Hoppa direkt till innehållet
printicon

Docenter

Oavlönade docenter som antagits vid Medicinska resp. Medicinsk-odontologiska fakulteten sedan 1960. Alfabetisk förteckning: Namn, ämne, årtal för beslut.

A

Ulrika Aasa, fysioterapi, 2017
Rolf Adolfsson, psykiatri, 1988
Christina Ahlgren, sjukgymnastik, 2006
Olof Ahlgren, ortopedisk kirurgi, 1983
Ulf Ahlgren, molekylär utvecklingsbiologi, 2006
Clas Ahlm, infektionssjukdomar, 2004
Jan Ahlqvist, oral diagnostisk radiologi, 2002
Li Aihong, klinisk kemi, 2011
Gerd-Marie Alénius, reumatologi, 2014
Lena Aléx, omvårdnad, 2011
Håkan Alfredson, idrottsmedicin/ortopedi, 1999
Annika Allard, virologi, 2008
Per Allard, psykiatri, 1998
Bela Almay, neurologi, 1989
Peter M Andersen, neurologi, 2000
Christer Andersson, allmänmedicin, 2003
Gustav Andersson, anatomi, 2019
Åke Andersson, kirurgi, 1970
Berit Ardlin, odontologisk teknologi, 1993
Niklas Arnberg, virologi, 2006
Conny Arnerlöv, kirurgi, 1999
Anna Arnqvist, medicinsk mikrobiologi, 2006
Thomas Asklund, onkologi, 2014
Kjell Asplund, invärtes medicin, 1981
Kenneth Asplund, omvårdnadsforskning, 1997
Alem Atalay, psykiatri, 2002
Elsy Athlin, omvårdnadsforskning, 1999
Leif Athlin, kirurgi, 1989
Bertil Axelsson, kirurgi med inriktning mot palliativ medicin, 2012

B

Ludvig Backman, anatomi, 2017
Margareta Barnekow Bergkvist, epidemiologi o. folkhälsovet., 2005
Jörgen Becker, kirurgi, 1973
Gunhild Beckman, medicinsk genetik, 1975
Parviz Behnam Motlag, experimentell onkologi, 2010
Anders Behndig, oftalmiatrik, 2004
Annelie Behndig, lungmedicin, 2017
Ingvar Bergdahl, yrkes- och miljömedicinsk toxikologi, 2005
Mikael Bergenheim, experimentell neurologi, 2000
Tommy Bergenheim, neurokirurgi, 1995
Diana Berggren, öron-, näs- och halssjukdomar, 2002
Lennart Berggren, oftalmiatrik, 1967
Anders Bergh, anatomi, 1982
Anna Berghard, molekylärbiologi, 2000
Lars Bergljung, kirurgi, 1968
Staffan Berglund, pediatrik, 2019
Bo Bergman, urologi, 1979
Erik Bergström, epidemiologi och folkhälsovetenskap, 1999
Ingemar T:son Bergström, invärtesmedicin, 1961
Sven Bergström, med. mikrobiologi, 1989
Birgitta Bernspång, arbetsterapi och rehabilitering, 1996
Christer Bessing, odontologisk teknologi, 1991
Mari Bixo, obstetrik och gynekologi, 2002
Per Bjerle, klinisk fysiologi, 1975
Leif Bjermer, lungmedicin, 1989
Martin Björklund, fysioterapi, 2012
Stefan Björklund, medicinsk kemi, 1999
Bengt Björkstén, pediatrik, 1975
Ulf Björnstig, kirurgi, 1991
Håkan Blom, medicin, 1990
Sigfrid Blom, klinisk neurofysiologi, 1967
Anders Blomberg, lungsjukdomar, 2004
Hans K:son Blomqvist, pediatrik, 1983
Patric Blomstedt, neurokirurgi, 2010
Yulia Blomstedt, epidemiologi och global hälsa, 2015
Lars Bläckberg, medicinsk och fysiologisk kemi, 1986
Ove Bodlund, psykiatri, 1998
Staffan Bohm, molekylärbiologi (tek/nat), 2001
Jens Boman, klinisk virologi, 2014
Kurt Boman, medicin, 1990
Thomas Borén, medicinsk mikrobiologi, 2000
Maria Brattsand, molekylär medicin, 2017
Mogens Bredgaard Sorensen, anestesiologi och intensivvård, 1983
Håkan Brodin, hälsoekonomi, 2009
Christine Brulin, omvårdnad, 2005
Lennart Bråbäck, pediatrik, 2004
Inga-Britt Bränholm, arbetsterapi och rehabilitering, 1997
Margareta Brännström, omvårdnad, 2016
Thomas Brännström, patologi, 2000
Rolf Brönnestam, klinisk bateriologi, 1973
Gösta Bucht, geriatrik o långvårdsmedicin, 1986
Jonas Burén, experimentell medicin, 2013
Lars Burman, medicinsk mikrobiologi, 1971
Marie Burstedt, oftalmiatrik, 2012
Ove Bäck, dermatologi o venereologi, 1977
Birgitta Bäckman, pedodonti, 1996
Torbjörn Bäckström, exp. gynekologi, 1981 obst. o. gynekologi, 1987

