"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-25

Mångkulturell skolmiljö - ett skydd mot föräldrars potentiella fördomar

NYHET Skolan har fått i uppdrag att motverka fördomar och dess negativa konsekvenser såsom mobbning. Trots att skolan främjar tolerans kan ungdomar fortfarande drabbas av negativ påverkan av föräldrar i hemmet. Ny forskning från Umeå universitet visar att mångkulturella skolor minskar ungdomarnas fördomar och skyddar dem från påverkan av föräldrarnas potentiella fördomar.

I en forskningsartikel nyss publicerad i Developmental Psychology, har Marta Miklikowska undersökt vikten av föräldrarnas och kompisars fördomar för ungdomarnas attityder mot invandrare samt skolans roll i att skydda mot deras potentiella negativa påverkan. Medförfattare till artikeln är Andrea Bohman, Umeå universitet och Peter F. Titzmann, Leibniz University Hannover.

Studien visade att ungdomar med mer fördomsfulla föräldrar eller kompisar blev mer negativa mot invandrare än ungdomar med mindre fördomsfulla föräldrar eller kompisar. Föräldrarna var viktigare än kompisar på grund av att föräldrarnas attityder inte bara påverkade ungdomarnas attityder men också vilka kompisar ungdomar väljer att umgås med (mer eller mindre fördomsfulla). 

Positivt är att en mångkulturell skolmiljö visade sig minska ungdomarnas fördomar och skyddade dem från den negativa påverkan av föräldrarnas potentiella fördomar. Ungdomar från mer mångkulturella klasser hade mer positiva attityder mot invandrare och var mindre påverkade av föräldrarnas negativa attityder än ungdomar från mindre mångkulturella klasser.

– Våra resultat visar att föräldrarnas attityder är en av det mest viktiga orsakerna bakom ungdomars attityder mot invandrare, berättar Marta Miklikowska. På det sättet är resultaten delvist i linje med uttrycket ”av samma skrot och korn”. Ungdomarna observerar och imiterar föräldrarnas (och kompisars) attityder för att få deras acceptans och grupptillhörighet. 

– Våra resultat visar dock att en mångkulturell skolmiljö är en buffer mot den potentiella negativa påverkan. Att ha kompisar med invandrarbakgrund gör att ungdomar kanske litar mindre på vad sägs om invandrare hemma och mer på den informationen som de får från sina egna erfarenheter. Att de har positiva relationer med kompisar med invandrarbakgrund leder till att ungdomar har mer positiva attityder mot människor från andra kulturer. Det är viktig kunskap eftersom det visar att skolan kan minska risken för att barn utvecklar fördomar genom att skapa möjligheter för positiv kontakt och vänskap mellan barn från olika bakgrund, berättar Marta Miklikowska.

I studien undersöktes 659 svenska ungdomar, deras föräldrar och kompisar i skolan. Deltagarna fyllde i ett frågeformulär varje år från när ungdomar var 13- till 18-år gamla. De rapporterade sina attityder mot invandrare. 

Marta Miklikowska är forskare i psykologi vid Umeå universitet och Utrecht University. 

Länk till artikeln i Developmental Psychology

För mer information kontakta gärna

Marta Miklikowska
Övrig/annan befattning
E-post
E-post