Internationella malariadagen – framstående forskning finns vid Umeå universitet

Varje år inträffar 200 miljoner nya fall av malaria, en sjukdom som kan förebyggas och behandlas. Den 25 april uppmärksammar WHO malariadagen. Forskaren Ellen Bushell och professor Oliver Billker är framstående malariaforskare vid Umeå universitet med spännande mål i sikte.

Publicerad: 2021-04-19 Uppdaterad: 2023-06-14, 08:37 Text: Ingrid Söderbergh

På söndag den 25 april uppmärksammar WHO Internationella malariadagen genom att fira prestationer i länder som närmar sig – och uppnår – malariaeliminering. Malaria orsakas av Plasmodium-parasiter. Parasiterna sprids till människor genom bett av infekterade kvinnliga Anopheles-myggor, så kallade malariavektorer.

Malariaforskningen på The Laboratory of Molecular Infection Medicin Sweden, MIMS, vid Umeå universitet fokuserar på att avslöja den dolda och fascinerande biologin hos malariaparasiter och myggor, med målet att ny kunskap ska kunna nyttjas till nya läkemedel och vacciner. Duktiga malariaforskare samlas inom två olika forskargrupper.

Professor Oliver Billker: Oliver och hans forskargrupp utvecklar ny genteknik för att undersöka hur malariaparasiter reproducerar i myggor och smittas.

Läs mer

Dr Ellen Bushell: Ellen och hennes forskargrupp undersöker rollen av malariaparasitexporterade proteiner i värd-parasitinteraktioner.

Läs mer

Läs en fördjupande artikel om den forskning som pågår vid Umeå universitet på Oliver Billkers och Ellen Bushells labb.

WHO:

Läs mer om WHOs Internationella malariadag

Porträtt och film om Ellen och Oliver från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse:

Söker nyckelgener att hindra malariesmitta

Streckkod att kartlägga proteiner och skapa vaccin mot malaria

Tema: forskning om infektionssjukdomar ska rädda miljontals liv

I kampen mot malaria – myggans immunsystem kartläggs

I kampen mot malaria – myggans immunsystem kartläggs

Upptäckten ger möjligheter att hitta sätt att förhindra mygg från att sprida malariaparasiten till människor.

Umeåforskare i vetenskapligt genombrott för malariaforskningen

Umeåforskare i vetenskapligt genombrott för malariaforskningen

Forskarteam publicerar i Cell sju metaboliska vägar som malariaparasiten behöver för att infektera levern.

Oliver Billker har utsetts till ny föreståndare för MIMS från och med oktober 2018.

Infektionsbiologi

Infektionsbiologi

Infektionsbiologi är ett forskningsområde där Umeå universitet ligger i framkanten.

Institutionen för molekylärbiologi

Institutionen för molekylärbiologi

Institutionen är knuten till både teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och medicinska fakulteten.

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från