C

Stefan Cajander, patologi, 1983
Bo Carlberg, internmedicin, 2007
Sven Carlsson, medicinsk och fysiologisk kemi, 1987
Bengt Carlsöö, experimentell oto-rhino-laryngologi, 1975
Felipe Cava, molekylärbiologi, 2014
Bertil Cedergren, obstetrik o gynekologi, 1986
Yücel Cengiz, kirurgi, 2016
Andrei Chabes, medicinsk kemi 2009
Emmanuelle Charpentier, medicinsk mikrobiologi, 2013
Jayanti Chotai, psykiatrisk epidemiologi, 2001
Ola Collin, anatomi, 2001
Albert G Crenshaw, experimentell idrottsmedicin, 2000
Monica Christianson, sexuell och reproduktiv hälsa, 2016
Sead Crnalic, ortopedi 2015

D

Lars-Olof Dahlbäck, kirurgi, 1970
Gösta Dahlén, klinisk kemi, 1975
Per Dahlqvist, internmedicin, 2017
Åke Dahlqvist, oto-rhino-laryngologi, 1988
Tore Dalén, ortopedi, 2004
Lena Damber, cancerepidemiologi, 2003
Jan-Erik Damber, fysiologi, 1980 urologi, 1988
Mats-Göran Damber, obstetrik o gynekologi, 1978
Patrik Danielson, anatomi, 2012
Ella Danielsson, omvårdnad, 2000
Carl-Olov Danielsson, obstetrik o gynekologi, 1965
Åke Danielsson, invärtesmedicin, 1981
Alexandru Dasu, radiofysik, 2008
Sofie Degerman, experimentell patologi, 2018
Jan van Dijken, kariologi, 1989
Mats Djupsjöbacka, rörelsevetenskap, 2013
Lennart Domellöf, kirurgi, 1986
Magnus Domellöf, pediatrik, 2009
Michael Druzin, fysiologi, 2019
Milos Duchek, urologisk kirurgi, 1978
Thomas Dyckner, medicin, 1984

E

Benoni Edin, fysiologi, 1991
Kerstin Edin, folkhälsovetenskap, 2015
Helena Edlund, medicinsk molekylärbiologi, 1997
Thomas Edlund, molekylärbiologi, 1984
David Edvardsson, omvårdnad, 2009
Torbjörn Egelrud, medicinsk kemi, 1975 dermatologi o. venereologi, 1985
Martin Eisemann, medicinsk psykologi, 1987
Börje Ek, medicin, 1970
Anders Eklund, medicinsk teknik, 2005
Bertil Ekstedt, farmakologi, 1980
Fredrik Elgh, virologi, 2002
Mats Eliasson, medicin, 2001
Lars-Gunnar Elmqvist, ortopedi, 2002
Theodor Elmros, dermatologi o. venereologi, 1979
Magdy El-Salhy, experimentell medicin, 1994 medicin, 1998
Stefan Emdin, patologi, 1982 kirurgi, 1989
Maria Emmelin, epidemiologi och folkhälsovetenskap, 2009
Bo Enfors, oto-rhino-laryngologi, 1965
Birgitta Engström, omvårdnad, 2001
Karl Gunnar Engström, histologi med cellbiologi, 1994
Eva Ericson-Lidman, omvårdnad, 2016
Malin Eriksson, folkhälsovetenskap, 2015
Martin Ericsson, invärtes medicin, 1979
Anders Eriksson, rättsmedicin, 1981
Anders Eriksson, pediatrik, 1992
Johan Eriksson, kognitiv neurovetenskap, 2017
Kåre Eriksson, experimentell yrkes- och miljömedicin, 2005
Marie Eriksson, experimentell medicin, 2012
Mikael Eriksson, onkologi, 1995
Peter Eriksson, medicin, 1987
Sture Eriksson, geriatrik, 1990
Eva Eurenius, folkhälsovetenskap, 2016
Magnus Evander, virologi, 2000

F

Markku Fagerlund, diagnostisk radiologi, 1991
Anna Fahlgren, infektionsbiologi, 2017
Martin Fahlström, rehabiliteringsmedicin, 2008
Sven Ferry, allmänmedicin, 1993
Göran Fex, medicinsk kemi, 1970
Orvar Finnström, pediatrik, 1971
Anncristine Fjellman-Wiklund, sjukgymnastik, 2010
Lennart Flygare, diagnostisk radiologi, 2017
Harald Fodstad, neurokirurgi, 1981
Erik Forestier, pediatrik, 2003
Mattias Forsell, immunologi, 2019
Bertil Forsberg, miljömedicinsk epidemiologi, 2005
Lars Forsgren, neurologi, 1991
Sture Forsgren, anatomi, 1989
Kristina Forsman, med molekylär genetik, 1997
Annika Forssén, medicin, 2007
Christopher Fowler, farmakologi, 1985
Matthew S. Francis, molekylärbiologi, 2006
Barbara Frankel, histologi, 1985
Bo Frankendahl, gynekologisk radioterapi, 1973
Karl Franklin, invärtesmedicin, 2001
Karl Franklin, kirurgi, 2015
Paul Franks, experimentell medicin, 2007
Per Fransson, onkologi, 2012
Lars Franzén, onkologi, 1994
Bo Fredrikzon, pediatrik, 1980
Sven Friberg, ortopedisk kirurgi, 1978
Jan Fridén, anatomi, 1986 handkirurgi, 1990
Curt Furberg, klinisk fysiologi, 1968
Bengt Fåhraeus, urologisk kirurgi, 1975
Maria Fällman, cell- och molekylärbiologi, 1996

