Klamydiamåndag – söker nya behandlingar av könssjukdomen

Den 5 och 12 februari är det klamydiamåndag, vilket är ett sätt att uppmärksamma könssjukdomen och få fler att testa sig. Forskaren Barbara Sixt och hennes forskargrupp vid Umeå universitet hoppas att en större förståelse för kapprustningen mellan oss och klamydiabakterien i slutändan kommer att möjliggöra utvecklingen av nya behandlingar.

Publicerad: 2024-02-05 Uppdaterad: 2024-03-25, 08:20

Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis och är den vanligaste bakteriella sexuellt överförbara sjukdomen med mer än 130 miljoner fall varje år. Infektionen kan i vissa fall orsaka långvariga skador och komplikationer, vilket till exempel leder till kronisk smärta, infertilitet, utomkvedshavandeskap eller farliga infektioner hos nyfödda. Förutom att orsaka sexuellt överförbara infektioner kan bakterien Chlamydia trachomatis också orsaka ögonsjukdomen trakom, en vanlig orsak till synnedsättning och blindhet i utsatta områden i världen.

När bakterien infekterar en individ invaderar den cellerna i sin mänskliga värd och kan bara växa i det inre av dessa celler. Detta gör denna patogen till ett mycket bra modellsystem för att studera cellautonom immunitet, det vill säga mänskliga cellers inneboende försvarssystem och hur de kan utnyttjas för att utveckla nya strategier för att bekämpa patogenen. Och detta är vad UCMR-forskaren Barbara Sixt, forskare på institutionen för molekylärbiologi, och hennes labb vid Umeå universitet forskar om.

Varför tycker du att en särskild dag för klamydia är viktig?

– Det är mycket viktigt att öka den allmänna medvetenheten om klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner och att ge lättillgänglig information om hur sådana infektioner kan förebyggas och hur man kan testas. Infektioner med Chlamydia trachomatis är mycket vanliga, men kan lätt förbises, eftersom de ofta bara ger lindriga symtom eller inga alls. Men även sådana milda infektioner kan orsaka skador på fortplantningsvävnaden, vilket kan påverka till exempel fertiliteten. Genom att använda säker sexpraxis och genom att testas och behandlas kan vi skydda vår egen hälsa och även skydda andra genom att minska spridningen av patogenen.

Varför arbetar du med den här bakterien?

– Det som förmodligen inte är välkänt är att Chlamydia trachomatis har nära släktingar som inte orsakar sjukdomar hos människor utan infekterar olika djurarter och andra levande varelser. Som doktorand i mitt hemland Österrike studerade jag klamydiarelaterade bakterier som naturligt infekterar amöbor. Jag observerade att dessa bakterier inte kunde infektera mänskliga celler, eftersom de inte kunde klara av de inneboende försvarssystem som mänskliga celler använder för att bekämpa invaderande bakterier. Detta var rätt fascinerande. Därför har jag sedan dess försökt förstå hur klamydiaarter som infekterar människor och orsakar sjukdomar kan motverka försvarsmekanismerna hos deras mänskliga värdceller.

Vad är (dröm)målet med din forskning?

– Personligen drivs jag mycket av nyfikenhet och en önskan att bättre förstå hur mikrober interagerar med den mänskliga värden. Men naturligtvis är vår förhoppning att en djup förståelse av kapprustningen mellan oss och mikroberna i slutändan också kommer att möjliggöra utvecklingen av nya behandlingar. Klamydia behandlas för närvarande med bredspektrumantibiotika. Ett mer hållbart tillvägagångssätt skulle vara att använda läkemedel som specifikt bekämpar klamydia utan att skada nyttiga bakterier. Att utnyttja mänskliga cellers inneboende försvar kan vara ett sätt att uppnå detta i framtiden.

Varför finns det inget fungerande vaccin i dag?

– Decennier av forskning har hittills inte lett till utvecklingen av vacciner som kan ge långvarig skyddande immunitet mot Chlamydia trachomatis. Men detta område av forskning är mycket aktivt, och jag är hoppfull att utvecklingen inom vaccinteknologi och vår ökande förståelse för immunbiologin för klamydiainfektioner så småningom kommer att leda till ett genombrott.

För mer information, kontakta gärna:

UCMR - Umeå Centre of Microbial Research

UCMR - Umeå Centre of Microbial Research

UCMR är ett Linnaeus Center of Excellence som främjar banbrytande tvärvetenskaplig mikrobiell forskning.

Institutionen för molekylärbiologi

Institutionen för molekylärbiologi

Institutionen är knuten till både teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och medicinska fakulteten.

Har du haft oskyddat sex med en ny partner? Kom och testa dig gratis på drop-in till sjuksköterska.

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från