Fernströmpriset till forskning om bakteriers cellväggar

2018 års Fernströmpristagare vid Umeå universitet blir Felipe Cava. Hans forskargrupp studerar hur bakterier kan anpassa uppbyggnad av cellväggen till olika värdmiljöer. Det är kunskap som kan få betydelse för utveckling av nya antibiotika.

Publicerad: 2018-09-14 Uppdaterad: 2023-06-13, 15:33

Sedan upptäckten av penicillin har cellväggen varit ett av de främsta målen för antibiotika. Utveckling av resistenta bakterier utgör dock ett växande problem och är redan ett allvarligt hot mot våra möjligheter att behandla infektioner.

Forskningen om cellväggens molekylära mekanismer syftar både till att nå ny grundläggande kunskap inom bakteriologi och till att förbättra våra möjligheter att bekämpa infektionssjukdomar genom identifiering av nya potentiella målmolekyler. Tillgänglighet av en större arsenal av molekyler med specifik påverkan på cellväggen hos en given bakterieart kan öppna nya möjligheter till att påverka den mikrobiella mångfalden så att dess sammansättning och funktion kan moduleras.

Detta är hittills oexploaterad mark för utveckling av en artspecifik klass av antimikrobiella medel för kliniska terapier, förbättringar i biotekniska processer och för studier av bakteriepopulationer i naturliga livsmiljöer.

Felipe Cava har med sin forskargrupp etablerat ett omfattande forskningsprogram för att upptäcka strukturella och kemiska variationer i uppbyggnaden av bakteriecellväggen och hur detta kan påverkas av olika externa tillväxtbetingelser. Cava och medarbetare har bland annat visat att vissa bakterier frisätter komponenter i cellväggen som kan påverka andra bakteriers cellvägg, vilket är högst intressant bland annat när det gäller möjliga samspel mellan olika bakteriearter i vårt mag-tarmsystem, den intestinala mikrobiota som under senare år blivit alltmer uppmärksammad för sin stora betydelse i både hälsa och sjukdom.

Felipe Cava är verksam vid Institutionen för Molekylärbiologi som gruppledare vid MIMS (The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden) sedan 2013 och han blev samma år utsedd till Wallenberg Academy Fellow. Cava antogs som docent i molekylärbiologi 2014 och han är från september 2018 anställd som universitetslektor vid Umeå universitet. Han är internationellt etablerad som en ledande forskare i studier om uppbyggnad och reglering av bakteriers cellvägg och han belönades 2017 med Jaime Ferran Award, ett pris som delas ut av det spanska mikrobiologiska sällskapet Sociedad Española de Microbiología för att uppmärksamma enastående forskningsbedrifter av unga mikrobiologer i Spanien.

Felipe Cava kommer att hedras för Fernströmspriset vid Umeå universitets årshögtid lördag 20 oktober. Själva prisutdelningen sker under Forskningens dag vid Lunds universitet i november.

Om Fernströms pris

Skeppsredare Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare ges varje år till unga forskare på var och en av de sex medicinska fakulteterna i Sverige. I Umeå utses pristagaren av en särskild kommitté vid Medicinska fakulteten.

Nyheter, porträtt och reportage

Nyheter, porträtt och reportage

Vad är senaste nytt? Här listas nyheter om universitetet och vår verksamhet.

Press

Press

Här hittar du aktuell information som riktar sig till journalister och media.

Kalender

Kalender

Föreläsningar, mässor, konferenser och disputationer. Se vilka evenemang som är på gång.

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från