G

Alexander von Gabain, molekylärbiologi, 1984
Nelson Gekara, infektionsbiologi, 2017
Björn Gerdle, arbetsfysiologi, 1988 med. rehabilitering, 1991
Gideon Gerhardsson, teknisk arbetshygien, 1972
Lars Gerhardsson, medicin, 1988
Jonathan Gilthorpe, experimentell neurovetenskap, 2017
Eva-Lotta Glader, internmedicinsk forskning, 2014
Isabel Goicolea, epidemiologi och global hälsa, 2014
Irina Golovleva, molekylär genetik, 2004
Leif Gothefors, pediatrik, 1977
Caroline Grabbe, medicinsk molekylärbiologi, 2017
Kjell Grankvist, histologi med cellbiologi, 1984 klin. kemi, 1988
Helena Grip, medicinsk teknik, 2017
Thomas Grundström, molekylärbiologi, 1984
Henrik Grönberg, onkologi, 1998
Christer Grönlund, medicinsk teknik, 2012
Bethany van Guelpen, experimentell patologi, 2011
Martin Gullberg, immunologi, 1987
Lena Gunhaga, utvecklingsbiologi, 2009
Johan Gunne, protetik, 1995
Maria Gustafsson, farmaci, 2018
Per E Gustafsson, folkhälsovetenskap, 2014
Yngve Gustafson, geriatrik, 1996
Hans Gustafsson, oto-rhino-laryngologi, 1989
Erik Gylfe, histologi, 1975
Mats Gåfvels, fysiologi, 1992

H

David Haage, experimentell neuroendokrinologi, 2012
Markku Haapamäkti, kirurgi 2010
Mats Hagberg, anatomi, 1983
Senada Hajdarevic, omvårdnad, 2019
Bengt Hallberg, cellbiologi, 2000
Per Hallberg, medicinsk teknik, 2015
Lars Hallén, ortopedi, 1965
Mats Hallman, käkkirurgi, 2005
Göran Hallmans, patologi, 1980
Katarina Hamberg, allmänmedicin, 2004
Peter Hammarsten, tumörbiologi, 2014
Anne Hammarström, folkhälsovetenskap, 1994
Marie-Louise Hammarström, immunologi, 1989
Mikael Haney, anestesiologi och intensivvård, 2006
Kjell Hansson Mild, teor. medicinsk fysik, 1976
Lennart Hardell, onkologi, 1984
Gun-Marie Hariz, arbetsterapi, 2012
Marwan Hariz, neurokirurgi, 1993
Vasili Hauryliuk, mikrobiologi, 2015
Niilo Havu, patologi, 1970
Gudrun Hedberg, arbetslivets socialmedicin, 1989
Maria Hedberg, experimentell bakteriologi, 2010
Anders Hedin, immunologi, 1993
Håkan Hedman, molekylär onkologi, 2003
Linnea Hedman, epidemiologi och folkhälsovetenskap, 2017
Jan Heijbel, pediatrik, 1992
Sten Hellström, anatomi, 1978 oto-rhino-laryngologi, 1990
Claes Henning, klin bakteriologi, 1993
Joakim Hennings, kirurgisk och perioperativ vetenskap, 2019
Eva Henje Blom, barn- och ungdomspsykiatri, 2017
Roger Henriksson, hist med cellbiologi, 1984 onkologi, 1989
Karin Henriksson-Larsén, klin fysiologi, 1992
Olle Hernell, medicinsk kemi, 1976, pediatrik, 1983
Sven-Ola Hietala, röntgendiagnostik, 1974
Christer Hildingsson, ortopedi, 1997
Anders Hofer, medicinsk kemi, 2008
Per-Åke Hofer, patologi, 1974
Jonas von Hofsten, cell- och molekylärbiologi, 2012
Monica Holmberg, medicinsk genetik, 2001
Dan Holmberg, immunologi, 1986
Nils-Gunnar Holmberg, obstetrik o gynekologi, 1968
Per Åke Holmgren, obstetrik o gynekologi, 2003
Gösta Holmgren, med genetik, 1974 pediatrik, 1975
Dan Holmlund, kirurgi, 1968
Juhani Holst, obstetrik o gynekologi, 1990
Bertil Hoorn, virologi, 1974
Magnus Hultin, anestesi och intensivvård, 2013
Magnus Hultdin, patologi, 2015
Johan Hultdin, klinisk kemi, 2009
Anna-Karin Hurtig, folkhälsovetenskap, 2008
Lena Håglin, klinisk näringslära, 2002
Stellan Håkansson, pediatrik, 1989
Charlotte Häger-Ross, sjukgymnastik, 2003
Erik Hägg, invärtesmedicin, 1975
Bruno Hägglöf, pediatrik, 1992, barn- och ungdomspsykiatri, 1998
Ulla Hällgren Graneheim, omvårdnad, 2011
Ulf Högberg, obstetrik o gynekologi, 1991
Per Hörnsten, medicin, 1998
Åsa Hörnsten, omvårdnad, 2012

