"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Johnér Bildbyrå AB, Plattform

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU)

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) drivs av Lärarhögskolan och inkluderar forskarstuderande och handledare från hela universitetet. Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området verkar för att skapa en kreativ och sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Forskarskolans verksamhet är öppen för alla forskarstuderande vid Umeå universitet som intresserar sig för utbildningsvetenskaplig forskning. Om du är doktorand och bedriver forskning av relevans för det utbildningsvetenskapliga området är du och dina handledare därför hjärtligt välkommen att delta i forskarskolans arrangemang.

Om forskarskolan

Information om forskarskolan och ledningsgruppen

Doktorandprojekt vid forskarskolan

Läs mer om pågående eller avslutade doktorandprojekt

För forskarskolans doktorander

Här hittar du som är doktorand vid FU information om aktuella kurser, lärplattformar mm

De senaste nyheterna

Ny kunskap om provtagares motivation och problemlösningsstrategi

Forskning från Umeå universitet utvecklar metoder för att skapa bättre prov och enkäter.

Stora förändringar i synen på frihetstiden och Gustav III:s tid

Ny avhandling visar hur historieförmedlingen har genomgått stora förändringar under 1800- och 1900-talet.

Lyckad samverkan mellan forskarskolor

Doktorandinternat med fokus på utbildningsvetenskap och praktiknära skolforskning

Nyheter

Ny kunskap om provtagares motivation och problemlösningsstrategi
Publicerad: 2023-05-16

Forskning från Umeå universitet utvecklar metoder för att skapa bättre prov och enkäter.

Stora förändringar i synen på frihetstiden och Gustav III:s tid
Publicerad: 2023-05-08

Ny avhandling visar hur historieförmedlingen har genomgått stora förändringar under 1800- och 1900-talet.

Lyckad samverkan mellan forskarskolor
Publicerad: 2023-05-04

Doktorandinternat med fokus på utbildningsvetenskap och praktiknära skolforskning

Vad är det för vits med litteraturstudier i skolan?
Publicerad: 2021-04-08

I en ny avhandling av Gustav Borsgård diskuteras vilken roll litteraturundervisningen ska spela i skolan.

Senast uppdaterad: 2023-06-08