Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor och svar - KPU för forskarutbildade med bidrag

Här nedan finns några exempel på frågor och svar om bidraget.

För fördjupad information, se Förordning SFS 2016:706, Förordning (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå

Vilka får bidrag?

Om du uppfyller behörighetsvillkoren och om du också blir antagen till utbildningen är du behörig att få bidrag. Du måste bedriva studier på heltid. Du får dock inte fylla 57 år eller mer under det kalenderår du studerar. Du har dock rätt att studera utbildningen om du blir antagen oavsett ålder.

Hur ansöker jag om bidrag?

Du ansöker om bidraget via en blankett som du hittar på respektive lärosätes hemsida.

Mer information:
Umeå universitet
Karlstad universitet
Stockholms universitet/Kungliga tekniska högskolan

När ansöker jag om bidrag?

När du har fått ett gynnande antagningsbesked kan du skicka in din ansökan om bidrag. Räkna med en veckas handläggningstid. Du kan även ansöka om bidraget vid programintroduktionen vid kursstart. Obs! Vi behandlar endast ansökningar om bidrag för sökande som antagits till programmet.

Mer information finns på respektive lärosätes hemsida, se länkar ovan.

När beslutas om rätt till bidrag?

Räkna med en veckas handläggningstid.

När utbetalas bidraget?

Bidraget betalas ut månadsvis i efterskott. Det innebär att för januari utbetalas ett halvt bidrag i slutet av februari eftersom studierna endast pågår halva januari.

Kan jag få bidraget överfört till ett önskat bankkonto?

För er som inte har personkonto i Danske bank, anmäl önskat bankkonto via särskild blankett nedan. Gör gärna detta så snart du beviljats bidrag

Blankett registrera lönekonto hos Danske Bank

När beslutas om ytterligare sex månaders bidrag?

Du måste ha avklarat minst 30 hp när kontrollen görs i mitten av utbildningen. Detta baseras på Förordning SFS 2016:706.

Får jag ta studieuppehåll och återuppta studier?

Ja, ansök om studieuppehåll enligt direktiv vid respektive lärosäte i utbildningsplan samt övriga regelverk för universitetets studenter. Observera att du i regel har rätt att erhålla studieuppehåll men att du måste ansöka i tid för återupptagande av studier, samt att du inte är garanterad att kunna återuppta studier när du önskar. Återupptagande av studier bedöms i relation till möjligheter att rymmas inom kurs och erhålla VFU-plats. Observera att rätten att ansöka om examen enligt SFS 2016:705 gäller till 31 december 2031.

Mer information finns på respektive lärosätes hemsida.

Är jag garanterad bidrag i tolv månader även om jag tar studieuppehåll och därefter beviljas återupptagande av studier?

Om du beviljas studieuppehåll och sedan beviljas återupptagande av studierna så får du fortsatt bidrag för de månaderna du ytterligare studerar. Båda stegen kräver ansökan. Du måste även ansöka till kursen vid återupptagande i studier om inget annat anges. Studierna måste dock vara avslutade före 31 december 2031.

Under vilka förhållanden kan jag få behålla bidraget?

Om du är helt oförmögen att studera vid egen sjukdom, vid tillfällig vård av barn, om barn under 18 år avlidit samt vid vård av närstående. Du får behålla bidraget under den tid du anmäler, dock enligt vissa begränsningar i tid se § 10 SFS 2016:706. Anmäl ändrade förhållanden så snart som möjligt, dock inom en vecka från det att förändringen inträffade.

Vad förväntas av mig som uppbärare av bidrag?

Du ska anmäla ändrade förhållanden. Anmäl så snart som möjligt dock inom en vecka från det att förändringen inträffade.

Hur anmäler jag ändrade förhållanden?

Anmäl till kontaktperson vid respektive lärosäte.

Mer information:
Umeå universitet (i lärplattformen canvas hittar du kontaktuppgifter när du börjat studera)
Karlstad universitet
Stockholms universitet/Kungliga tekniska högskolan

Får jag jobba under tiden jag får bidrag?

Ja

Är bidraget pensionsgrundande?

Nej

Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Ja det kan du, se text om Återkrav i 22 § i SFS 2016:706.