I

Annika Idahl, obstetrik och gynekologi, 2019
Lars-Åke Idahl, histologi, 1973
Rolf Ingemarson, medicinsk kemi, 1996
Ulf Isaksson, omvårdnad, 2014
Leif A Israelsson, kirurgi, 2001
Fredrik Ivars, immunologi, 1993
Anneli Ivarsson, epidemiologi och folkhälsovetenskap, 2008

J

Lars Jacobsson, psykiatri, 1975
Stig Jacobsson, farmakologi, 2005
Urban Janlert, epidemiologi o. folkhälsovetenskap, 1997
Lilian Jansson, omvårdnad, 2002
Jan-Håkan Jansson, medicin, 1997
K G Janunger, kirurgi, 1996
Slobodan Jaric, experimentell idrottsmedicin, 2000
Torgny Jeneskog, fysiologi, 1976
Poul Erik H Jensen, immunkemi, 1999
Steen M. Jensen, kardiologi, 2006
Jan-Olof Jeppsson, medicinsk kemi, 1967
Gauti Jóhannesson, oftalmiatrik, 2017
Anders Johansson, experimentell parodontologi, 2006
Anders Johansson, infektionssjukdomar, 2007
Bengt Johansson, kardiologi, 2009
Erik Johansson, medicinsk kemi, 2004
Eva Johansson, psykiatri, ssk rätts- o socialpsykiatri, 1973
Eva Johansson, allmänmedicin, 2004
Folke Johansson, neurologi, 1989
Håkan Johansson, fysiologi, 1984
Inga-Maj Johansson, neuroendokrinologi, 2005
Jörgen Johansson, molekylärbiologi, 2010
Lars Johansson, internmedicin, 2017
Lennart Johansson, radiofysik, 1996
Mikael Johansson, onkologi, 2016
Roland S Johansson, fysiologi, 1981
Staffan Johansson, fysiologi, 1996
Owe Johnson, medicinsk kemi, 1976 medicin, 1984
Elisabeth Jonsén, omvårdnad, 2010
Håkan Jonsson, cancerepidemiologi, 2007
Bengt Jonsson, anatomi, 1972
Per Juto, klinisk virologi , 1988

K

Pontus Karling, internmedicin, 2019
Fredrik Karlsson, logopedi, 2015
Stefan Karlsson, medicinsk teknik, 2003
Mikael Karlsson, radiofysik, 1993
Roger Karlsson, allmänmedicin, 1996
Stig Karlsson, geriatrisk omvårdnad, 2006
Ulf Karlsson, anatomi, 1966
Kjell Karp, klin. fysiologi, 1991
Juha Karvonen, klin. fysiologi, 1982
Elsadig Kazzam, kardiologi, 2001
Milos Kesek, kadiologi, 2011
Alistair H Kidd, virologi, 1996
Mona Kihlgren, omvårdnadsforskning, 1997
Paul Kingham, anatomi, 2017
John Kinsman, global hälsa, 2013
Olof Kjellgren, gynekologisk radioterapi, 1962
Anne-Liis von Knorring, barn- o ungdomspsykiatri, 1985
Lars von Knorring, psykiatri, 1976
Anders Knutsson, yrkesmedicinsk epidemiologi, 1995
Lars-Owe Koskinen, neurokirurgi, 1997
Maria Krafft, experimentell kirurgi med inriktning mot trafikmedicin, 2010
Per Kristiansson, allmänmedicin (flyttad fr Uppsala univ.), 2010
Anders Kristoffersson, kirurgi, 1992
Berit Kriström, pediatrik, 2016
Gunnar Kullgren, psykiatri, 1991
Carina Källestål, epidemiologi o. folkhälsovetenskap, 2001
Johan Kärrholm, ortopedisk kirurgi, 1987

