"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Barbara Sixt

Min forskning fokuserar på strategier för cellautonom immunitet och bakterieundandragande.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskare till Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS) Enhet: Gruppledare
Plats
6L, Institutionen för molekylärbiologi Institutionen för molekylärbiologi, 90187 Umeå

Införandet av antibiotika har varit en av de största bedrifterna inom medicinen. Men i takt med att bakterier utvecklar antibiotikaresistens i oerhört hög takt har hotet återvänt och det finns ett akut behov av att hitta nya sätt att bekämpa infektionssjukdomar.

Många patogener har förmågan att invadera mänskliga celler och att utnyttja insidan av sin värdcell som en tillväxtnisch. Medan mänskliga celler kan känna invaderande mikrober och kan aktivera kraftfulla försvarsprogram (cell-autonom immunitet) för att förstöra mikroben eller begränsa dess tillväxt, har framgångsrika patogener utvecklats för att motverka dessa försvar. I min forskargrupp anser vi att en djup förståelse för den molekylära grunden för denna kapprustning skulle kunna bana väg för innovativa antimikrobiella medel. Vi tillämpar därför toppmoderna verktyg inom molekylär genetik och mikroskopisk avbildning, liksom genetiska- och sammansatta screeningmetoder med hög kapacitet, för att avslöja den dolda skyddande potentialen hos patogen-undertryckta cellulära försvarsprogram, för att identifiera de molekylära bestämningsfaktorerna för värdförsvar och patogena motåtgärder, och för att hitta medel för att störa deras balans till förmån för värden.

Vår nuvarande forskning fokuserar främst på bakteriepatogenen Klamydia trachomatis. Med över 100 miljoner fall årligen är C. trachomatis det vanligaste bakteriella medlet för sexuellt överförbara sjukdomar, och som sådan en vanlig orsak till infertilitet och negativa graviditetsresultat. Dessutom är C. trachomatis ansvarig för den okulära sjukdomen trakom, en betydande orsak till synnedsättning och blindhet i underprivilegierade områden i världen. Eftersom C. trachomatis endast kan växa i insidan av en mänsklig värdcell, är denna patogen ett utmärkt modellsystem för att studera cellautonom immunitet och strategier för bekämpning av bakterier.

eLIFE, eLife Sciences Publications Ltd 2024, Vol. 12
Bastidas, Robert J.; Kędzior, Mateusz; Davidson, Robert K.; et al.
mBio, American Society for Microbiology 2023, Vol. 14, (4)
Meier, Karsten; Jachmann, Lana H.; Türköz, Gözde; et al.
ISME Communications, Springer Nature 2022, Vol. 2, (1)
Halter, Tamara; Köstlbacher, Stephan; Collingro, Astrid; et al.
Cell Host and Microbe, Cell Press 2022, Vol. 30, (4) : 475-479
Sixt, Barbara Susanne
PLoS Pathogens, Public Library of Science 2022, Vol. 18, (7)
Ölander, Magnus; Sixt, Barbara S.
FEMS Microbiology Reviews, Oxford University Press 2021, Vol. 45, (1)
Sixt, Barbara Susanne
Science, American Association for the Advancement of Science (AAAS) 2020, Vol. 369, (6506) : 936-942
Fluckiger, Aurélie; Daillere, Romain; Sassi, Mohamed; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Schott, Benjamin H.; Antonia, Alejandro L.; Wang, Liuyang; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (11)
Filcek, Kimberly; Vielfort, Katarina; Muraleedharan, Samada; et al.
Cell Death and Differentiation, Nature Publishing Group 2019, Vol. 26, (8) : 1485-1500
Sixt, Barbara Susanne; Núñez-Otero, Carlos; Kepp, Oliver; et al.
Cell Host and Microbe, Elsevier 2017, Vol. 21, (1) : 113-121
Sixt, Barbara Susanne; Bastidas, Robert J.; Finethy, Ryan; et al.
EBioMedicine, Vol. 23 : 2-3
Sixt, Barbara Susanne; Kroemer, Guido
Microbial cell (Graz, Austria), Shared Science Publishers OG 2017, Vol. 4, (3) : 101-104
Sixt, Barbara Susanne; Valdivia, Raphael H.; Kroemer, Guido
Annual Review of Microbiology, Vol. 70 : 179-198
Sixt, Barbara Susanne; Valdivia, Raphael H.
FEMS Microbiology Reviews, Vol. 38, (4) : 779-801
Omsland, Anders; Sixt, Barbara Susanne; Horn, Matthias; et al.
Environmental Microbiology, John Wiley & Sons 2013, Vol. 15, (11) : 2980-2993
Sixt, Barbara Susanne; Kostanjšek, Rok; Mustedanagic, Azra; et al.
PLoS Pathogens, Vol. 9, (8)
Sixt, Barbara Susanne; Siegl, Alexander; Müller, Constanze; et al.
PLOS ONE, Vol. 7, (1)
Sixt, Barbara Susanne; Hiess, Birgit; König, Lena; et al.
Proteomics, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2011, Vol. 11, (10) : 1868-1892
Sixt, Barbara Susanne; Heinz, Christian; Pichler, Peter; et al.
Molecular Microbiology, Blackwell Publishing 2010, Vol. 77, (3) : 687-700
Haider, Susanne; Wagner, Michael; Schmid, Markus C.; et al.
The ISME Journal, Vol. 4, (11) : 1366-1374
Leitsch, David; Köhsler, Martina; Marchetti-Deschmann, Martina; et al.
Ölander, Magnus; Rea Vázquez, Daniel; Meier, Karsten; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Barbara Sixt lab
Studerar samspelet mellan värdcell och smittämne

Barbara Sixt forskar om hur människans celler kan hantera sjukdomsframkallande bakterier.