"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Information till handledare covid

Till handledare på kurs 6SY018, vt 2021

Hej studie- och yrkesvägledare

Först, ett stort tack för att ni är villiga att ta emot våra studenter och vara en del i deras lärande. Och detta trots den speciella situation vi befinner oss i med en pandemi som inverkar på verksamheten i stort men även på ert dagliga arbete mer precist. Utifrån situationen med covid-19 vill vi komma med några målsättningar gällande hur vi tänker oss att lösa eventuella problem som kan uppstå under praktiken. Här vet jag att flera av er har varit med under många år, medan det för andra är första gången ni tar rollen som praktikhandledare. I texten som följer försöker jag förhålla mig till detta, men förstår att viss information kan ses som onödig för några av er samtidigt som andra skulle vilja veta mer. För er som tillhör den senare gruppen är det självklart möjligt att höra av sig till mig som kursansvarig och då i första hand via e-post (annica.brannlund@umu.se).   

Vi utgår från att studenten ska genomföra praktiken ute i verksamheten och att de under sin praktik i alla lägen ska förhålla sig till de riktlinjer som FHM satt upp, vilket bland annat handlar om att stanna hemma vid förkylningssymtom. Samtidigt har vi föreskrifter som säger att frånvaro som överstiger 2 dagar ska tas igen i efterhand. För att undvika att efterlevnaden av dessa råd inte ska leda till en orimlig begäran om förlängd praktik anser vi att en större flexibilitet behövs denna termin. Det betyder att distansarbete, om det är praktiskt möjligt, under vissa förutsättningar kan tillåtas.

Nedan beskrivs hur vi tänkt oss att detta kan se ut, vilket varierar utifrån verksamhetens förutsättningar.

Verksamheten är öppen och handledaren arbetar på plats. Handledning och feedback ges vid fysiska möten. Studenten kan, om det är praktiskt möjligt, under vissa omständigheter arbeta hemifrån. Ett exempel kan vara att en student känner sig lite krasslig (ont i halsen eller snuvig) men hen anser sig inte mer påverkad än att i en pandemifri värld skulle hen gått till sin praktikplats. Ett annat exempel är att studenten bor tillsammans med personer som konstaterats smittade med covid-19. Om det då finns arbetsuppgifter som går att sköta på distans (ex lektionsplanering, digitala vägledningssamtal eller dylikt) kan studenten arbeta med detta från hemmet och det ska därmed inte ses som frånvaro. Detta upplägg ska självklart alltid ske i samråd med er ute i verksamheten.

Verksamheten är öppen men handledaren arbetar delvis på distans. Handledning och feedback kan ges både digitalt och vid fysiska möten. Studenten kan, om det är praktiskt möjligt, under vissa omständigheter arbeta hemifrån. Ett exempel kan vara att en student känner sig lite krasslig (ont i halsen eller snuvig) men hen anser sig inte mer påverkad än att i en pandemifri värld skulle hen gått till sin praktikplats. Ett annat exempel är att studenten bor tillsammans med personer som konstaterats smittade med covid-19. Om det då finns arbetsuppgifter som går att sköta på distans (ex lektionsplanering, digitala vägledningssamtal eller dylikt) kan studenten arbeta med detta från hemmet och det ska därmed inte ses som frånvaro. Detta upplägg ska självklart alltid ske i samråd med er ute i verksamheten.