L

Bengt Lagerkvist, pediatrik, 1978
Lauri Laitinen, neurokirurgi, 1980
Ann Lalos, psykosocial obstetrik o. gynekologi, 1996
Othon Lalos, obstetrik o. gynekologi, 1986
Göran Landberg, experimentell patologi, 1997
Evelina Landstedt, epidemiologi och folkhälsovetenskap, 2018
Ulf Landström, fysikalisk yrkeshygien, 1983
Anne Larsson Strömvall, radiofysik, 2013
Göran Larsson, medicinsk biofysik, 2007
Lars Larsson, lungmedicin, 2002
Eva-Lotta Larsson, immunologi, 1981
Olle Larsson, medicin, 1967
Sune Larsson, ortopedisk kirurgi, 1991
Sven-Erik Larsson, ortopedisk kirurgi, 1969
Maria Larsson Lund, arbetsterapi, 2010
Katarina Laurell, neurologi, 2016
Claude Laurent, oto-rhino-laryngologi, 1993
Tomas Leandersson, experimentell patologi, 1985
Per Leffler, miljömedicin 2010
Kristina Lejon, immungenetik, 2005
Rudolf Lemperg, ortopedi, 1968
Per Lenner, onkologi, 1983
Åke Lernmark, histologi, 1972
Jan Lexell, experimentell neurologi, 1992
Ing-Marie Lidström, yrkesmedicin, 1975
Pernilla Lif Holgersson, pedodonti, 2014
Mikael Lilja, folkhälsa och klinisk medicin, 2019
Ingrid Liljelind, yrkes- och miljömedicinsk forskning, 2011
Bengt Liljequist, röntgendiagnostik, 1961
Lisbet Lind, medicinsk molekylär genetik, 2000
Torbjörn Lind, pediatrik, 2012
Bernt Lindahl, beteendemedicin, 2003
Olof Lindahl, medicinsk teknik, 1996
Anne Lindberg, lungmedicin 2010
Willem van der Linden, kirurgi, 1961
Christina Lindén, oftalmiatrik, 2003
Britt-Marie Lindgren, omvårdnad, 2017
Jack Lindh, onkologi, 1995
Lars Lindholm, epidemiologi o. folkhälsovetenskap, 2000
Åke Lindholm, kirurgi, 1960
Marie Lindkvist, epidemiologi och biostatistik, 2017
Gudrun Lindmark, kirurgi, 1998
Krister Lindmark, kardiologi, 2017
David Lindquist, onkologi, 2016
David Lindquist, experimentell onkologi, 2014
Susanne Lindquist, experimentell pediatrik, 2017
Bengt Lindqvist, medicin ssk. nefrologi, 1965
Melker Lindqvist, röntgendiagnostik, 1980
Per Lindqvist, kardiologisk forskning, 2009
Britta Lindström, sjukgymnastik, 2006
Per Lindström, histologi med cellbiologi, 1987
Peter Lindvall, neurokirurgi, 2013
Gunnar Lingårdh, urologisk kirurgi, 1971
Folke Lithner, invärtesmedicin, 1978
JingXia Liu, anatomi, 2015
Kui Liu, cellbiologi, 2008
Lotta Ljung, reumatologi, 2019
Börje Ljungberg, urologi, 1987
Ronny Lorentzon, ortopedisk kirurgi, 1978
Annekatrin Lukanova, cancerepidemiologi, 2011
Pernilla Lundberg, oral biologi, 2008
Dan Lundblad, kardiologi, 2009
Bo Lundbäck, lungmedicin, 2000
Erik Lundgren, medicinsk genetik, 1972 experimentell patologi, 1973
Rune Lundgren, lungmedicin, 1984
Stefan Lundgren, käkkirurgi, 1993
Lillemor Lundin-Olsson, sjukgymnastik, 2007
Berit Lundman, omvårdnad, 2001
Karl-Martin Lundmark, pediatrik, 1967
Richard Lundmark, medicinsk biokemi, 2013
Anita Lundström, dermatologi och venereologi, 1995
Bo Lundström, röntgendiagnostik, 1972
Anita Lundström, dermatologi och venereologi, 1995
Bo Lundström, röntgendiagnostik, 1972
Ronnie Lundström, fysikalisk yrkeshygien, 1988
Jörgen Lundälv, trafikmedicin, 2007
Per-Olof Lycksell, med biofysik, 1995
Niels Lynöe, socialmedicin, 1996
Eugene Lyskov, experimentell neurologi, 2002
Mats Löfgren, obstetrik och gynekologi, 2013
Richard Löfvenberg, ortopedi, 2003
Hugo Lövheim, geriatrisk forskning, 2012

M

Hans Malker, epidemiologi och folkhälsovetenskap, 1998
Christer Malm, experimentell muskelbiologi, 2007
Jan Malm, neurologi, 1999
Jan Marcusson, experimentell geriatrik, 1988
Stefan Marklund, medicinsk kemi, 1972 klinisk kemi, 1983
Takeshi Matsunaga, immunologi, 1990
Iréne Matthis, psykiatri, 2003
Bengt Mattsson, psykiatri, 1974 allmänmedicin, 1986
Cecilia Mattsson, medicinsk forskning, 2006
Sten Mattsson, ortopedisk kirurgi, 1976
Ya-Fang Mei, virologi, 2011
Beatrice Melin (tid. Malmer), onkologi, 2006
Hans Melin, invärtesmedicin, 1965
Göran Mellbring, kirurgi, 1986
Torbjörn Messner, medicin, 2003
Piotr Michno, ortopedi, 2011
José L Millán, med. o. fys. kemi, 1990; medicinsk genetik, 1993
Lucia Mincheva-Nilsson, immunologi, 2001
Tom Mjörndal, klinisk farmakologi, 1984
Hans Modig, medicinsk strålbiologi, 1978
Ingrid Mogren, obstetrik o gynekologi, 2005
Margareta Molin, protetik, 1994
Thor Monsen, klinisk bakteriologi 2009
Thomas Mooe, medicin, 2004
Per Morberg, ortopedisk kirurgi, 2017
Sebastian Mukka, ortopedi, 2019
Lars Mårtensson, immunogenetik, 1966
Carl-Gustaf Mählck, obstetrik o gynekologi, 1994
Christian Möller, pediatrik, 1991
Eva Mönestam, oftalmiatrik, 2005
Stellan Mörner, kardiologi, 2010

