"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-05

Europeiska CBRNE-centret firar 10 år med en jubileumsvecka

NYHET Vet du att det finns ett centrum vid Umeå universitet som jobbar med säkerhet och krisberedskap på en nationell och internationell arena? På en utställning på Väven får Umeborna chansen att lära sig mer och på Beredskapsdagen 13 oktober visar räddningstjänsten upp sig in action: sjöräddning i älven, poliser med sökhundar, polisstudenter som visar ingripandesituationer, med mera.

- Vi vill uppmärksamma centrets tioårsjubileum och därmed även vårt och våra partners engagemang för samhällsskydd och beredskap, i Umeå och i Västerbotten. Eftersom vårt jubileum sammanfaller med en konferens som FOI, SkyddC och MSB anordnar i Umeå föddes idén att fylla en hel vecka med olika aktiviteter kring temat säkerhet och krisberedskap. Arrangemangen är både riktade mot specifika samhällsgrupper och för en bredare publik, säger Per-Erik Johansson föreståndare för Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet.

Under hela jubileumsveckan finns en utställning i Väven som visar centrets arbete i olika projekt. Därutöver fylls veckan med bland annat Beredskapsdagen där myndigheter, föreningar och andra aktörer informerar om vad de gör för att skydda samhället och för att ha god krisberedskap, i synnerhet beredskap för händelser med farliga ämnen.

Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet grundades i sin nuvarande form hösten 2008 som koordinations- och samarbetsnod för den i Umeå samlade kompetensen inom området farliga ämnen (CBRNE). Centret driver och koordinerar olika nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt med det övergripande målet att förbättra krisberedskap och hantering av CBRNE-händelser. Dessa incidenter involverar farliga kemiska, biologiska, radiologiska eller explosiva ämnen.

Centrets arrangemang under jubileumsveckan 13-21 oktober:

  • Utställning om Europeiska CBRNE-centret 13-21 oktober i Väven.

Samma öppettider som bibliotekets öppettider.
Utställningen riktar sig mot allmänheten och finns i Kommunhörnan på plan 3 i Väven (vid ingången till Stadsbiblioteket).

  • Beredskapsdagen lördagen den 13 oktober klockan 11-15

Dagen anordnas tillsammans med Visit Umeå i centrala Umeå (mellan Rådhus- och Renmarkstorget).
Medverkande är förutom Europeiska CBRNE-centret bland annat SkyddC, Polisen samt Polishögskolan, Umeå kommuns Beredskapsenhet och Räddningstjänst, CBRN-förbundet, Tullverket, Kustbevakningen, Search & Rescue, ett flertal frivilligorganisationer inklusive Röda korset och Hemvärnet,. Aktörerna informerar om sin verksamhet och visar upp fordon, utrustning, förmågor och så vidare.

  • Innovationsdag för ett säkrare samhälle tisdagen den 16 oktober klockan 13 – 16:30

Platsen är Vardagsrummet i Humanisthuset vid Umeå universitet. Dagen arrangeras av Safety & Security Test Arena (ett projekt som koordineras av Europeiska CBRNE-centret) tillsammans med WIN Guard, som jobbar på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Tema för dagen är innovationer inom säkerhetsområdet. Här samlas ett antal innovatörer, stora företag och offentliga organisationer för att ta del av korta pitchar från entreprenörer. Vi diskuterar hur dessa innovationer kan användas, vidareutvecklas och testas, med målet att stärka samhället och samtidigt få fler innovationer att nå marknaden.

  • Två workshops för personer med speciella behov vid en kris torsdag 18 okt och fredag 19 oktober

Aktiviteten anordnas av Safety & Security Test Arena samt Risk- & Krisforskningscentret vid Mittuniversitetet i Östersund

Mer läsning:

VisitUmeå om Beredskapsdagen

Europeiska CBRNE-centrets hemsida

Om projektet Safety & Security Test Arena - optimal samverkan vid olycksplatsen och skadehändelser

För mer information, kontakta gärna: