Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lokalförsörjningsenheten

Lokalförsörjningsenheten arbetar inom områdena lokalförsörjning, säkerhet, fysisk arbetsmiljö och hållbarhet. Genom projektledning och samverkan verkar enheten för att campusmiljöerna, såväl inre som yttre, är verksamhetsanpassade, tillgängliga, säkra och hållbara. I lokalportföljen finns en långsiktighet avseende ekonomi och risktagande.

Anknutna

Carolin Johansson, övrig/annan befattning
Telefon
072-705 08 30
Telefon
090-786 99 48

Lokalplanerare för Konstnärligt campus, Beteendevetarhuset, Humanisthuset, Norra Beteendevetarhuset och Polishuset.

Johanna Westberg, konsult

Lokalplanerare för Biologihuset, Fysikhuset, Förvaltningshuset, Naturvetarhuset, Universitetsledningshuset, Vårdvetarhuset, Östra Paviljongen och IKSU samt samordnare för fysisk tillgänglighet.