N

Alan Nahum, medicinsk radiofysik, 1983
Silvana Naredi, anestesiologi och intensivvård, 2006
Estelle Naumburg, pediatrik, 2017
Nawi Ng, epidemiologi och global hälsa, 2011
Ingeborg Nilsson, arbetsterapi, 2014
Maria Nilsson, folkhälsovetenskap, 2017
Tohr Nilsson, yrkes- och miljömedicin, 2005
Kjell G Nilsson, ortopedi, 2000
Torbjörn Nilsson, klin kemi, 1991
Margareta Norberg, epidemiologi och global hälsa, 2015
Monica Nordberg, hygien, 1981
Ingrid Nordenson, med genetik, 1980
Erik Nordh, neurofysiologi, 2005
Per Nordin, kirurgi, 2010
Anna Nordström, idrottsmedicin, 2011
Peter Nordström, experimentell idrottsmedicin, 2000
Rolf Nordström, plastikkirurgi, 1988
Stefan Nordström, med genetik, 1978
Mari Norgren, bakteriologi, 1995
Lena Norlund, histologi med cellbiol, 1987
Staffan Normark, medicinsk mikrobiologi, 1971
Karl Fredrik Norrback, experimentell psykiatri, 2013
Örjan Norrgård, kirurgi, 1991
Fredrik Norström, epidemiologi och biostatistik, 2016
Lev Novikov, experimentell neuroanatomi, 2002; anatomi 2010
Liudmila Novikova, anatomi, 2010
Tor Ny, molekylärbiologi, 1987
André Nyberg, fysioterapi, 2019
Lars Nyberg, geriatrisk fysioterapi, 2002
Rune Nyberg, obstetrik o gynekologi, 1968
Henry Nyhlin, invärtes medicin, 1989
Tufve Nyholm, medicinsk bildbehandling, 2012
Karin Nylander, experimentell patologi, 2001
P-O Nylander, experimentell psykiatri, 1996
Elisabet Nylander Lundqvist, dermatologi och venerologi, 2005
Lennarth Nyström, epidemiologi, 2003
Elisabeth Nyström, käkkirurgi, 2005
Åke Nyström, handkirurgi, 1992
Ulf Näslund, medicin, 1997

O

Bo Odén, kirurgi, 1961
Rolf Ohlsson, tumörbiologi, 1986
Per-Arne Oldenborg, histologi med cellbiologi, 2003
Gunilla Olivecrona, medicinsk och fysiologisk kemi, 1982
Magnus Olivecrona, neurokirurgi, 2013
Bert-Ove Olofsson, medicin, 1985
Birgitta Olofsson, ortogeriatrisk omvårdnad, 2014
Jan I Olofsson, fysiologi, 1995 obstetrik o gynekologi, 1999
Katarina Olofsson, öron-, näs- och halssjukdomar med inriktning mot röst- och talrubbningar, 2014
Björn Olsen, infektionssjukdomar, 1998
Tommy Olsson, medicin, 1991
Ulrika Ottander, obstetrik och gynekologi, 2019
Lars Oreland, farmakologi, 1972
Jan Oscarsson, molekylärbiologi, 2010
Ulrika Ottander, obstetrik och gynekologi, 2019

P

Richard Palmqvist, experimentell patologi, 2003
Ulrich von Pawel-Rammingen, moleylärbiologi, 2007
Gunnar Paulin, ortodonti, 1993
Fatima Pedrosa-Domellöf, anatomi, 1996; oftalmiatrik, 2007
Hjördis Perris, med. psykologi, 1984
Emma Persson, experimentell onkologi, 2017
Lars-Åke Persson, pediatrik, 1990
Sven-Åke Persson, farmakologi, 1979
Solveig Persson-Sjögren, histologi med cellbiologi, 2005
Albert Peteris, fysiologi, 1989
Solveig Petersen, epidemiologi och folkhälsovetenskap, 2015
Ulrika Pettersson Kymmer, medicin, 2011
Erik Pihl, patologi, 1968
Gunnar Pohl, med. och fysiologisk kemi, 1992
Franz Probst, röntgendiagnostik, 1974

R

Olev Rais, kirurgi, 1963
Maria Ransjö, oral cellbiologi, 1992
Solbritt Rantapää Dahlqvist, reumatologi, 1989
Birgit Holritz Rasmussen, omvårdnad, 2006
Torgny Rasmuson, onkologi, 1993
Börje Rehn, sjukgymnastik, 2011
Sebastian Reiz, anestesi o. intensivvård, 1980
Katrine Åhlström Riklund diagnostisk radiologi, 1998
Ivar Ringqvist, klinisk fysiologi, 1972
Joacim Rocklöv, epidemiologi, 2013
Olov Rolandsson, allmänmedicin, 2005
Göran Roos, patologi, 1982
Pål Rooth, histologi med cellbiologi, 1997
Erik Rosendahl, sjukgymnastik/fysioterapi, 2011
Jörgen Rutegård, allmän kirurgi, 1994
Martin Rutegård, kirurgi, 2019
Erik Ruuth, cell- och molekylärbiologi, 2001
Mats Ryberg, internmedicin, 2017
Annika Rydberg, pediatrik, 2008
Anders Rydh, diagnostisk radiologi 2009
Jan Rydnert, obstetrik o gynekologi, 1987
Eva Rylander-Thorson, obstetrik o gynekologi, 1977
Eva Rönmark, lungmedicin, 2008
Birgit Rösblad, sjukgymnastik, 2004