Verksamheten är öppen men handledaren arbetar helt på distans. Handledning och feedback ges enbart digitalt. Viktigt blir att det finns upparbetade strukturer hur detta ska ske med bibehållen kvalité. Det är också viktigt att studenten även om handledaren arbetar på distans ges möjlighet till deltagande i det dagliga syv-arbetet. Deltagandet i syv-arbetet kan ske digitalt och/eller genom att studenten i vissa fall följer med en annan person inom verksamheten. Ett exempel kan vara relevanta möten där studenten om det är möjligt kan följa med någon annan personal inom verksamheten. Studenten kan, om det är praktiskt möjligt, under vissa omständigheter arbeta hemifrån. Ett exempel kan vara att en student känner sig lite krasslig (ont i halsen eller snuvig) men hen anser sig inte mer påverkad än att i en pandemifri värld skulle hen gått till sin praktikplats. Ett annat exempel är att studenten bor tillsammans med personer som konstaterats smittade med covid-19. Om det då finns arbetsuppgifter som går att sköta på distans (ex lektionsplanering, digitala vägledningssamtal eller dylikt) kan studenten arbeta med detta från hemmet och det ska därmed inte ses som frånvaro. Detta upplägg ska självklart alltid ske i samråd med er ute i verksamheten.

All verksamhet sker på distans: Handledning och feedback ges enbart digitalt. Viktigt blir att det finns upparbetade strukturer hur detta ska ske med bibehållen kvalité. Det är också viktigt att studenten, även när all verksamhet sker på distans ges möjlighet till deltagande i det dagliga syv-arbetet. Det betyder att studenten förväntas delta i möten, genomföra vägledningssamtal, hålla i lektioner etc. med hjälp av digitala verktyg.

Under praktikperioden ska studenterna genomföra ett antal uppgifter. Såhär tänker vi när det gäller genomförandet:

Vägledningssamtal Under praktiken skall studenten sträva efter att genomföra 20 vägledningssamtal. Vid samtalen ska karriärteorier och vägledningsmetoder som behandlats under utbildningen tillämpas. Vi uppmanar studenterna att de under samtalet försöker reflektera över vilken/vilka metoder och samtalsfärdigheter som används, samt att de efter genomförandet utvärderar samtalet. Önskvärt är att du som handledare sitter med vid samtalen och i efterhand kan ge dig feedback gällande studentens styrkor och utvecklingsområden. Detta är självklart extra viktigt i början av praktikperiod.

För vissa av er är det inget problem att studenten befinner sig tillsammans med er i ert arbetsrum, för andra är detta omöjligt (det kan bero på att arbetsrummet är litet och distans inte går att hålla, eller att ni och/eller studenten arbetar på distans).  Detta är något vi får förhålla oss till samtidigt som studenter behöver få delta vid relevanta samtal, och ni som handledare måste få möjlighet att sitta med när studenten har vägledningssamtal för att senare kunna ge feedback. Här måste vi ta till individuella och digitala lösningar. Fungerar det att livestreama samtalet så att en part kan vara med på länk? Går det att i förväg planera in några av dessa tillfällen i ett annat (större) rum? Då situationen ser så olika ut menar vi att det här får bli individuella lösningar utifrån vad som är möjligt. Det som dock är viktigt är att studenten får feedback på samtal från er i rimlig omfattning.     

Lektioner Under praktikperioden ska minst 4 lektioner planeras och genomföras av studenten (ca 30-60 min./tillfälle). Minst 2 av dessa ska utgå från någon/några av de karriärteorier som studerats under utbildningen. Målet med lektionerna ska vara att vidga elevernas/klienternas perspektiv utifrån det tema studenten valt för lektionerna. Efter lektionerna utvärderar och analyserar studenten sin insats tillsammans med dig som handledaren eller annan lämplig person (ex. klasslärare). Lektionerna kan genomföras på plats ute i verksamheten när det är möjligt, eller digitalt.

För att undvika missförstånd eller oklarheter är det viktigt att ni redan vid praktikperiodens start har ett samtal med studenten där ni lyfter det som tas upp ovan och att ni gemensamt enas om strukturer som kan fungera. Slutligen, då denna information inte är fulltäckande och alla olika tänkbara senarior inte diskuterats går det bra att ta kontakt med mig i egenskap av kursansvarig via e-post.

Vänliga hälsningar

//Annica Brännlund, Umeå universitet

 

Kontaktinformation

Senast uppdaterad: 2021-01-13