"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-14

Universitetsbiblioteket på Konstnärligt campus får nya lokaler

NYHET Fyra gånger så stor yta skapas för Universitetsbiblioteket i och med en omlokalisering på Konstnärligt campus. Större ytor, grupprum, resursrum och ytterligare vilrum är några av de funktioner som snart kommer vara verklighet för universitetsbibliotekets filial.

En ombyggnation på Konstnärligt campus ligger nu i startgroparna. Sedan HumlabX flyttade har lokalen på plan 0 stått tom. En utredning har genomförts där arbetsgruppen utrett vilken verksamhet och funktioner som bäst skulle gagna Konstnärligt campus. Nu står det klart att det är Universitetsbiblioteket på Konstnärligt campus som kommer att omlokaliseras och utöka sin verksamhet på de tomma ytorna som HumlabX lämnade efter sig. Flytten innebär att biblioteket ökar från en yta på 98 kvm till 440 kvm och kommer nu att kunna inrymma fler funktioner som efterfrågats.

- Det känns fantastiskt att vi nu har fått den här möjligheten att ta över lokalerna. Det öppnar upp för ett större samarbete mellan de verksamheter som finns på Konstnärligt campus. Studenterna kommer också att kunna använda biblioteket i större utsträckning genom grupprum och ett flertal studieplatser. Ett plus är också att ITS ska finnas på plats och det finns även möjligheter för andra verksamheter att vara här som till exempel studentkårerna, säger Charlotta Turborn, bibliotekarie på Universitetsbiblioteket.

Det nya biblioteket kommer att innehålla flexibla ytor för föreläsningar, bokningsbara grupprum, ett tidskriftsrum, studieplatser och plats för avkopplande läsning.

I lokalerna kommer även personalutrymmen kunna samnyttjas av både Universitetsbiblioteket och Universitetsservice som i samband med omlokaliseringen flyttar ner från Curiosum på plan 3. Behovet av ytterligare ett vilrum på Konstnärligt Campus har länge funnits och även det kommer nu bli verklighet.

Från och med mars inleds upphandling av byggprojektet och projektet beräknas stå klart under slutet av 2022.