Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kunskapsveckan inspelade föreläsningar 2021

I år erbjuder vi två inspelade föreläsningar med fokus på fritidshemmet.

Film 1

Fritidshemmet och del fyra i läroplanen

Se filmen

Film 2

Samverkan skola - fritidshem och lärande för hållbar utveckling

Filmen är inte tillgänglig längre

 

Fritidshemmet och del fyra i läroplanen

Fritidshemmet fick en egen del i läroplanen 2016, del fyra. Maria har i sin forskning analyserat alla kommentarer som inkom till Skolverket under formuleringsprocessen. Analysen visar vilka områden som kommenterades mest och vilka åsikter som framkom. Utifrån de teman som identifierats i formuleringsprocessen har sedan två fritidshem i tre olika kommuner studerats. I fallstudierna har fokus varit hur rektorer och fritidspersonal tolkar och använder sig av läroplanens del fyra i fritidshemmets verksamhet.

Maria Norqvist är doktorand i pedagogiskt arbete vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Maria har 20-årig yrkeserfarenhet  som fritidspedagog/lärare i fritidshem. Forskningen inom ramen för hennes avhandlingsprojekt fokuserar fritidshemmets del i läroplanen som trädde i kraft 2016. Avhandlingen omfattar formuleringsprocessen av läroplanens del fyra för fritidshemmet samt hur läroplanstexten tolkas och realiseras i fritidshemmets praktik.

maria.norqvist@umu.se

 

Samverkan skola - fritidshem och lärande för hållbar utveckling

I denna presentation medverkar Susanne Yttergren och Annika Manni, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Susanne arbetar som undervisande adjunkt och sitter i programrådet för de olika grundlärarprogrammen och Annika arbetar utöver undervisning som följeforskare i Umeå kommuns arbete med lärande för hållbar utveckling. Båda har lång erfarenhet av eget arbete i skola och fritidshem. Med utgångspunkt i samverkan mellan skola och fritidshem samt ett förstärkt och tydligare uppdrag för dessa båda verksamheter att arbeta med lärande för hållbar utveckling och Agenda 2030 kommer de att presentera och diskutera resultat från aktuell forskning kring dessa områden. Några centrala frågor är: Hur tillvaratas både skolans och fritidshemmets kompetenser och kvalitéer på bästa sätt i en samverkan med både gemensamma och egna mål? Hur kan hela skolan gemensamt arbeta för en hållbar utveckling, och vilka aspekter av samverkan blir då centrala?

Annika Manni arbetar utöver undervisning som följeforskare i Umeå kommuns arbete med lärande för hållbar utveckling. Både hon och Susanne Yttergren har lång erfarenhet av eget arbete i skola och fritidshem. Med utgångspunkt i samverkan mellan skola och fritidshem samt ett förstärkt och tydligare uppdrag för dessa båda verksamheter att arbeta med lärande för hållbar utveckling och Agenda 2030 kommer vi här att presentera och diskutera resultat från aktuell forskning kring dessa områden. Några centrala frågor är: Hur tillvaratas både skolans och fritidshemmets kompetenser och kvalitéer på bästa sätt i en samverkan med både gemensamma och egna mål? Hur kan hela skolan gemensamt arbeta för en hållbar utveckling, och vilka aspekter av samverkan blir då centrala?
annika.manni@umu.se

Susanne arbetar som undervisande adjunkt och sitter i programrådet för de olika grundlärarprogrammen och Annika arbetar utöver undervisning som följeforskare i Umeå kommuns arbete med lärande för hållbar utveckling. Båda har lång erfarenhet av eget arbete i skola och fritidshem. Med utgångspunkt i samverkan mellan skola och fritidshem samt ett förstärkt och tydligare uppdrag för dessa båda verksamheter att arbeta med lärande för hållbar utveckling och Agenda 2030 kommer vi här att presentera och diskutera resultat från aktuell forskning kring dessa områden. Några centrala frågor är: Hur tillvaratas både skolans och fritidshemmets kompetenser och kvalitéer på bästa sätt i en samverkan med både gemensamma och egna mål? Hur kan hela skolan gemensamt arbeta för en hållbar utveckling, och vilka aspekter av samverkan blir då centrala? susanne.yttergren@umu.se