"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Varför börja forska?

Om det är något som du intresserat dig för särskilt för under din utbildning eller under din tid som lärare eller studie- och yrkesvägledare och som du skulle vilja undersöka mer i grunden, finns möjligheten att börja forska. Att gå en forskarutbildning är stimulerande och utmanande och öppnar upp flera intressanta karriärvägar. Många som gått ut en forskarutbildning väljer att fortsätta med forskning och undervisning vid universitet, men det finns också goda möjligheter att arbeta inom skola, övrig offentlig sektor och näringsliv.

Behörighet

Eftersom den utbildningsvetenskapliga forskningen är spridd över ett stort antal institutioner, som alla har olika forskarutbildningsämnen, finns det inte något generellt svar på vilken behörighet som krävs för att bli antagen. Så snart du överväger att bygga på dina studier med en forskarutbildning, bör du därför ringa in vilket område som du skulle vilja fortsätta inom och ta reda på vilken behörighet som gäller inom det specifika området. Beroende på vad du tänkt gå vidare med kan du behöva komplettera din examen med ytterligare studier.

Behörighetskraven framgår av studieplanen för varje forskarutbildningsämne. Nedan hittar du några av de vanligaste forskningsområden som har en utbildningsvetenskaplig inriktning eller där det är möjligt att ta en licentiats- eller doktorsexamen med utbildningsvetenskaplig inriktning inom ramen för en ämnesdisciplin. Notera dock att det är möjligt att bedriva utbildningsvetenskaplig forskning vid i stort sett alla institutioner vid Umeå universitet:

  • Pedagogiskt arbete
  • Estetiska ämnen
  • Matematik
  • Naturvetenskap
  • Pedagogik
  • Historia/Religion
  • Media/Litteratur
  • Språk

Du kan kontakta forskarutbildningsansvarig eller prefekt för den institution som ansvarar för det forskningsområde du vill veta mer om.

Möjliga vägar

Beroende på vad du har för mål, eller vad den utlysta tjänsten har för tidsbegränsning, kan en forskarutbildning innebära två års studier till licentiatexamen eller fyra års studier till doktorsexamen. Om du vill arbeta inom universitetsvärlden är den längre utbildningen att rekommendera, men den kortare licentiatsutbildningen kan också kvalificera dig att söka till vidare studier mot doktorsexamen

Forskarskola

Det har blivit allt vanligare att forskarutbildning sker inom ramen för en forskarskola. Att vara antagen i forskarskola innebär att ingå in en större grupp doktorander som läser gemensamma kurser och deltar i olika aktiviteter som t ex forskningsinternat. Lärarhögskolan ansvarar för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som i nuläget samlar doktorander från tre närliggande kommuner och ett femtontal olika institutioner vid Umeå universitet. Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området välkomnar både de doktorander som Lärarhögskolan delfinansierar och, i mån av plats, forskarstuderande med annan finansiering som intresserar sig för det utbildningsvetenskapliga området.

Läs mer om forskarskolan

Lärarhögskolan stödjer forskarutbildning

Lärarhögskolan vid Umeå universitet är en administrativ enhet (ej undervisande, forskande) och bedriver därför ingen egen forskarutbildning. Däremot stödjer Lärarhögskolan institutionernas utveckling av utbildningsvetenskaplig forskarutbildning genom delfinansiering av doktorandtjänster och arrangerande av kurser och aktiviteter i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Senast uppdaterad: 2020-02-03