NDPIA

MIMS har ett långvarigt samarbete med det svenska nationella doktorandprogrammet i infektion och antibiotika (NDPIA), som finansieras oberoende av Vetenskapsrådet. NDPIA är ett gemensamt initiativ av infektionsforskare vid de största svenska universiteten.

NDPIA sammanför forskningsmiljöer som studerar infektionsbiologi och antibiotika genom att anordna kurser, workshops, forskningsbesök och konferenser som främjar vetenskapligt utbyte och nätverkande för doktorander och postdoktorer. Vid internationella evenemang samfinansierar NDPIA registreringsavgifter, resor och boende för sina medlemmar.

NDPIA styrs av en nationell koordinator som arbetar med en styrgrupp. Evenemang koordineras nationellt via studierektorerna från de svenska partneruniversiteten. NDPIA nätverkar internationellt med partneruniversitet och institut i Norge och Tyskland. Debra Milton, professor vid Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, är nationell koordinator och Hanna Eriksson, vid samma institution, är projektadministratör.

Besök NDPIA:s hemsida

NDPIA Förvaltning

Debra Milton, Umeå universitet

Debra Nilton

Debra Nilton

Nationell Director för NDPIA, professor vid Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet

Hanna Eriksson

Hanna Eriksson

Projektadministratör för NDPIA, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet

Senast uppdaterad: 2023-06-08 Sidansvarig: nora.lehotai@umu.se

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från