"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-02-15

Regeringen föreslår en treårig utbildning till tandhygienist

NYHET Tandhygienistyrket har genomgått stora förändringar. För att tandvården fortsatt ska vara jämlik, effektiv och hålla hög kvalitet föreslår regeringen nu att tandhygienistutbildningen ska bli treårig.

Befolkningen ökar och antalet äldre blir fler. Det leder till att allt fler människor behöver olika typer av tandvård. Prognoserna visar att behovet av tandhygienister kommer att öka, samtidigt som yrkesgruppen får både fler och mer kvalificerade arbetsuppgifter än tidigare. Det framgår av en analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen som Universitetskanslersämbetet har gjort.

En tvåårig tandhygienistutbildning kan inte längre möta de krav som ställs på den legitimerade tandhygienisten. Tandhygienistyrket är också det enda av de 21 yrken som är reglerade inom hälso- och sjukvården som inte har minst en treårig utbildning.Därför skickar Utbildningsdepartementet nu ut ett förslag på remiss, som innebär att utbildningen förlängs med ett års heltidsstudier. Kraven på utbildning för en tandhygienistexamen utökas därmed från 120 högskolepoäng till 180 högskolepoäng.- Tandhygienister med hög kompetens kan avlasta tandläkarna i flera moment, vilket i sin tur kan innebära lägre tandvårdskostnader. Genom en längre utbildning blir studenterna bättre rustade för yrkeslivet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
Enligt förslaget ska de nya bestämmelserna träda i kraft den 1 januari 2019.

Kontakt

Jens Petersen

Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

070-2936935

e-post till Jens Petersen

  

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet, Helene Hellmark Knutsson om Högskola och forskning