S

Nasim Sabouri, medicinsk kemi, 2019
Pär Salander, psykosocial onkologi, 2001
Arkan S. Sayed-Noor, ortopedi, 2013
Ellinor Salander Renberg, medicinsk psykologi, 2005
Bengt Salén, oto-rhino-laryngologi, 1969
Jonatan Salzer, neurologi, 2019
Eva Samuelsson, allmänmedicin, 2006
Gösta Samuelsson, pediatrik, 1971
Miguel San Sebastian, internationell hälsa, 2008
Ola Sandgren, oftalmiatrik, 1995
Mikael Sandlund, psykiatri, 2002
P O Sandman, omvårdnadsforskning, 1995
Björn Sandström, experimentell klinisk kemi, 1997
Bo Sandström, obstetrik o. gynekologi, 1973
Gunnar Sandström, försvarsmedicinsk mikrobiologi, 1993
Herbert Sandström, allmänmedicin, 2005
Monica Sandström, experimentell miljömedicin, 2006
Olof Sandström, pediatrik, 2014
Thomas Sandström, lungmedicin, 1991
Anita Sandström-Holmgren, epidemiologi o folkhälsovetenskap, 1997
Regina Santamäki Fischer, omvårdnad, 2015
Amir Sherif, andrologi och urologi, 2014
Marcus Schmitt-Egenolf, dermatologi och venereologi, 2007
Bo von Schoultz, obstetrik o. gynekologi, 1974
Barbara Schumann, epidemiologi och folkhälsovetenskap, 2017
Yuri Schwartz, genetik, 2016
Jan Schönebeck, urologisk kirurgi,
Janove Sehlin, histologi, 1972
Åke Sellström, histologi med cellbiologi, 1981
Henrik Semb, med. molekylärbiologi, 1997
Charles Sentman, molekylär immunologi, 1997
Bo Settergren, infektionssjukdomar, 1992
Pascalis Sideras, molekylär immunologi, 1992
Sören Sigvardsson, beteendegenetik, 1985
Herbert Silfvenius, fysiologi, 1972; neurokirurgi, 1982
Sven-Arne Silfverdal, pediatrik, 2012
Anders Själander, internmedicin, 2008
Inga Sjöberg, obstetrik o gynekologi, 2003
Rickard Sjöberg, neurokirurgi, 2016
Göran Sjögren, odontologisk materialvetenskap, 2001
Harmeet Sjögren, tillämpad rättsmed, 2001
Kerstin Sjögren, rehabilitering, ssk klin sexologi, 1985
Per Sjölander, experimentell idrottsmedicin, 2001
Anders Sjöstedt, infektionsimmunologi, 1995
Michael Sjöström, anatomi, 1976 neurologi, 1982
Lisbeth Slunga-Järvholm (tid. Birgander), yrkes- och miljömedicin, 2008
Peter Sojka, fysiologi, 1989
Odd Spandow, oto-rhino-laryngologi, 1996
Eva-Lena Stattin, klinisk genetik, 2012
Pär Stattin, urologi och andrologi, 2001
Christina Stecksén-Blicks, pedodonti, 2004
Lars Steen, medicin, 1986
Bernd Stegmayr, medicin, 1988
Birgitta Stegmayr, experimentell medicin, 2000
Berndt Stenberg, dermatologi och venerologi, 2001
Ulf Stendahl, onkologisk gynekologi, 1984
Lars-Erik Stenfors, oto-rhino-laryngologi, 1982
Nikolai Stenfors, lungmedicin, 2015
Hans Stenlund, epidemiologi och biostatistik, 2006
Ann-Katrin Stensdotter, fysioterapi, 2014
Anders Stenström, farmakologi, 1990
Sten Stenström, plastikkirurgi, 1960
Torgny Stigbrand, medicinsk kemi, 1971
Nils Stjernberg, lungmedicin, 1991
Tage Strand, invärtes medicin, 1993
Gunilla Strandberg, omvårdnad, 2008
Karin Strigård, kirurgi, 2014
Göran Struwe, psykiatri, 1982
Britt-Marie Stålnacke, rehabiliteringsmedicin, 2010
Svenja Stöven, molekylärbiologi, 2007
Per Stål, anatomi, 2003
Ole Suhr, medicin, 1996
Malin Sund, experimentell kirurgi, 2009
Gunnevi Sundelin, sjukgymnastik/fysioterapi, 1999
Karin Sundin, omvårdnad, 2010
Nina Sundström, medicinsk teknik, 2017
Peter Sundström, neurologi, 2011
Inger Sundström Poromaa, obstetrik o gynekologi, 2003
Karin Sunnegård-Grönberg, odontologi inriktning kariologi, 2015
Anna-Lena Sunesson, experimentell yrkes- och miljömedicin, 2006
Maria Svensson, medicin, 2007
Nils-Erik Säterborg, radioterapi m tumördiagn, 1973
Lars Sävenberg, pediatrik, 1997
Stefan Söderberg, kardiologi, 2005
Ove Söderberg, oto-rhino-laryngologi, 1989
Lars Söderhjelm, pediatrik, 1959

