: Susanne Haugen
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 6PE257

Kurskod: 6PE257
Kursansvarig: Ingela Andersson
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för åk 4-6 6PE258

Kurskod: 6PE258
Kursansvarig: Krister Ödmark
Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2 - bild 6ES080

Kurskod: 6ES080
Kursansvarig: Emil Lindqvist

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för fritidshem 2 - idrott och hälsa 6PE249

Kurskod: 6PE249
Kursansvarig: Carola Fahlén

Kursplan

Bedömningsunderlag

Lärararyrkets dimensioner för förskolan I 6PE253

Kurskod: 6PE253
Kursansvarig: Anders Råde

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan handledarkonferens

Lärararyrkets dimensioner för förskolan II 6PE254

Kurskod: 6PE254
Kursansvarig: Anna Olausson

Kursplan

Bedömningsunderlag

Inbjudan handledarkonferens

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare 6PE209

Kurskod: 6PE209
Kursansvarig: Robert Holmgren

Kursplan

Bedömningsunderlag

Undervisning och lärande – läroplansteori och didaktik med VFU (KPU) 6PE214

Kurskod: 6PE214
Kursansvarig: Torbjörn Lindmark

Kursplan

Närvaroblankett

Verksamhetsförlagd utbildning (KPU forsk) 6PE234

Kurskod: 6PE234
Kursansvarig: Karolina Broman

Kursplan

Bedömningsunderlag

Ämnesdidaktik i skolpraktiken del 2 6ES067

Kurskod: 6ES067
Kursansvarig: Erik Sigurdson

Kursplan

Bedömningsunderlag


Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik 6SY037

obs: CAMPUS och DISTANS

Kurskod: 6SY037
Kursansvarig: Ulrika Engfors-Holmbom och Liselott Åström

Kursplan

Praktikinformation

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet 6PE192

Utbytesstudenter
Kurskod: 6PE192
Kursansvarig: Gunilla Näsström

Kursplan