Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kompletterande pedagogisk utbildning forskarutbildade

Den här sidan vänder sig till dig som är student på programmet. Det planeras inte för någon ytterligare antagningsomgång till detta program.

Information om coronaviruset till studenter och medarbetare

Information om coronaviruset till studenter och medarbetare

Information om VFU

KPU för forskarutbildade

Den här sidan vänder sig till dig som är antagen till KPU för forskarutbildade vid Umeå universitetet.

KURSER OCH KURSTRÄFFAR

Kurser och kursträffar start vt20

Kurser och kursträffar start vt19 - uppdaterad 190110

Kurser och kursträffar start vt 18

Kurser och kursträffar start vt17

Läs mer om kursernas innehåll i den kursplan som finns för varje kurs. Kursplanerna hittar du i kursplanesök genom att ange kurskoden.

UTBILDNINGSBIDRAG

Vanliga frågor och svar om utbildningsbidraget.

Ansökningsblankett

Registrera konto i danske bank

För frågor kring utbildningsbidrag för KPU vid Umeå universitet vänligen kontakta Eva Alenius.

PROGRAMINFORMATION

Möjliga undervisningsämnen

Examen och legitimation

Vanliga frågor och svar vad gäller KPU

Kontakta gärna oss!

Utbildningssamordnare

Utbildningsledare

Mer information

VFU-handbok för lärarstudenter
VFU-handbok för lärarstudenter

Här hittar lärarstudenter all information de behöver inför och under sin VFU!

Studieplansverktyget
Studieplansverktyget

Studieplansverktyget kan du logga in på för att få information om studiegång och VFU.

Utlandsstudier
Utlandsstudier

Det finns möjligheter till utlandsstudier i kurser, verksamhetsförlagd utbildning och praktik.

Blanketter
Blanketter

Studieuppehåll, avbrott, reseersättningar mm

Examensarbete
Examensarbete

Läs mer om examensarbete och hitta de mallar du ska använda

Rösten ett viktigt verktyg
Rösten ett viktigt verktyg

Lärarutbildningen vid Umeå universitet erbjuder sina studerande en unik chans till röst- och talträning.

Bidrag och stipendier
Bidrag och stipendier

Läs mer om bidrag och stipendier