T

Krister Tano, oto-rhino-laryngologi, 2018
Ylverton Tegner, idrottsmedicin, 1992
Dag Teien, klinisk fysiololgi, 1989
Redda Tekle-Haimanot, neurologi, 1992
Britt-Marie Ternestedt, omvårdnad, 2001
Kersti Thodenius, pediatrik, 1978
William Thorburn, oftalmiatrik, 1973
Anne-Marie Thorn-Alquist, anestesiologi, 1974
Lars-Eric Thornell, anatomi, 1974
Jan Thorson, hygien, ssk olycksfallsforskning, 1975
Kim Thorson, idrottsmedicin/ortopedi, 1999
Carl-Axel Thulin, neurokirurgi, 1969
Gunnar Tiger, farmakologi, 1998
Iwor Tittawella, molekylär parasitologi, 1995
Radisa Tomic, urologisk kirurgi, 1989
Göran Toolanen, ortopedi, 1994
Birger Trollfors, infektionssjukdomar, 1982
Håkan Truedsson, kirurgi, 1984
Mats Trulsson, oral fysiologi, 1998
Miles Trupp, experimentell neurovetenskap, 2017
Simon Tuck, molekylärbiologi, 2000
Sahruh Turkmen, obstetrik och gynekologi, 2015
Inge-Bert Täljedal, histologi, 1967
Göran Törnqvist, experimentell oftalmiatrik, 1969

U

Bernt Eric Uhlin, med mikrobiologi, 1984
Constantin Urban, molekylär infektionsmedicin, 2013

W

Karin Wadell, fysioterapi, 2013
Anders Wahlin, invärtes medicin, 1980
Torkel Wahlin, patologi, 1979
Ylva-Britt Wahlin, oral medicin, 2002
Jens Wahlström, arbetsmedicin och miljömedicin, 2012
Sun Nyunt Wai, medicinsk mikrobiologi, 2004
Stig Wall, epidemiologi och biostatistik, 1979
Åke Vallbo, fysiologi, 1969
Milan Valverius, rättsmedicin, 1978
Johannes van den Berg, neonatologi/neonatal omvårdnad, 2017
Mingde Wang, exp. obstetrik o. gynekologi, 2004; obst o. gyn, 2008
Lars Weinehall, epidemiologi och folkhälsovetenskap, 2002
Patrik Wennberg, allmänmedicin, 2017
Ursula Werneke, psykiatri, 2011
Mårten Werner, internmedicin, 2019
Christina West, pediatrik, 2014
Kurt West, neurokirurgi, 1972
Karl-Gunnar Westberg, fysiologi, 2001
Per Wester, experimentell medicin, 1990
Peter Westerholm, arbetshygienisk epidemiologi, 1981
Per Westling, radioterapi, 1966
Göran Westman, allmänmedicin, 1991
Agne Wiberg, oto-rhino-laryngologi, 1972
Åsa Wiberg, farmakologi, 1983
Göran Wickman, radiofysik, 1993
Micael Widerström, infektionssjukdomar, 2016
Anders Widmark, onkologi, 1995
Maria Wiklund, fysioterapi, 2019
Urban Wiklund, medicinsk teknik, 2005
Pernilla Wikström, tumörbiologi, 2008
Jonna Wilén, radiofysik, 2013
Sara Wilson, neuronal utvecklingsbiologi, 2017
Björn Wiman, medicinsk kemi, 1974
Anders Wimo, allmänmedicin, 1995
Bengt Winblad, patologi, 1977
Anna Winqvist, folkhälsovetenskap, 1998
Staffan Wirell, diagnostisk radiologi, 1987
Johan Wiström, infektionssjukdomar, 1999
Marianne Wulff, obstetrik o gynekologi, 2006
Solveig Wållberg Jonsson, reumatologi, 2004
Lennart Wählby, kirurgi, 1981
Anders Wänman, klinisk oral fysiologi, 2005

Y

Ji-Guo Yu, idrottsmedicin, 2014

Z

Björn Zackrisson, onkologi, 1995
John-Erik Zakrisson, audiologi, 1975

Å

Torkel Åberg, thoraxkirurgi, 1991
Per Åstrand, oral kirurgi, 1974
Monica Åström, psykiatri, 2003
Sture Åström, omvårdnad, 2003

Ä

Ellinor Ädelroth, lungmedicin, 1996
Karl-Axel Ängquist, kirurgi, 1981

Ö

Fredrik Öhberg, medicinsk teknik, 2015
Anders Öhman, experimentell neurovetenskap, 2013
Ann Öhman, folkhälsovetenskap, 2005
Mikael Öman, kirurgi, 2012
Yngve Östberg, oto-rhino-laryngologi, 1976
Mats Öström, tillämpad rättsmedicin, 1996
Anna Överby Wernstedt, virologi 2014